akce

Publikováno 29.06.2018 15:13 Odbočka Pelhřimov


Obrázek

Akce se konala na pelhřimovském Masarykově náměstí, pořádalo ji Město Pelhřimov a záštitu nad akcí převzal starosta města Ing.Kučera. Občané i žáci základních škol si mohli vyzkoušet, s jakými problémy a obtížemi se musí potýkat lidé se zrakovým postižením. Mohli si vyzkoušet aktivity bez zrakové kontroly s klapkami na očích, a to chůzi s bílou holí, hmatové hry, seznámili se s kompenzačními pomůckami, které usnadní zrakově postiženým život. Ve stánku jsme nabízeli propagační letáčky a ukázky her pro nevidomé. Potěšil nás velký zájem dětí, ale i veřejnosti vyzkoušet si "na vlastní kůži "nevidět. Akce se vydařila i počasí nám přálo. Velké poděkování patří městu Pelhřimov, Technickým službám i Kulturnímu zařízení města Pelhřimova.


Obrázky