Žulové reliéfní dlaždice pro varovné a signální pásy


GranitLipnice-logo (png; 15 KB)

Granit Lipnice, s.r.o.

582 33 Dolní Město č. p. 293

kontakt zde

IČO : 252 89 853 DIČ: CZ25289853

Tel/ fax 569 487 288/ 90; e-mail: obchodni@granit-lipnice.cz


Držitel certifikátu dle ČSN EN ISO 9001 : 2000

Žulové reliéfní dlaždice pro varovné a signální pásy

  1. Označení výrobku:

Dlažební desky - materiál pro varovné a signální pásy pro nevidomé, použitelné pro exteriér pro zrakově postižené, dle technického návodu 12. 03.04.

  1. Popis výrobku:

Žulové dlaždice s výrazně hmatově odlišným povrchem od okolní dlažby. Šířka dlaždice odpovídá rozměrem k vytvoření varovného pásu š. 400 mm včetně spáry.

  1. Reliéf:

Reliéfní povrch tvoří výstupky s max. výškovými rozdíly 5 mm a s roztečí vrcholů reliéfu (hřebenu reliéfu) 30 mm.

  1. Fotodokumentace

Provedení dle výkresu č. l - Výrobní dokumentace

 GranitLipnice-vzorekreliefnizuly (jpg; 72 KB)


Metodické centrum odstraňování bariér SONS ČR, z. s.