Zpravodaj SONS Přerov - září, říjen 2015

Publikováno 09.09.2015 15:03 Odbočka Přerov


Začíná: 01.09.2015
Končí: 31.10.2015
Kde:

 

 

 

Sjednocená organizace nevidomých a slabozrakých ČR

              

Odbočka Přerov, Čechova 2a 

ZÁŘÍ – ŘÍJEN 2015

Vážení členové a příznivci Sjednocené organizace nevidomých a slabozrakých,

úvodem tohoto Zpravodaje vás zdravím a přeji vše dobré.

Pomalu končí léto, které letos připravilo rekordní počet tropických dnů. Doufám, že jste prázdninové měsíce ve zdraví přežili a nabrali síly k další aktivitě.

Oblastní rada pro vás připravila na měsíc září a říjen spoustu zajímavého programu a budeme rádi, když se akcí zúčastníte.

Upozorňujeme členy a klienty, že se v době od 1. do 4. října nebude konat sociální poradna a kroužky, a to z důvodu povinného školení všech zaměstnanců a předsedů odboček SONS ČR.

Děkujeme sponzorům

V letošním roce jsme opět žádali města a obce o granty a finanční příspěvky, bez kterých by naše nezisková organizace nemohla fungovat. Na provoz a činnost odbočky se do dnešního dne podařilo zajistit tyto sponzory: Statutární město Přerov, Město Lipník, obec Horní Moštěnice, Troubky nad Bečvou, Radslavice a městys Kojetín. Ceny na Kvalifikační závody v simulované střelbě konané v Přerově jsme zajistili u pivovaru Zubr, ČPP a ČSOB. Dále je odbočka financovaná ze sbírek Bílé pastelky a z kasiček psů ze supermarketů. Všem sponzorům děkujeme!

Nové stanovy SONS ČR

Pracovní skupina SONS ČR jmenovaná Republikovou radou připravila návrh Stanov k veřejné diskusi. Stanovy si můžete vyzvednout v tištěné podobě na odbočce, nebo požádat o zaslání v elektronické podobě. Návrhy a podněty k novele Stanov budou přijímány na adrese elektronické pošty transformace@sons.cz od úterý 28. července 2015 do úterý 15. prosince 2015, 23:59.

Výstupy z vašich podnětů zpracuje skupina pro transformaci pro delegáty IX. celostátního shromáždění, kteří budou definitivní znění novely Stanov schvalovat v květnu 2016.

Změny termínů tréninku ve střeleckém kroužku

Vážení zájemci o trénink na laserovém střeleckém simulátoru, vzhledem k malé návštěvnosti pátečních tréninků, budou v tyto dny tréninky zrušeny a ponechány jen ve středu, k dispozici po celý den. Pokud bude před střelci nějaká soutěž, mohou se s pracovníky odbočky domluvit i na pátečním tréninku.

Přihlášení na exkurzi Hasičského muzea v Dřevohosticích

Žádáme zájemce o prohlídku Hasičského muzea v Dřevohosticích, aby se přihlásili na odbočce do 30. září. Prohlídka se koná ve středu 7. října, více v programu. Děkujeme.

Program na září

2.září (středa) – Střeďásek od 9:00 do 12:00 hodin, v klubovně odbočky.  V tomto kroužku si můžete kolektivně zahrát stolní hry a popovídat si se členy.

Trénink střeleb se v tento den koná od 9 do 16 hodin;

5. září (sobota) – plavba lodí pořece Moravě v Olomouci. Platí jen pro zájemce, kteří nabídky využili a v měsíci srpnu se přihlásili. Odjezd vlakem z Přerova v 10:04 hodin. Dopravu si platíte. Sraz u pokladen v 9:45 hodin. Účastníci zaplatí na místě 20 Kč příspěvek na plavbu, zbytek doplatí odbočka;

7. září (pondělí) – bowling na Madoně od 16 do 17 hodin. Sraz před 16. hodinou na Madoně nebo odchod z odbočky v 15:45 hodin. Členové přispívají na dráhu 20 Kč na osobu za jednu návštěvu tréninku;

8. září (úterý) – od 15:00 hodin počítačový klub, který vede pan Stanislav Plachý, e-mail: standapl@gmail.com;

9. září (středa) – Střeďásek od 9:00 do 12:00 hodin, v klubovně odbočky.  

Trénink střeleb se v tento den koná od 9 do 15 hodin;

Na 9. září jsme pro členy připravili posezení s harmonikou, ve vinárně U Čelechovského na Žerotínovém náměstí. Začátek v 15 hodin. Všechny srdečně zveme.

16. září (středa) – Střeďásek od 9:00 do 12:00 hodin, v klubovně odbočky.  

Trénink střeleb bude k dispozici od 9 do 16 hodin;

16. září se bude konat od 16 hodin schůze Oblastní rady;

17. září (čtvrtek) – opékání špekáčků v zahrádkářské kolonii u Laguny, u Jany Doupalové. Sraz na mostě u Loděnice (na straně od Kopanin) ve 14 hodin, případně po domluvě jinde. 20 Kč příspěvek na občerstvení zaplatíte na místě. Vzhledem k nákupu špekáčků a pečiva potřebujeme znát počet zájemců, prosím přihlaste se na odbočce do 16. září;

23. září (středa) – přednáška o bariérách v Přerově. Přednáška se koná od 10 hodin v Městské knihovně na Velké Dlážce. Na vaše dotazy bude odpovídat Mgr. Petr Bradáč z TyfloCentra Olomouc. Tuto akci pořádá TyfloCentrum Přerov.

Tuto středu bude trénink střeleb od 9 do 16 hodin;

23. 9. se koná také návštěva Moravského divadla Olomouc, muzikál Noc na Karlštejně. Odjezd z Přerova v 17:51 hodin. Sraz u pokladen vlakového nádraží v 17:30 hodin. Platí jen pro již přihlášené členy;

30. září (středa) – Střeďásek od 9:00 do 12:00 hodin, v klubovně odbočky. Tuto středu bude trénink střeleb od 9 do 16 hodin.

Chtěli bychom informovat zájemce o Senior symposium, že tato akce proběhne v Přerově 1. října. Jedná se o preventivní a výchovně vzdělávací akci, v rámci Dne seniorů, s propojením s interdisciplinárním týmem profesionálů věnujících se péči o seniory (sociální pracovníci, lékaři, pedagogové, právníci, terapeuti).

V této době ještě nevíme čas a místo, ale během září můžeme zájemce blíže informovat.

PROGRAM NA ŘÍJEN

3. října (sobota) – Kvalifikační závod „Burčáková střela“ v Kyjově ve střelbě laserovou pistolí. Více informací u Marka Šimíčka;

5. října (pondělí) – bowling na Madoně od 16 do 17 hodin. Sraz před 16. hodinou na Madoně nebo odchod z odbočky v 15:45 hodin. Členové přispívají na dráhu 20 Kč na osobu za jednu návštěvu tréninku;

7. října (středa) – prohlídka Hasičského muzea v Dřevohosticích, od 10:30 hodin. Odjezd z autobusového nádraží v 9:45 hodin. Sraz na stanovišti číslo 18 v 9:30 hodin. Zájemci si platí cestovné sami, vstupné platí odbočka. Je nutné se přihlásit do 30. září. Střeďásek se nekoná. Trénink střeleb bude v tento den mimořádně až od 15 do 16:30 hodin;

8. října (čtvrtek) – od 14 hodin posezení se členy v klubovně odbočky a čtení humorných povídek;

13. října (úterý) – od 15:00 hodin počítačový klub, který vede pan Stanislav Plachý, e-mail: standapl@gmail.com;

14. října (středa) se koná Celostátní sbírka Bílá pastelka. V tento den odpadá Střeďásek. Střelecký trenažér bude od 9 do 16 hodin k dispozici;

15. října (čtvrtek) od 14 hodin vaření v klubovně s pracovnicemi odbočky. Za 10 Kč poplatek dostanete ochutnávku a recept;

20. října (úterý) – návštěva Moravského divadla Olomouc, muzikál Šakalí léta. Odjezd z Přerova v 17:51 hodin. Sraz u pokladen vlakového nádraží v 17:30 hodin. Platí jen pro již přihlášené členy;

21. října (středa) – Střeďásek od 9:00 do 12:00 hodin, v klubovně odbočky. Tuto středu bude trénink střeleb od 9 do 16 hodin;

21. 10. se sejde od 16 hodin schůze Oblastní rady;

22. října (čtvrtek) – od 14 hodin posezení se členy v klubovně odbočky spojené s besedou našeho člena, nevidomého loutkaře pana Bohumíra Hamerníka, na téma „Jak lze vhodně využívat volný čas.“

23. října (pátek) – mimořádný trénink před Mistrovstvím republiky v simulované střelbě, od 9 do 12 hodin;

24. října (sobota) – Mistrovství republiky ve střelbě laserovou pistolí v Olomouci. Více informací u Marka Šimíčka;

 

Informace ze sociální oblasti

V této rubrice jistě neuškodí zopakovat pár informací k příspěvku na péči:

Příspěvek na péči se poskytuje osobám závislým na pomoci jiné fyzické osoby. Tímto příspěvkem se stát podílí na zajištění sociálních služeb nebo jiných forem pomoci podle zákona o sociálních službách při zvládání základních životních potřeb. Z poskytnutého příspěvku na péči pak tyto osoby hradí pomoc, kterou jim může dle jejich rozhodnutí poskytovat buď osoba blízká, asistent sociální péče, registrovaný poskytovatel sociálních služeb, dětský domov nebo speciální lůžkové zdravotnické zařízení hospicového typu.

Řízení o přiznání příspěvku na péči se zahajuje na základě písemné žádosti podané na tiskopisu předepsaném MPSV (žádosti jsou k dispozici na kontaktních pracovištích krajských poboček ÚP nebo na Integrovaném portálu MPSV). Žádost se podává na kontaktním pracovišti krajské pobočky ÚP. Příslušnost se určuje dle místa trvalého pobytu žadatele o příspěvek.

Krajská pobočka ÚP (sociální pracovník) provádí pro účely rozhodování o příspěvku nejprve sociální šetření, při kterém se zjišťuje schopnost samostatného života osoby v jejím přirozeném sociálním prostředí. Následně krajská pobočka ÚP zašle příslušné okresní správě sociálního zabezpečení žádost o posouzení stupně závislosti osoby. Při posuzování stupně závislosti osoby vychází okresní správa sociálního zabezpečení ze zdravotního stavu osoby doloženého nálezem vydaným poskytovatelem zdravotních služeb, z výsledku sociálního šetření a zjištění potřeb osoby, popřípadě z výsledků funkčních vyšetření a z výsledku vlastního vyšetření posuzujícího lékaře.

Na základě tohoto posudku pak krajská pobočka ÚP vydá rozhodnutí o tom, zda se příspěvek na péči přiznává či nikoliv. Proti tomuto rozhodnutí se lze odvolat. Odvolání se podává k úřadu, který napadené rozhodnutí vydal, o odvolání pak rozhoduje MPSV.

zdroj: www.mpsv.cz

Formuláře k vyřízení příspěvku na péči si můžete vyzvednout i v přerovské odbočce SONS, kde vám pomůžeme i s jejich vyplněním.

Kamila Hošková

sociální pracovnice

 

Půjčovna kompenzačních pomůcek

Odbočka SONS v Přerově nabízí předvedení, vyzkoušení a vypůjčení kompenzačních pomůcek pro nevidomé a slabozraké osoby. Výpůjční dny jsou v pondělí a ve středu od 9:00 do 16:00 hodin.

Půjčovnu můžete využít z těchto důvodů:

1)    vyzkoušet si pomůcku a po té se rozhodnout k nákupu,

2)    možnost zápůjčky při poškození pomůcky vlastní,

3)    potřeba pomůcky pouze krátkodobě (např. jedete do většího města a potřebujete VPN, chcete si vyzkoušet nebo si procvičit hlasový výstup nebo ZoomText než obdržíte vlastní notebook).

Jaké pomůcky je možné si vypůjčit?

 • Dálkový ovladač (VPN)
 • Pomůcka pro zjišťování barev
 • Kalkulátor s českým hlasovým výstupem
 • Čtečka informací tzv. čárových kódu pro domácnost
 • Indikátor hladiny a světla
 • Digitální diktafon
 • Lékařský teploměr česky mluvící
 • Tonometr s českým hlasovým výstupem
 • Glukometr s hlasovým výstupem
 • Pichtův psací stroj
 • Notebook pro ZP se zvětšovacím softwarem
 • Notebook pro ZP s odečítacím softwarem
 • Braillský řádek
 • Kapesní kamerová lupa
 • Ruční kamerová lupa
 • Stolní kamerová lupa
 • Mobilní telefon pro ZP + talk and zoom (navigační jednotka)

 

Kontakty

Marek Šimíček, předseda odbočky SONS Přerov

Telefon: 604 325 334

E-mail: mareksimicek@seznam.cz

 •  

Kamila Hošková, DiS., sociální pracovnice, koordinátorka dobrovolníků, pokladník a vedoucí oblastního pracoviště SONS Přerov

Telefon: 581 735 187; 775 438 152

E-mail: prerov-odbocka@sons.cz

 

Konzultační hodiny:

Pondělí      8:00 – 16:00

Středa        8:00 – 16:00

Čtvrtek      8:00 – 12:00 (poradenství v terénu)

Půjčovna kompenzačních pomůcek: pondělí a středa 8:00 – 16:00

 •  

Jana Doupalová, pracovnice v sociálních službách

Telefon: 581 735 187, 778 412 700

E-mail: doupalova.j@seznam.cz

 •  

Mgr. Dagmar Staňková, sociální pracovnice TyfloCentra, o. p. s.

Regionální středisko Přerov

Telefon: 581 735 187; 730 870 766

E-mail:prerov@tyflocentrum-ol.cz

Konzultační hodiny:

Úterý 8:00 – 12:00 nebo jiný termín po telefonické domluvě

 

 

Zpravodaj září a říjen 2015 sestavila Oblastní rada, v elektronické a tištěné podobě upravila Kamila Hošková, dne 25. srpna 2015. Příští číslo vyjde na konci října 2015.