Zvoneček Č.7

Publikováno 09.07.2018 18:49 Odbočka Šumperk


Obrázek
Začíná: 01.07.2018
Končí: 31.07.2018 24:00
Kde:

 

Zvoneček

Č. 7/ 2018

 

 

 

Sjednocená organizace nevidomých a slabozrakých České republiky, zapsaný spolek

Oblastní odbočka Šumperk

 

 

 

 

 

Časopis vychází pro vnitřní potřebu členů

Oblastní odbočky Šumperk, SONS ČR, z. s.

a jejich příznivců.

 

Je neprodejný.

 

 

 

 

Kontakty:

 

SONS, ČR, z. s.

8. května 22, Šumperk 787 01

 

Email: sumperk-odbocka@sons.cz

Tel.: 583 217 105

 

Pracovníci:

 

Bc. Renata Jandrtová – tel.: 736 671 585

 • předsedkyně odbočky a vedoucí šumperského pracoviště

 

Soňa Bezděková, DiS. - tel.: 775 438 145

 • sociální pracovník

 

Alena Rosaková – tel.: 775 438 147

 • pracovnice v sociálních službách

 

Libuše Skálová – tel.: 778 768 387

- koordinátorka dobrovolníků, administrativní pracovník odbočky

 

Rostislav Miller – tel.: 778 702 407

 • administrativní pracovník odbočky

 

Úřední hodiny:

 

Pondělí: 8:00 – 12,00 13,00 – 16,00

Úterý:

Středa: 8:00 – 12,00 13,00 – 16,00

Čtvrtek: 8:00 – 13,00 – dle dohody

Pátek:

 

Ostatní dny probíhají aktivity, lze přijít po předchozí domluvě !

 

Rada oblastní odbočky:

Bc. Renata Jandrtová, Eva Hubačová, Jan Řežucha, Ing. Marta Burešová, Vlasta Prokopová, Rostislav Miller, Alena Rosaková, Ladislav Ondráček, František Vyhnálek

 

Předsedkyně: Bc. Renata Jandrtová

Místopředsedkyně: Eva Hubačová

Pokladnice: Bc. Renata Jandrtová

 

 

  

Červenec 2018

 

Přejeme Vám hezké prázdniny a zveme na:

 

 

7. - 14. 7. Rekondiční pobyt na dvoukolech v obci Provodov – Šonov - pro přihlášené

Út 10. 7. Turistická vycházka na Nové Domky, sraz v 13,30 h. před budovou SONS Šumperk (možnost objednat pečené koleno, nutné se nahlásit nejpozději do 9. 7. 2018)

Čt 12. 7. Výlet lanovkou k Medvědí hoře a procházka naučnou stezkou Rysí skála v Koutech nad Desnou, sraz 8, 15 h. na nádraží ČD Šumperk

Út 17. 7. Setkání s pomůckami od firmy Sagitta v klubovně v 10,00 h., občerstvení zajištěno

Čt 19. 7. Návštěva termálního parku Velké Losiny, sraz v 9,15 h. na nádraží ČD Šumperk (nutná záloha 100,- Kč do 13. 7. 2018)

Út 24. 7. Návštěva zahrady Naděje u Mgr. Podhorné – přednáška o gemotrapii (tinktury z pupenů rostlin) a prohlídka zahrady, sraz na nádraží ČD v 6,15 h.

Čt 26. 7. Přednáška s PhDr. Danou Markovou na téma „Dotýkejme se v každém věku“ od 13,30 do 15,30 h. v klubovně

Út 31. 7. Výlet na hrad Bouzov s komentovanou prohlídkou a areál historické zábavy v podhradí, sraz v 8,25 h. na autobusovém stanovišti č. 9

 

 

 

 

U všech akcí je potřeba se nahlásit, zájemcům budou upřesněny termíny a další podrobnosti!!!!

Změna programu vyhrazena!!!

Zájemci o showdown hlaste se v kanceláři pro upřesnění termínu!!!

 

 

 

 

NEPŘEHLÉDNĚTE!!!

Poradna informuje

Informace pro členy o zpracování osobních údajů

SONS ČR, z. s. je správcem osobních údajů svých členů, které zpracovává v souladu s příslušnými právními předpisy, zejména dle obecného nařízení o ochraně osobních údajů Evropského parlamentu a Rady EU 2016/679 (dále „GDPR“), a na to navazujících právních předpisů.

Prosím, vezměte na vědomí, že je nezbytné, aby osobní údaje, které jste nám poskytli, byly přesné a úplné. Prosíme Vás proto, abyste nás informovali o jakékoli změně v poskytnutých osobních údajích, a to bez zbytečného odkladu.

Osobní údaje zpracováváme v různém rozsahu dle zastávané funkce ve spolku. V případě jakýchkoliv dotazů se, prosím, obraťte na pracovníky odbočky.

 

 1. Jaké osobní údaje zpracováváme?

 • identifikační údaje - jméno, příjmení, datum narození, adresa bydliště

 • kontaktní údaje - telefonní číslo, e-mail

 • popisné údaje - informace o zrakovém postižení

 

 1. Proč tyto osobní údaje zpracováváme a co nás k tomu opravňuje?

 • splnění povinností dle Stanov, na základě našeho oprávněného zájmu (přijetí člena, vedení evidence, zasílání informací o spolkové činnosti);

 • plnění povinností plynoucích ze zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník
  a ze zákona č. 304/2013 Sb., o veřejných rejstřících právnických a fyzic. osob;

 • plnění povinností plynoucích ze zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví;

 • ochrany našich práv na základě našeho oprávněného zájmu.

 

 1. Kdo osobní údaje zpracovává?

Osobní údaje zpracováváme my jako správce a v některých případech účetní firma KOČKA, spol. s.r.o. jako zpracovatel.

Neposkytujeme osobní údaje subjektům do třetích zemí.

 

 1. Jak dlouho uchováváme osobní údaje?

Osobní údaje členů uchováváme po dobu trvání členství a po ukončení členství
3 roky plynoucí od začátku kalendářního roku následujícího po ukončení členství. Doba archivace účetních dokladů se řídí lhůtami stanovenými zákonem
č. 563/1991 Sb., o účetnictví.

 

 1. Jaká jsou práva členů?

Člen je oprávněn podat stížnost k Úřadu pro ochranu osobních údajů v případě, že má pochybnosti o zákonnosti zpracování osobních údajů.

Člen je oprávněn požadovat informace o zpracování svých osobních údajů, které mu bez zbytečného odkladu předáme.

Člen je oprávněn požadovat opravu či doplnění svých osobních údajů, výmaz či omezení zpracování (tímto však nesmí být dotčena naše zákonná povinnost osobní údaje zpracovávat) a rovněž je oprávněn vznést námitku proti zpracování.

 

Informace je platná ke dni: 25. 5. 2018; čerpáno:https://www.sons.cz/osobniudaje/clenove

 

 

 

Prázdninové setkání s pomůckami

 

O prázdninách pro Vás připravujeme setkání s novými pomůckami, které by Vás mohly zajímat. První setkání proběhne s firmou Sagitta v úterý 17. 7. 2018 od 10 hodin v klubovně. Největší novinkou je vestavěná miniaturní a velmi lehká kamera, která čte okamžitě a nahlas texty z jakéhokoliv povrchu, rozpoznává tváře, výrobky, bankovky nebo barvy.

Dokáže také rozpoznat jednoduchá gesta rukou. Díky všem těmto vlastnostem je ideální pro použití v práci, ve škole, doma nebo na cestách.

Druhé setkání je s firmou Adaptech, které proběhne 21. 8. 2018 v 10 hodin v klubovně. Aktuální novinkou jsou speciální brýle, které Vám mohou pomoci při dívání na televizi, v divadle či kině. Další pomůcku uvítají uživatelé tlačítkových telefonů, neboť tento nový telefon je nejen tlačítkový, ale i ozvučený s jednoduchým ovládáním. Tato akce je navíc spojena s výrobou koktejlů, které si sami uděláme. Přijďte, jste srdečně zváni!!!

 

 

 

Zahrada Naděje v Brodku u Konice

 

Dne 24. 7. 2018 připravujeme návštěvu zahrady Naděje v Brodku u Konice, kterou založila Mgr. Jarmila Podhorná, která se zabývá gemmoterapií – zdravé působení na organismu pomocí bylin – přesně řečeno jsou to výtažky z pupenů rostlin, ze kterých se vyrábí bylinné tinktury. Gemmoterapeutika působí na organismus na různých fyziologických úrovních, zpravidla účinněji než běžné bylinné tinktury. Zvyšují obranyschopnost organismu, zlepšují funkci centrální nervové soustavy, stimulují vylučovací orgány, působí očistným způsobem a usnadňují detoxikaci organismu. Návštěva začne přednáškou Mgr. Podhorné a potom bude pokračovat na zahradě, kde si můžete vše prohlédnout a očichat.

 

 

Hrad Bouzov

 

Dne 31. 7. 2018 plánujeme navštívit hrad Bouzov  založený na přelomu 13. a 14. Století, který se nachází v malebné krajině Litovelska a Mohelnicka.  Hrad je plně zařízen a vybaven obrazy, uměleckými předměty, historickým i na míru vyrobeným nábytkem. Dnešní podobu typického romantického sídla s cimbuřími, arkýři, střílnami a chrliči získal hrad po rozsáhlé přestavbě v letech 1896-1910. Mnozí ho určitě znáte z pohádky „O létajícím ševci“. Návštěva hradu je zajištěna s komentovanou prohlídkou.