časopis Informátor 1/ 2018

Publikováno 08.01.2018 10:12 Odbočka Tábor


SLOVO PŘEDSEDKYNĚ

 

Vážení členové naší odbočky SONS,

začal nám rok 2018 a já Vám do něj přeji všechno nejlepší, hodně zdraví a mnoho opravdových přátel, kteří Vás nikdy nezklamou a vždycky a za každých okolností Vám ve všem pomohou a nikdy Vám nebudou házet klacky pod nohy.

Doufám, že jste si užili vánoční svátky i se svými blízkými a ve zdraví jste přežili i Nový rok. Chtěla bych Vám tímto popřát všechno nej do roku

2018, hlavně si chraňte své zdraví a doufám, že se budeme setkávat opět na našich akcích a při setkávání v kanceláři naší odbočky.

 

Mějte se všichni dobře a opatrujte se vaše

Iveta Najman

předsedkyně OR odbočky Tábor

 

 

Milí přátelé,

 

už je to tady! Tři, dva, jedna, teď! Nejprve zasvištěly kolem uší špunty od lahví sektu, pak se ozvala rána charakteristická pro odpalovanou petardu či rachejtli a druhá rána už někde na obloze s praskotem oznámila začátek ohňostroje k oslavě příchodu Nového roku. Jedni oslavovali, jiným proběhly v inkriminovaných minutách události posledních dnů, měsíců a let. Každý podle sebe prožil novoroční přípitek v radosti nebo s vytrysklou slzou. Každopádně je skvělé, že se tady můžeme těšit na další rok života!

 

Dovolte mi, abych vám krátce vyprávěla příběh:

Prožila jsem od března 2013, kdy jsem operací získala novou kyčel, hodně. Víra, že odstranění fyzické bolesti všechno vyřeší, byla jen útěkem před skutečností a nespokojeným životem. O rok a jeden měsíc později jsem zázrakem přežila velkou mozkovou příhodu. Můj život manželky, manažerky a zpěvačky se úplně převrátil. Přišla jsem o všechno, co tvořilo můj život. Zůstala jsem po návratu z nemocnice sama, bez pomoci toho, kdo mi byl do té doby nejbližší, navíc prakticky nevidomá. Neuvařila jsem si ani čaj, neukrojila si chleba, mluvila v holých větách. Žila jsem na sušenkách a jablkách, občas mi někdo ve velkém nakoupil. Poznala jsem dny nedostatku jídla a poznala jsem odvrácenou tvář mnoha lidí, ale také lidi nové, kterým je přirozené pomoci člověku v nesnázích. Stála jsem před úkolem sebe znovu vybudovat a naučit se žít v novém zdravotním zadání pro život, i v nových vztazích a s novými lidmi, v odlišné práci. Pochopila a poznala jsem, že život s handicapem je obtížný a musím se rozhodnout, jak ho budu žít – utápět se ve stavu žehrání osudu, hořekování nad sebou nebo přijmu nový život s novými kartami, a budu se radovat ze všeho, co mi dává a přináší. Uvědomila jsem si, že mojí ruku nezvedne nikdo jiný, než já, že moje srdce nebude mít v sobě lásku a odpuštění, pokud se pro to nerozhodnu já.

 

Ještě pořád mne překvapují situace a činnosti, které jsem dříve považovala za samozřejmé a dnes mi brání omezené zorné pole, problémy neurologické apod. Přijala jsem to. Potřebovala jsem ke smíření se se vším postupně několik tisíců slz a mnoho hodin upřímného pohlédnutí do sebe. Nezastírám, že mi na této cestě zásadně pomohlo obrácení se ke křesťanské víře a Bible mi v nové situaci přinesla vysvětlení a odpovědi, ačkoliv jsem se považovala dříve za ateistickou osobu. Zákonitosti života člověka platné po desettisíc let sice současná spotřební společnost neuznává, ale ani nezmění, a to bylo správně.

 

Svým vyprávěním Vám chci dát do Nového roku zkušenost, se kterou můžete jít Vašimi životy, naději, se kterou můžete překonávat překážky. Odhodlání projít dál přes klacky, které Vám nepříznivé situace mohou klást do cesty. Život není zlý, jenom my ho někdy pozorujeme ze špatného úhlu. Ať je Vám jakkoliv, vězte, že někdo čeká na to, aby Vám pomohl. Je mu to totiž přirozené.

 

Přeji Vám minimum životních nesnází a patálií. Přeji Vám dobré a poctivé lidí kolem sebe. Přeji Vám přátelství, lásku a pevné zdraví. V mnohém je pro Vás připravena Sjednocená organizace nevidomých a slabozrakých České republiky, zapsaný spolek. Čeká na Vás! Máme Vás rádi!

 

                                                        Ivana Töröková

                                                        pracovnice v sociálních službách

 

INFORMUJEME A PŘIPRAVUJEME

 

         Naše plány a záměry v roce 2018 jsou ve fázi příprav a budou postupně uveřejňovány. Rozhodně našim plánem je vytvářet pro vás program a aktivity, které vás zaujmou a budou vám přinášet radost. Určitě budeme trénovat paměť a postřeh, cvičit soustředění, setkávat se nad literaturou, plést z pedigu a konverzovat v AJ. Mimochodem to poslední je taky skvělá metoda tréninku mozku. V jarních a letních měsících určitě připravíme výlety nejenom po Táboře. Je to i na Vás, abyste přišli za námi nebo členy Oblastní rady a pomohli nám najít tu správnou činnost, která by uspokojovala Vás. Svoje nápady posílejte v odpovědi na odeslaném informátorovi nebo svůj nápad zatelefonujte do kanceláře.

 

Výuka braillu

 

Vyžádaný kurz Braillova písma po uvážení možností přihlášených plánujeme na středu od 9:00 hod. Kurz započne 24. ledna a bude probíhat v prostorách kanceláří. Do kurzu se lze závazně přihlásit až na úvodní hodině.

Neobávejte se svých schopností a s důvěrou se přijďte naučit to, co zrakově postižená osoba využije v praktickém životě. Přečtěte si „tečkované nápisy“ ve výtahu. Budete se cítit samostatněji.

 

 

 

Děkujeme Jirkovi Sálusovi za tento novoroční fejeton

 

ODCHÁZÍM MĚNIT TENTO SVĚT

 

Kdo by to neznal, je ráno, k nebesům již dávno zasvištěly poslední rachejtle, špunty uvolnily poslední nasycené kapky alkoholu a my jsme nuceni zvyknout si na nový kalendář, kde nové recepty pro zdraví nahradily staré okoukané obrázky ze šumavských lesů.

 

A hle, tu na nás mrknou první zapsané poznámky ukrývající pro nás důležitá sdělení. Ještě dříve než se nám podaří zaostřit zrak, případně zmáčknout tlačítko „přečti záznam v kalendáři“, náš mozek s neuvěřitelnou rychlostí zašátrá v místech, kde si ukládá informace, a doslova vybafne „Cvičit budeš, cvičit a žádné flákání v Novém roce“. Mezitím již dorazí na sítnici, či do ušních bubínků, informace z kalendáře -  v úterý plavání, ve středu pilates, ve čtvrtek posilovna a v pátek hodina na rotopedu.  V tento kritický moment, nechceme-li se psychicky zhroutit, nelze než doporučit - opatrně se rozhlédněte kolem sebe a pak do ticha prvního lednového dne zoufale zakřičte, nebo spíše zaúpěte, cokoliv, co vás uvolní - např.: „Ten kalendář není můj, kde jsou mé šumavské obrázky?!“.

 

 

Jojo ta Novoroční předsevzetí, jak lehko opouštějí naše rty a jak těžko se dodržují. Co vlastně člověka nutí, aby se zavazoval, tu k dietě, jinde ke sportu nebo odstranění nějakého zlozvyku? Občas to bývá okolí, které nás tak rádo upozorňuje na naše nedokonalosti, a jindy zase, my sami při pohledu do zrcadla, či při pohmatu v pase, zjistíme, že toto už nejsme my, ale někdo docela jiný. Jinými slovy, nazrál čas změny. Nový rok, přinášející zásadní změnu při psaní datumu, k tomuto doslova vybízí. A snad pod dojmem očekávání něčeho nového, pustíme se do sebezdokonalování. Již po prvním měsíci to drtivá většina vzdá a vrátí se do dobře zajetých kolejí. A proč? Inu, věru nelehká otázka toť jest a snad ještě těžší na ni hledat odpověď. Nicméně asi všichni tušíme, že v odpovědi mohl by se ukrývat klíč ke změně nás samotných. Novoroční předsevzetí, to nejsou jen laciné proklamace, ale naopak dotýká se samé podstaty změny v životě lidském. Kdo by neznal příběh mnicha (a dost možná i většiny z nás), který v mládí toužil změnit svět. A jak čas šel dál, postupně poznával, že jediné co v životě může opravdu změnit je on sám a teprve skrze svou vlastní proměnu mohou nastat změny u druhých i ve světě. Dává-li si proto člověk novoroční předsevzetí, snaží se o změnu, která je uskutečnitelná. Aby se ale uskutečnila, musí uvěřit a hluboce si uvědomit, že jenom on má tu moc změnit či nezměnit sebe sama.

Končím proto psaní těchto řádek, neboť, jako mocný muž, odcházím do krytého plaveckého bazénu měnit tento svět.

 

 

 

PODĚKOVÁNÍ SPONZORŮM ODBOČKY TÁBOR

Sjednocená organizace nevidomých a slabozrakých ČR, z. s. – Oblastní odbočka Tábor je nestátní organizace – spolek. Tento typ organizací obecně těžko financuje provoz. Z tohoto důvodu se stává pomoc v podobě sponzorství a darů velice důležitou složkou financování. Všem našim příznivcům, dárcům a sponzorům za to patří velký dík a uznání.

 

V ROCE 2017 NÁS PODPOŘILI:

 • Ministerstvo práce a sociálních věcí ČR
 • SONS ČR, z. s.
 • Město Tábor
 • Město Sezimovo Ústí
 • Město Soběslav
 • Město Veselí nad Lužnicí
 • Lions Club Tábor
 • manželé Lacinovi
 • FALIKO – p. Míka
 • Šmrhová
 • Tůmová
 • DOBRÁ OPTIKA – p. Dubský
 • MADO-NA
 • PYROSTOP – p. Dvořák
 • AUTOPRO – p. Jansa
 • AUTODOPRAVA – p. Kučera
 • Hotel RELAX – Josef Drs
 • Rekreač. středisko NOVÁ LOUKA – Anděla Řeřichová
 • Návara

 

Nepravidelné kulturní okénko – zážitek Emilky Kumherové

 

téma:         Varhany a pohodová nálada

CD k zapůjčení v táborské knihovně

Hudba varhan ze Strahovského kláštera a trubka naladí snad každého z nás na sváteční rozjímání a pohodu. Vladimír Roubal představuje na tento královský nástroj velikány klasické hudby jako jsou J. S. Bach, G. F. Händel, W. A. Mozart, G. Teleman, H. Purcell a další. V sonátách a suitách zazní i zvonivý zvuk trubky. 16 skladeb je na CD Varhany Strahovského kláštera ve stereo kvalitě.

 

Poslouchám tuto hudbu a představuji si zasněženou krajinu a vstup do nového roku 2018. To je čas, kdy máme každý svá přání. Vzpomenu si na nedávno vyhlášenou sbírku na opravu varhan v chrámu sv. Víta na Pražském hradě.

 

Krásné chvíle pohody s touto hudbou doporučuje a přeje

Emilka Kumherová

 

 

 

 

Z AKCÍ, KTERÉ PROBĚHLY:

 

Akcím, které proběhly, jsme věnovali mnoho stránek a článků. Chceme Vám tak ukázat a říci, že naše scházení je smysluplné, není to jen o kávě a tlachání, jak jsem se od zlého jazyku dozvěděla, ale právě o spoustě kontaktů a informací mezi námi. Ti, co chodí pravidelně, to mohou dosvědčit, ti co chodí občas, to mohou potvrdit a ti, ostatní??? 

 

Z prosincových akcí Vám tentokráte napíši jednu jedinou zprávu:

Byly skvělé a vydařené a opravdu za to stály. Ti, co nepřišli, mohou skutečně litovat, protože nám tady bylo spolu fajn. Místo popisu najdete doporučení – zeptejte se těch, kdo si udělali čas a přišli.

 

 

 

 

 

 

Plán akcí odbočky leden+únor

 

st.

 3.

ledna

Měření

  9:00

hod.

po.

 8.

ledna

Jednání oblastní rady

13:00

hod.

st.

10.

ledna

Literární setkávání

13:00

hod.

pá.

12.

ledna

Konverzace v AJ

 9:00

hod.

út.

16.

ledna

Vědomostní zápolední

13:00

hod.

pá.

19.

ledna

Konverzace v AJ

 9:00

hod.

út.

23.

ledna

Pletení z pedigu

13:00

hod.

st.

24.

ledna

úvodní výuka Braillu

 9:00

hod.

st.

24.

ledna

Pletení z pedigu

13:00

hod.

pá.

26.

ledna

Konverzace v AJ

 9:00

hod.

 

pá.

 2.

února

Konverzace v AJ

 9:00

hod.

po.

 5.

února

Jednání oblastní rady

13:00

hod.

st.

 7.

února

výuka Braillu

 9:00

hod.

st.

 7.

února

Měření

  9:00

hod.

čt.

 8.

února

Country odpoledne s A+M

15:00

hod.

pá.

 9.

února

Konverzace v AJ

 9:00

hod.

st.

14.

února

Literární setkávání

13:00

hod.

út.

20.

února

Pletení z pedigu

13:00

hod.

st.

21.

února

Pletení z pedigu

13:00

hod.

út.

27.

února

Vědomostní zápolení

13:00

hod.