Zpravodaj SONS Přerov - listopad, prosinec 2015

Publikováno 03.11.2015 10:13 Odbočka Přerov


Začíná: 01.11.2015
Končí: 31.12.2015
Kde:

Sjednocená organizace nevidomých a slabozrakých ČR     

Odbočka Přerov, Čechova 2a 

LISTOPAD - PROSINEC 2015

Milí přátelé,

je tu konec roku a poslední číslo letošního Zpravodaje. Za pracovníky a Oblastní radu vám děkuji za návštěvu akcí a poradny v tomto roce. Budeme rádi, když svou účastí a nápady přispějete i v roce následujícím. Také bychom uvítali propagaci služeb SONS ve vašem okolí a pozvali k nám nové zájemce o naše služby, a také dobrovolníky.

Nyní bych chtěla pogratulovat našemu Břeťovi Straussovi za 1. místo na Mistrovství republiky v simulované střelbě, pořádané 24. 10. v Olomouci. Další velká gratulace patří Marku Šimíčkovi za 2. místo téhož mistrovství. Třetí místo obsadil Lukáš Lacina z Olomouce. Více vám k MR sdělí Marek Šimíček na Oblastním shromáždění.

Než se začtete do další části Zpravodaje, chtěla bych popřát krásný listopad a ještě hezčí prosinec, hodně zdraví, štěstí a velký optimismus.

Kamila Hošková

Oblastní shromáždění

Oblastní rada srdečně zve všechny členy přerovské SONS na schůzi Oblastního shromáždění, která se koná v pátek 27. listopadu od 14 hodin v restauraci Parník za HyperAlbertem poblíž autobusového nádraží v Přerově (do salonku vstoupíme bezbariérovým zadním vchodem), z ulice Tovární č. 5. Na programu je od 14 do 15 hodin výběr členských příspěvků, od 15 hodin odhlasujeme delegáta a náhradníka, který bude zastupovat přerovskou odbočku na IX. Celostátním shromáždění SONS ČR. Dále odhlasujeme vaše návrhy kandidátů na funkci prezidenta SONS ČR, víceprezidenta a kandidáty do Republikové rady. Vaše návrhy nám prosím sdělte osobně nebo emailem do 18. listopadu.

V další části programu Oblastního shromáždění vás seznámí pracovníci a funkcionáři SONS s činností odbočky v roce 2015 a s plány v příštím roce, sociální pracovnice Dáša Staňková vás tradičně seznámí se službami TyfloCentra. Shromáždění se tentokrát zúčastní i Krajský koordinátor odboček a zároveň předseda SONS Olomouc Jan Příborský, který nám o dění v SONS ČR sdělí řadu informací a zajímavostí. Od 16:30 hodin se bude podávat večeře. Po té bude volná diskuse. Na schůzi Oblastního shromáždění je nutné, abyste se přihlásili do 13. listopadu! Děkujeme.

Zprávy ze schůze Oblastní rady

Oblastní rada naplánovala na listopad a prosinec akce, které jsou uvedeny ve Zpravodaji níže. Dále se dohodla na pokračování stávajících kroužků i v dalším roce. Nově plánujeme otevřít Kurz základních dovedností na počítači pro osoby slabozraké nebo vidící. Pro nevidomé není tento kurz příliš vhodný, protože se nebude pracovat na počítačích s hlasovým výstupem. Podle počtu přihlášených bude výuka probíhat v klubovně odbočky nebo v pronajatých prostorách škol. Lekce budou zdarma, kurz povede Radek Dlouhý. Zájemci nahlaste se do konce listopadu.

Členové oblastní rady se dále dohodli, že šachisté uspořádají turnaj, který se zahájí v lednu. Během roku 2016 se dle rozpisu a vzájemné časové domluvy uskuteční šachové partie. Vyhodnocení s cenami se uskuteční koncem roku. Nemusíte být pravidelnými hráči, stačí chuť soutěžit nebo zkusit něco nového. Vidomí a nevidomí zájemci, hlaste se Marku Šimíčkovi, Radku Dlouhému nebo v kanceláři SONS do 9. prosince.

Upozorňujeme zájemce o účast na vánočním posezení, že si musí do 15. prosince v SONS Přerov rezervovat místo. Tradiční posezení se zpěvem u kytar a houslí pořádáme ve čtvrtek 17. prosince, od 15 hodin, tentokrát ve vinárně U červené kočky na ulici PFB 53/13 v Přerově. Pokud půjdete ze strany od města, téměř před Tyršovým mostem (u sokolovny) zabočíte doleva, a po pár metrech (cca 30) budete mít po levé straně vinárnu (první vchod v řadě domů).

Program na listopad

Hru v šachy si domluvte s Markem Šimíčkem na telefonu 604 325 334.

2. listopadu (pondělí) – bowling na Madoně od 16 do 17 hodin. Sraz před 16. hodinou na Madoně nebo odchod z odbočky v 15:45 hodin. Členové přispívají na dráhu 20 Kč na osobu za jednu návštěvu tréninku;

4. listopadu (středa) – Střeďásek od 9:00 do 12:00 hodin, v klubovně odbočky. Soutěžení v stolních společenských hrách.

Trénink střeleb se v tento den koná od 9 do 16 hodin;

5. listopadu (čtvrtek) – další přednáška na téma „Holografický vesmír“ se bude konat v přerovské Hvězdárně, od 16 hodin. Sraz v 15:30 hodin na autobusové zastávce Želatovská nebo přímo u Hvězdárny chvíli před 16. hodinou. Zájemci nahlaste nám prosím místo srazu;

10. listopadu (úterý) – od 15:00 hodin počítačový klub, který vede pan Stanislav Plachý, e-mail: standapl@gmail.com;

11. listopadu (středa) – Střeďásek od 9:00 do 12:00 hodin, v klubovně odbočky.  

Trénink střeleb se v tento den koná od 9 do 16 hodin;

12. listopadu (čtvrtek) – Den otevřených dveří v SONS ČR. Přerovská SONS a TyfloCentrum připraví pro zájemce na Čechové ulici 2 ukázku pomůcek a služeb;

14. listopadu (sobota) – Společenský večer, který pořádá organizace Alfa handicap, od 16 hodin v Městském domě. Vstupné v předprodeji 100 Kč, na místě 120 Kč. Hraje kapela PROFI-L, bohatá tombola;

18. listopadu (středa) – v rámci Střeďásku si od 9:00 do 12:00 hodin kromě soutěžení u stolních her naučíme připravovat rychlou zdravou pomazánku na chlebíčky. Ochutnávka a recept za 10 Kč.

Trénink střeleb se v tento den koná od 9 do 16 hodin;

18. listopadu se koná od 16:00 hodin schůze pro zástupce Oblastní rady;

19. listopadu (čtvrtek) – v rámci posezení od 14 hodin proběhne v klubovně přednáška K. Svobodové z oboru psychologie na téma „Jak relaxovat“;

24. listopadu (úterý) – seminář z projektu Braňte se! Jak nepodlehnout psychologickým nátlakům ze strany prodejců. Začátek, v 10 hodin v klubovně SONS Přerov. Přednášet bude Mgr. Svobodová;

25. listopadu (středa) – Střeďásek od 9:00 do 12:00 hodin, v klubovně odbočky. Trénink střeleb se v tento den koná od 9 do 16 hodin;

26. listopadu (čtvrtek) – od 14 hodin výtvarný kroužek v klubovně. Tentokrát se budou plést za pomoci asistentů košíky a vyrábět papírová vánoční přáníčka;

27. listopadu (pátek) – od 14 hodin Oblastní shromáždění v restauraci Parník (do salonku vstoupíme bezbariérovým zadním vchodem), ulice Tovární č. 5. Z důvodu objednání večeře je nutné přihlášení do 13. listopadu.

PROGRAM NA PROSINEC

Hru v šachy si domluvte s Markem Šimíčkem na telefonu 604 325 334.

2. prosince (středa) –Střeďásek od 9:00 do 12:00 hodin, v klubovně odbočky.  

Trénink střeleb se v tento den koná od 9 do 16 hodin;

3. prosince (čtvrtek) – od 14 hodin si v rámci posezení přečteme humorné povídky;

7. prosince (pondělí) – bowling na Madoně od 16 do 17 hodin. Sraz před 16. hodinou na Madoně nebo odchod z odbočky v 15:45 hodin. Členové přispívají na dráhu 20 Kč na osobu za jednu návštěvu tréninku;

8. prosince – (úterý) – od 15:00 hodin počítačový klub, který vede pan Stanislav Plachý, e-mail: standapl@gmail.com;

9. prosince (středa) –Střeďásek od 9:00 do 12:00 hodin, v klubovně odbočky.  

Trénink střeleb se v tento den koná od 9 do 16 hodin;

9. prosince se koná od 16:00 hodin schůze pro zástupce Oblastní rady;

10. prosince (čtvrtek) – od 14 hodin výtvarný kroužek v klubovně. Můžete si přijít uplést košík nebo vyrobit zvonečky z mini květináčů s ubrouskovou technikou;

16. prosince (středa) –Střeďásek od 9:00 do 12:00 hodin, v klubovně odbočky.  Trénink střeleb se v tento den koná od 9 do 16 hodin;

17. prosince (čtvrtek) – posezení ve vinárně U červené kočky, od 15 hodin. Bližší informace k vánoční besídce jsme již uvedli v přední části Zpravodaje. Nezapomeňte se přihlásit!

Informace ze sociální oblasti

Tentokrát jsme pro vás připravili informace Luboše Zajíce ze Sociálně právní poradny SONS Praha z těchto oblastí:

- výměna průkazu osoby se zdravotním postižením,

- minimální mzda,

- příspěvek na úpravu bytu a

- podpůrčí doba při nemocenském.

Výměna průkazu osoby se zdravotním postižením

Doufám, že ke všem čtenářům se již dávno dostala informace, že během tohoto roku je třeba vyměnit si průkaz TP, ZTP nebo ZTP/P. Taktéž jsem přesvědčen, že drtivá většina z Vás již výměnu zvládla a může se tak prokazovat novým dokladem, který se až příliš lehce dá zaměnit např. s občanským průkazem; oba doklady mají totiž naprosto totožný formát. Tento problém však jistě zvládneme všichni vyřešit, např. vložením a uchováváním jednoho z dokladů ve specifickém, dobře rozpoznatelném pouzdře.

Ovšem pokud se přece jen najde někdo, kdo o výměnu dosud nepožádal, pak ho důrazně vyzýváme, aby tuto záležitost již déle neodkládal. Pokud by totiž žádost o přechod nároku na průkaz osoby se zdravotním postižením nebyla podána do 31. prosince 2015, ocitne se tato osoba bez platného průkazu, protože všechny staré průkazy tímto datem pozbudou platnosti. A onomu opozdilci nezbude jiná možnost, než – bude-li chtít průkaz i nadále využívat – podat žádost o průkaz, jakoby o něj žádal poprvé. Řízení o takové žádosti s sebou samozřejmě nese i nutnost posouzení omezení schopnosti pohyblivosti nebo orientace žadatele posudkovým lékařem okresní správy sociálního zabezpečení. A než bude o jeho žádosti rozhodnuto, nemůže pochopitelně výhod s průkazem spojených užívat. Navíc všichni ze zkušenosti víme, že od podání žádosti i jen o přechod nároku do obdržení průkazu uplyne několik týdnů; je myslím zjevné, že už je opravdu nejvyšší čas. Sami se tak zatím ještě máte možnost vyhnout stresu, zda Úřad práce stihne vydání průkazu včas nebo ne.

Minimální mzda

Ani v následující pasáži se pravděpodobně nebude pro čtenáře, kteří se zajímají o dění v oblasti sociálního práva, jednat o úplnou novinku, přesto považuji za prospěšné na tomto místě uvést, že od 1. ledna 2016 dojde ke zvýšení minimální mzdy.

Minimální mzda pro „běžné“ zaměstnance bude v příštím roce činit 9 900 Kč, což odpovídá hodinové sazbě ve výši 58,70 Kč.

U poživatelů invalidního důchodu pak dochází k nárůstu z nynějších 8 000 Kč na 9 300 Kč, což odpovídá hodinové sazbě ve výši 55,10 Kč. Byla tak zvolena rychlejší varianta přibližování minimální mzdy pro poživatele invalidních důchodů k „běžné“ minimální mzdě.

V Národním plánu podpory rovných příležitostí na období 2015 až 2020 je stanoven cíl sjednocení základní sazby minimální mzdy pro všechny zaměstnance, bez ohledu na skutečnost, zda pobírají invalidní důchod či nikoliv, nejpozději k 1. lednu 2017.

 

Mají osoby s těžkým zrakovým postižením nárok na příspěvek na úpravu bytu?

Tuto otázku před nedávnem řešili nejen účastníci e-mailové konference Inpora, ale setkali jsme se s ní i v naší poradně.

Odpověď je v tomto případě jednoznačná: nemají.

Příspěvek na úpravu bytu mohli úplně a prakticky nevidomí získat do 31. prosince 2011, tedy do posledního dne účinnosti vyhlášky 182/1991 Sb. Od začátku roku 2012 je zákonem o poskytování dávek osobám se zdravotním postižením ve spojení s jeho prováděcí vyhláškou (vyhl. č. 388/2011 Sb.) tato dávka upravena v rámci příspěvku na zvláštní pomůcku. Osoby s těžkou vadou nosného nebo pohybového ústrojí mohou získat příspěvek na stavební práce spojené s uzpůsobením koupelny a WC; jedná se o stavební práce a s nimi nezbytně související materiál na úpravu (nikoli o obklady, podlahové krytiny, sanitu apod.). Na tento příspěvek však podle nyní platných právních předpisů rozhodně nemají nárok osoby „pouze“ se zrakovým postižením.

Podpůrčí doba při pobírání nemocenského u poživatele invalidního důchodu

Dotaz: „Jsem zaměstnán v pracovním poměru a zároveň jsem poživatelem invalidního důchodu pro invaliditu III. stupně.  1. listopadu jsem onemocněl a byl jsem uznán dočasně práce neschopným. Moje nemoc pokračovala i v následujícím kalendářním roce. Jak dlouho mi bude vypláceno nemocenské?“

Pro zodpovězení tohoto dotazu budeme čerpat pravidla ze zákona o nemocenském pojištění (z. č. 187/2006 Sb., ve znění pozdějších předpisů). Podpůrčí dobu při nemocenském upravují ustanovení § 26 až 28 výše citovaného zákona, nás však bude zajímat zejména § 28. Pro pojištěnce, kteří nejsou poživateli starobního ani invalidního důchodu platí odlišná pravidla, obecně lze říci, že jejich podpůrčí doba, tedy doba, po kterou je vypláceno okresní správou sociálního zabezpečení nemocenské, činí maximálně 380 dní. Z tohoto pravidla jsou možné určité výjimky, ale těmi se nebudeme podrobněji zabývat.

U poživatelů starobního nebo invalidního důchodu však činí podpůrčí doba maximálně 70 kalendářních dnů a začíná běžet od 15. dne dočasné pracovní neschopnosti. Z toho tedy plyne, že pokud náš tazatel, nazvěme ho pro účely tohoto článku panem Novákem, onemocněl 1. listopadu, nemocenské mu náleží až od 15. listopadu. Za první tři listopadové dny panu Novákovi nenáleží nic, od čtvrtého dne do 15. dne mu pak náleží náhrada mzdy, kterou mu vyplatí zaměstnavatel.

70 dní od 15. listopadu uplyne dne 23. ledna, od 24. ledna tedy již pan Novák nedostane od okresní správy sociálního zabezpečení ani korunu. To samozřejmě neznamená, že od tohoto data musí pan Novák znovu do práce, bez ohledu na jeho zdravotní stav, jeho dočasná pracovní neschopnost může trvat i nadále, z hlediska zaměstnavatele bude trvat překážka v práci na straně zaměstnance, tedy jeho absence bude omluvena až do doby, kdy lékař stanoví, že je pan Novák opět práce schopen.

Hůře by však na tom byl pan Novák tehdy, kdyby ve stejném roce, kdy v listopadu onemocněl, již čerpal nějaké dny nemocenské. Podpůrčí doby se totiž v jednom kalendářním roce sčítají a nesmí přesáhnout onen limit 70 kalendářních dnů. Z toho plyne, že pokud by pan Novák pobíral nemocenské např. celý březen (31 kalendářních dnů), při listopadovém onemocnění by jeho podpůrčí doba skončila už 23. prosince. Navíc neplatí, že by od 1. ledna následujícího kalendářního roku mohl začít čerpat z nového ročního limitu podpůrčí doby, protože zákon jasně stanoví, že pokud dočasná pracovní neschopnost pokračuje v následujícím kalendářním roce, nárok na výplatu nemocenského se neobnovuje.

Dále předpis stanoví, že podpůrčí doba trvá maximálně po dobu, po kterou trvá zaměstnání zaměstnance nebo pojištěná činnost osoby samostatně výdělečně činné. To znamená, že pokud by pan Novák byl zaměstnán na základě smlouvy na dobu určitou, která by končila k 31. prosinci, nemocenské by mu toho dne přestalo být vypláceno, ačkoliv v případě pokračujícího zaměstnání by měl nárok na výplatu nemocenského až do 23. ledna, jak jsme uvedli v prvním příkladu.

 

Půjčovna kompenzačních pomůcek

Odbočka SONS v Přerově nabízí předvedení, vyzkoušení a vypůjčení kompenzačních pomůcek pro nevidomé a slabozraké osoby. Prosíme o objednání termínu výpůjčky.

Půjčovnu můžete využít z těchto důvodů:

1)    vyzkoušet si pomůcku a po té se rozhodnout k nákupu,

2)    možnost zápůjčky při poškození pomůcky vlastní,

3)    potřeba pomůcky pouze krátkodobě (např. jedete do většího města a potřebujete VPN, chcete si vyzkoušet nebo si procvičit hlasový výstup nebo ZoomText než obdržíte vlastní notebook).

Jaké pomůcky je možné si vypůjčit?

 • § Dálkový ovladač (VPN)
 • § Pomůcka pro zjišťování barev
 • § Kalkulátor s českým hlasovým výstupem
 • § Čtečka informací tzv. čárových kódu pro domácnost
 • § Indikátor hladiny a světla
 • § Digitální diktafon
 • § Lékařský teploměr česky mluvící
 • § Tonometr s českým hlasovým výstupem
 • § Glukometr s hlasovým výstupem
 • § Pichtův psací stroj
 • § Notebook pro ZP se zvětšovacím softwarem
 • § Notebook pro ZP s odečítacím softwarem
 • § Braillský řádek
 • § Kapesní kamerová lupa
 • § Ruční kamerová lupa
 • § Stolní kamerová lupa
 • § Mobilní telefon pro ZP + talk and zoom (navigační jednotka)

 

Kontakty

Upozorňujeme uživatele našich služeb, že od 21. do 31. prosince bude odbočka SONS uzavřena z důvodu čerpání dovolené zaměstnanců.

Marek Šimíček, předseda odbočky SONS Přerov

Telefon: 604 325 334

E-mail: mareksimicek@seznam.cz

 •  

Kamila Hošková, DiS., sociální pracovnice, koordinátorka dobrovolníků, pokladník a vedoucí oblastního pracoviště SONS Přerov

Telefon: 581 735 187; 775 438 152

E-mail: prerov-odbocka@sons.cz

 

Konzultační hodiny v poradně:

Pondělí      8:00 – 16:00

Středa        8:00 – 16:00

Čtvrtek      8:00 – 13:30 (poradenství v terénu)

K vypůjčení kompenzačních pomůcek se prosím předem objednejte.

 •  

Jana Doupalová, pracovnice v sociálních službách

Telefon: 581 735 187, 778 412 700

E-mail: doupalova.j@seznam.cz

 •  

Mgr. Dagmar Staňková, sociální pracovnice TyfloCentra, o. p. s.

Regionální středisko Přerov

Telefon: 581 735 187; 730 870 766

E-mail:prerov@tyflocentrum-ol.cz

Konzultační hodiny:

Úterý 8:00 – 12:00 nebo jiný termín po telefonické domluvě

Zpravodaj listopad a prosinec 2015 sestavila Oblastní rada, v elektronické a tištěné podobě upravila Kamila Hošková, dne 27. října 2015. Příští číslo vyjde na konci prosince 2015.