Zpravodaj SONS Přerov - leden, únor 2016

Publikováno 04.01.2016 11:08 Odbočka Přerov


Začíná: 01.01.2016
Končí: 29.02.2016
Kde:

Sjednocená organizace nevidomých a slabozrakých ČR

              

Odbočka Přerov, Čechova 2a 

LEDEN - ÚNOR 2016

Milí čtenáři přerovského Zpravodaje Sjednocené organizace nevidomých a slabozrakých,

všechny vás srdečně zdravím. Vzhledem k přicházejícím vánočním svátkům se k vám dostává první číslo Zpravodaje roku 2016 v předstihu. Jistě si najdete ve svátečním čase chvilku na čtení a poznačíte si aktivity z programu, který vám nabízíme. Také vám jménem Oblastní rady přeji krásné svátky, mnoho zdraví, štěstí a spokojenosti v dalším roce.

Ohlédnutí za uplynulým rokem

SONS Přerov má registrované odborné sociální poradenství a nově od srpna také sociálně aktivizační služby pro seniory a osoby se zrakovým postižením. Také zapůjčujeme na vratnou kauci kompenzační pomůcky. Nejvíce jste využili služeb poradny k zjištění informací ohledně příspěvků na péči, mobility a příspěvku na zvláštní pomůcku. Pomohli jsme vám vyplnit žádosti a vysvětlili další postupy. Z pomůcek se nejvíce zapůjčovala kamerová kapesní lupa, mobilní telefon a malé lupy, a to převážně z důvodu potřeby před vlastním získáním pomůcky. Zapůjčení braillského řádku, který se připojuje na počítač, pomohlo nevidomému studentovi úspěšně odmaturovat.

Než se začtete do programu prvních měsíců nového roku, ráda bych shrnula činnosti, které naše odbočka v roce 2015 zorganizovala, nebo na kterých se podílela.

V klubovně probíhal pravidelně Střeďásek, kde se hráli stolní společenské hry, zájemci o střelbu trénovali na střeleckém, laserovém, zvukem naváděném simulátoru. V PC klubu představoval Standa Plachý možnosti pomůcek a programů v elektronickém světě. V kroužku vaření jsme vyrobili a ochutnali netradiční dobroty. V rukodělném kroužku se vyráběly šály pletené na rukách místo jehlic, Jana Doupalová vás naučila zhotovit svícen na čajovou svíčku, strom z kartonu, papíru a PET víček, skládaná vánoční přáníčka a vánoční zvonečky z hliněných květináčků ozdobených ubrouskovou technikou.

Při posezení se členy se četly humorné povídky. V kavárně kina hráli chlapi šachy, na Madoně někteří trénovali bowling a s TyfloCentrem, pod vedením Marušky Kebrdlové, se trénovala v deseti lekcích paměť.

V rámci přednášek jsme si v čajovně na Velké Dlážce poslechli zajímavosti o sbírání a výrobě čaje. Firma Sagitta a Adaptech nám předvedla nové lupy, čtecí zařízení a mobily. Ing. Kamila Svobodová přišla na besedu o psychosomatických potížích a při dalším sezení s přítomnými nacvičila relaxaci.

Také zpěv patří do oblíbených relaxačních činností naší organizace. Kromě návštěvy muzikálů Noc na Karlštejně a Šakalí léta jste si mohli zazpívat s Radkem Dlouhým, Radkem Hoškem a Kamilou Hoškovou za doprovodu kytar a houslí v klubovně, v Troubkách na Dnu Světla, nebo při velikonočním a vánočním posezení. Na dvě akce zavítal i náměstek primátora Města Přerova pan Pavel Košutek, který zpestřil atmosféru také hrou na kytaru a zpěvem.

Společně s TyfloCentrem jsme v roce 2015 uspořádali bazar oblečení, přednášku Mgr. Bradáče o bezbariérovosti Přerova a Olomouce, a také Dny otevřených dveří pro naše uživatele, veřejnost a studenty.

V jarních a letních měsících jsme navštívili koncert DUN na náměstí v Prostějově, hrad Helfštýn, Muzeum kovářství v Holešově a Hasičské muzeum v Dřevohosticích.

Využili jsme nabídky přerovské hvězdárny a během tří návštěv se vzdělali v základních pojmech vesmíru a holografie.

Naše odbočka SONS se již třetím rokem přidala k organizátorům Dne umění nevidomých na Moravě. V květnu 2015 uspořádala koncert Tria Makabara v Mervartové síni na Horním náměstí v Přerově a výstavu loutek nevidomého loutkaře, našeho člena Bohumíra Hamerníka. Pan Hamerník také přišel na naše pozvání do klubovny a povyprávět o svém životě u divadla. Těšíme se na další spolupráci.

Velká gratulace patří Břeťovi Straussovi za úspěšné završení střelecké soutěže, a to 1. místem na Mistrovství republiky v Olomouci. 2. místo MR obsadil Marek Šimíček. Chtěli bychom popřát hodně střeleckých úspěchů nejen Břeťovi a Markovi, ale všem, kdo na přerovské odbočce trénují. Rádi přivítáme nové zájemce o tento sport.

_________________

Na konci listopadu proběhlo Oblastní shromáždění, kterého se zúčastnilo 38 členů a 3 hosté. Přečetly se zprávy o hospodaření odbočky, představily se služby a činnosti, které odbočka poskytuje, připomněly se proběhlé aktivity a plán na další rok. Poděkovali jsme členům, kteří pomáhali při prodeji Bílé pastelky, a také osobám, které dobrovolně připravují pohoštění na nejrůznější akce. Jako další představila Mgr. Dáša Staňková služby TyfloCentra, které sídlí v Přerově ve stejných prostorách jako SONS.

Radek Dlouhý a Marek Šimíček představili nové aktivity v roce 2016, kterých se ujali jako jejich organizátoři. Jedná se o šachový turnaj a Kurz základů na počítači pro slabozraké a vidící osoby. Dále dodala Kamila Hošková, že se dohodla Oblastní rada na zajištění lekcí keramiky ve Středisku volného času ATLAS Přerov a návštěvě solných jeskyní v říjnu. Z organizačních důvodů bude potřeba, aby se přihlásili zájemci o keramiku do konce února.

V dalším bodě Oblastního shromáždění se odhlasoval delegát na Celostátní shromáždění SONS ČR, a to Marek Šimíček a jako náhradník Jan Zatloukal. Informovali jsme o možnosti zakoupení časopisů a kalendářů vydávaných SONS ČR. Také se představila nová dobrovolnice Marie Voždová a vystoupil host Jan Příborský, který popsal organizační schéma SONS ČR a řekl další zajímavosti ohledně časopisů, pomůcek, Stanov SONS ČR a Celostátního shromáždění. Oficiální program byl ukončen večeří.

Děkuji všem, kteří svou návštěvou, organizačním nebo finančním zajištěním, přispěli v roce 2015 k zrealizování služeb a těším se na další spolupráci v dalším roce. Všem přeji pevné zdraví!

Kamila Hošková

_________________________________________________________

Program na leden

Hru v šachy nebo hru celoročního šachového turnaje si domluvte s Markem Šimíčkem na telefonu: 604 325 334.

Přihlášeným zájemcům o výuku základů na počítači upřesníme v lednu termíny. Mělo by se jednat o úterní odpoledne.

4. ledna (pondělí) – bowling na Madoně od 16 do 17 hodin. Sraz před 16. hodinou na Madoně nebo odchod z odbočky v 15:45 hodin. Členové přispívají na dráhu 20 Kč na osobu za jednu návštěvu tréninku;

6. ledna (středa) – Střeďásek od 9:00 do 12:00 hodin, v klubovně odbočky. Trénink střeleb od 9 do 16 hodin;

7. ledna (čtvrtek) – posezení v klubovně odbočky, povídání se členy a čtení humorných povídek;

9. ledna (sobota) – Kvalifikační závod ve střelbě laserovou pistolí v Ostravě;

12. ledna (úterý) – od 15:00 hodin počítačový klub, který vede pan Stanislav Plachý, e-mail: standapl@gmail.com;

13. ledna (středa) – Střeďásek od 9:00 do 12:00 hodin, v klubovně odbočky. Trénink střeleb od 9 do 16 hodin;

14. ledna (čtvrtek) – od 14 hodin vaření v klubovně odbočky – celerová pomazánka na chlebíčky. Za ochutnávku a recept přispějete 10 Kč;

20. ledna (středa) –  Střeďásek od 9:00 do 12:00 hodin, v klubovně odbočky. Trénink střeleb od 9 do 16 hodin;

Oblastní rada 20. 1. od 16 hodin;

21. ledna (čtvrtek) – výtvarný kroužek od 14 hodinv klubovně odbočkydárkové krabičky z papírových ruliček;

27. ledna (středa)  Střeďásek od 9:00 do 12:00 hodin, v klubovně odbočky. Trénink střeleb od 9 do 16 hodin;

28. ledna (čtvrtek) – posezení od 14 hodin v klubovně, kolektivní poradenství a ukázky pomůcek firmy Sagitta.

PROGRAM NA ÚNOR

Hru v šachy nebo hru celoročního šachového turnaje si domluvte s Markem Šimíčkem na telefonu: 604 325 334.

1. února (pondělí) – bowling na Madoně od 16 do 17 hodin. Sraz před 16. hodinou na Madoně nebo odchod z odbočky v 15:45 hodin. Členové přispívají na dráhu 20 Kč na osobu za jednu návštěvu tréninku;

3. února (středa) – Střeďásek od 9:00 do 12:00 hodin, v klubovně odbočky. Trénink střeleb od 9 do 16 hodin;

4. února (čtvrtek) – od 14 hodin vaření v klubovně odbočky – tousty s tuňákem a sýrem. Za ochutnávku a recept přispějete 10 Kč;

9. února (úterý) – od 15:00 hodin počítačový klub, který vede pan Stanislav Plachý, e-mail: standapl@gmail.com;

10. února (středa) – Střeďásek od 9:00 do 12:00 hodin, v klubovně odbočky. Trénink střeleb od 9 do 16 hodin;

11. února (čtvrtek) – vyprávění pana Rosmuse na téma Začátky se zimním plaváním, otužováním a seznámení s Fr. Venclovským. Od 14 hodin v klubovně odbočky SONS;

13. února (sobota) – Kvalifikační soutěž v simulované střelbě v Přerově, v salonku restaurace Madona, od 9 hodin;

17. února (středa) – Střeďásek od 9:00 do 12:00 hodin, v klubovně odbočky. Trénink střeleb od 9 do 16 hodin;

Oblastní rada 17. 2. od 16 hodin;

18. února (čtvrtek) – výtvarný kroužek od 14 hodinv klubovně odbočkykroužky jako rozlišovače na sklenice a na ubrousky z drátů a korálků;

24. února (středa) – Střeďásek od 9:00 do 12:00 hodin, v klubovně odbočky. Trénink střeleb od 9 do 16 hodin;

25. února (čtvrtek) – posezení od 14 hodin v klubovně. Povídání se členy a čtení humorných povídek;

Připravujeme:

Na váš podnět jsme zajistili na měsíc březen a duben 4 lekce práce s keramikou ve Středisku volného času ATLAS, na Žižkové ulici č. 12 v Přerově v těchto termínech: 22. 3.; 7. 4.; 21. 4. a 28. 4. 2016, vždy od 9:30 do 11 hodin. Je nutné, abyste se přihlásili do konce února pracovníkům SONS! Za každou lekci Oblastní rada odsouhlasila příspěvek od členů 20 Kč.

Na měsíc květen vás zve opět Honza Zatloukal do Troubek nad Bečvou na Den Světla, který se bude konat v neděli 1. května. Více informací vám sdělíme v dalším čísle Zpravodaje.

_________________________________________________________ Informace a odpovědi na dotazy ze Sociálně právní poradny SONS ČR Příspěvek na mobilitu

Protože se vyskytovalo několik lišících se názorů, jak bude třeba ve věci tohoto příspěvku v roce 2016 postupovat, obrátil jsem se dopisem na generální ředitelství Úřadu práce České republiky. Koncem října jsem obdržel prostřednictvím datové schránky odpověď, z níž jasně plyne následující:

1. Většina těch, kteří nyní příspěvek na mobilitu pobírají a budou chtít tuto dávku pobírat i v následujícím roce, musí v průběhu měsíce ledna o příspěvek znovu požádat. Netýká se to pouze těch příjemců, kteří o příspěvek na mobilitu zažádali po 1. lednu 2014.

2. Aby vznikl nárok na nepřerušenou výplatu příspěvku, je třeba podat žádost v průběhu ledna 2016. Žádost bude možné podat osobně, písemně nebo prostřednictvím datové schránky. Při zasílání žádosti poštou je rozhodující datum podání zásilky k přepravě. Pokud by někdo žádost podal již v prosinci 2015, Úřad práce takovou žádost zamítne, o čemž sice žadatele musí vyrozumět, nicméně tomuto žadateli bude hrozit, že než se o tom dozví, nestihne žádost během ledna podat a může tak přijít o výplatu dávky za tento měsíc.

3. Úřad práce slibuje, že bude všechny příjemce příspěvku o nutnosti obnovení žádosti informovat dopisem zaslaným obyčejnou zásilkou prostřednictvím České pošty, a to na přelomu letošního listopadu a prosince. Zásilka by měla kromě přesných informací, jak ve věci postupovat, obsahovat i formulář žádosti. Pevně věřím, že formulář, jak se stalo v poslední době dobrým zvykem, bude dostupný v přístupné podobě i na webových stránkách Ministerstva práce a sociálních věcí: https://formulare.mpsv.cz .

4. Řízení o dávce by pak mělo pro všechny, kdo získali nový průkaz osoby se zdravotním postižením, proběhnout velmi hladce, mělo by se jednat v podstatě spíše o formalitu. To proto, že průkaz označený symbolem ZTP nebo ZTP/P, nikoliv tedy pouze TP, je jednou z hlavních podmínek nároku na příspěvek. Druhou podmínkou je pak skutečnost, že se osoba v kalendářním měsíci opakovaně (tedy alespoň dvakrát) dopravuje nebo je dopravována za úhradu.

Protože téměř všichni držitelé průkazu osoby se zdravotním postižením si během tohoto roku průkaz museli vyměnit za nový, upozorňuji i na to, že je potřebné na tuto skutečnost upozornit instituce, které nám poskytují z titulu nároku na průkaz OZP nějaké slevy či zvýhodnění.

Typicky lze uvést např. operátora O2, od něhož mohou držitelé průkazu ZTP/P nebo osoby závislé na pomoci jiné fyzické osoby ve II. až IV. stupni čerpat cenové zvýhodnění dle zákona o elektronických komunikacích (z. č. 127/2005 Sb.). Oznámení o změně tohoto průkazu doporučuji provést bezodkladně, nejpozději do konce roku 2015, protože tehdy definitivně přestává držitelům platit jejich starý průkaz.

 

 

 

Dědění

Dotaz: „Jsem ženatý, mám dvě zletilé děti, syna a dceru. Je možné, aby po mě všechen majetek dědila pouze manželka?“

Odpověď na tento dotaz využijme k tomu, abychom probrali institut tzv. „nepominutelného dědice“.

Kdo je nepominutelným dědicem, upravuje ustanovení § 1643 odst. 1 nového občanského zákoníku (z. č. 89/2012 Sb., ve znění pozdějších předpisů, dále „NOZ“):

„Nepominutelnými dědici jsou děti zůstavitele a nedědí-li, pak jsou jimi jejich potomci.“

Platí, že nezletilému nepominutelnému dědici se musí dostat tři čtvrtiny jeho zákonného dědického podílu, zletilému nepominutelnému dědici pak jedna čtvrtina zákonného dědického podílu.

Je tedy jednoznačné, že syn i dcera tazatele (budoucího zůstavitele) jsou nepominutelnými dědici a že i kdyby tazatel v závěti vyjádřil vůli, že jeho jediným univerzálním dědicem má být manželka, nemůže být tato jeho vůle beze zbytku respektována. Manželka i každé z tazatelových dětí mají nárok na zákonný dědický podíl ve výši jedné třetiny; čtvrtinou ze třetiny je pak jedna dvanáctina, což je tedy výše povinného dědického dílu pro naše nepominutelné dědice.

Dodejme dále, že NOZ stanoví, jakým způsobem se tento povinný díl z pozůstalosti vypočte a vypořádá:

„Nepominutelný dědic nemá právo na podíl z pozůstalosti, nýbrž jen na peněžní částku rovnající se hodnotě jeho povinného dílu.“

Představme si tedy, že tazatel měl jediný majetek, kterým byla hodnotná vila situovaná např. na pražské Ořechovce (pro mimopražské čtenáře upřesněme, že se jedná o exkluzivní čtvrť). Syn a dcera tazatele dle předchozí citované zákonné pasáže však nezískají právo na spoluvlastnický podíl ve výši jedné dvanáctiny této vily, nýbrž právo na vyplacení peněžní částky ve výši jedné dvanáctiny odhadní ceny předmětné vily.

Může se stát, že manželka zůstavitele nebude mít příslušnou sumu hotovosti tak říkajíc po ruce, proto NOZ dále stanoví toto:

„Jsou-li pro to na straně dědiců zvlášť závažné důvody a lze-li to na nepominutelném dědici rozumně požadovat, může soud povolit splátky na povinný díl nebo odklad jeho splatnosti;“

Aby však syn ani dcera nebyli nad míru poškozeni,  NOZ na ně pamatuje s úročením pohledávky vůči manželce zůstavitele takto:

„pohledávka se však úročí ode dne, kdy byla původně splatná.“

Z výše uvedeného by se mohlo zdát, že není za žádných okolností možné, aby děti, a nedědí-li tyto děti, pak jejich potomci, za všech okolností něco nedědili, což samozřejmě není pravda. Když odhlédneme od možností, že by děti či potomci odmítli, zřekli se či eventuálně se vzdali svých dědických podílů – o tom, jak se odmítnutí, zřeknutí nebo vzdání se odlišuje, si povíme v některém z dalších článků – zbývá nám ještě další alternativa.

Vydědění

Dotaz: „Je mi 70 let, mám dvě děti. Dcera mi pravidelně pomáhá se vším, co již vzhledem ke svému věku a těžkému zrakovému postižení samostatně nezvládám. Ovšem syn, ač jsem ho žádal o pomoc s drobnými opravami v mém malém domku, tuto pomoc odmítl. Přesto, že se mu snažím čas od času zavolat nebo poslat SMS, naprosto se kontaktu se mnou vyhýbá. Navíc vede velmi rozmařilý život, pokud vím, má mnoho dluhů a nedávno jsem se doslechl, že je velmi často viděn při hraní na automatech. Obávám se, že je na nich závislý. Je možné, aby dům po mé smrti zdědila pouze dcera?“

V tomto případě je odpověď kladná, možné to je. Ovšem syna je třeba řádně vydědit. Vydědění je třeba provést v podstatě stejným způsobem, jakým se projevuje poslední vůle formou závěti, tedy soukromou listinou nebo raději veřejnou listinou, tedy formou notářského zápisu.

Vydědit lze syna, jakož i každého nepominutelného dědice, který:

a) zůstaviteli neposkytl potřebnou pomoc v nouzi,

b) o zůstavitele neprojevuje opravdový zájem, jaký by projevovat měl,

c) byl odsouzen pro trestný čin spáchaný za okolností svědčících o jeho zvrhlé povaze nebo

d) vede trvale nezřízený život.

Je třeba mít na paměti, že jako důvod vydědění není vhodné uvést pouze obecná tvrzení, jak jsou uvedena v písmenech a) až d), vždy je důležité důvody maximálně konkretizovat, aby tak tazatel co nejvíce předešel možnosti, že syn po jeho smrti dosáhne zneplatnění jeho vydědění. Navíc existuje ustanovení NOZ § 1648:

„Nevysloví-li zůstavitel důvod vydědění, má nepominutelný dědic právo na povinný díl, ledaže se proti němu prokáže zákonný důvod vydědění.“

Platí také to, že vydědí-li náš tazatel svého syna, vztahuje se vydědění i na synovy potomky, ale jen v případě, že syn zůstavitele přežije. Pokud by tazatel chtěl, aby ani v případě že syna přežije on, nedědili ani jeho potomci, musel by to ve vydědění výslovně uvést.

Provést tedy vydědění, aby po smrti zůstavitele vše proběhlo tak, jak si přeje, není z právního hlediska úplně jednoduché, proto výrazně doporučuji, aby i tento úkon – stejně jako všechny projevy související s poslední vůlí zůstavitele, byly prováděny v součinnosti s notářem.

Kéž jsou pro vás úvahy o vydědění jen teoretickou hříčkou
za Sociálně právní poradnu SONS přeje

 

Luboš Zajíc

 

_________________________________________________________

Novinky v Tyflopomůckách

Pro osoby z Přerova a okolí je prodejna Tyflopomůcek nejbližší v Olomouci na adrese: I. P. Pavlova 69, 779 00 Olomouc. Telefon: 585 415 130 nebo 777 360 348, email: prodejna-ol@sons.cz

Dovolte, abychom Vás informovali o ukončení výroby teploměrů česky mluvících za 2499,-Kč, které měřily pokojovou, tělesnou i venkovní teplotu.

Nově vám Tyflopomůcky nabízí teploměr Mluvík kombinovaný česky mluvící, který kromě teplot oznamuje čas, datum a může vás vzbudit. Další pomůckou je samonavíjecí pásmo. Více údajů si přečtěte na následující straně.

Otevírací doba v Tyflopomůckách Olomouc:

pondělí:  7:00-15:30
úterý:              7:00-15:30
středa:            7:00-15:30
čtvrtek:   7:00-17:00
pátek:             7:00-12:00

Teploměr Mluvík kombinovaný česky mluvící 


ID: 703

Cena: 2300,- Kč

Lze žádat příspěvek ÚP

 

Základní vlastnosti a funkce:

- měření pokojové teploty a teploty odpojitelné sondy

- hodiny s kalendářem, dnem v týdnu a budíkem

- jednoduché ovládání pomocí jednoho tlačítka

- časovač – minutka, hlášení stavu baterie  

- nastavení hlasitosti

 

 

 

K Mluvíku se dají zvlášť dokoupit tyto sondy:

Sonda S3 – Měření telativní vhlkosti a teploty  –  cena 290,-Kč

Sonda S4 – Testování stavu baterií – cena 290,-Kč

Sonda S7 – Meteo sonda – cena 990,-Kč

Sonda S8 – Osvětlení – cena 182,-Kč

 

 

Nově nabízí Tyflopomůcky inovované pásmo samonavíjecí česky mluvící

Pásmo svinovací mluvící s úhloměrem a vodováhou
ID: 572
Typ pomůcky: měřidla
Určení pomůcky: pro odstraňování informační bariéry 

Cena: 3900,- Kč
Lze žádat příspěvek ÚP

 

 

Na všechny nabízené pomůcky se můžete podívat v katalogu: www.tyflopomucky.cz/olomouc

Kontakty na pracovníky SONS Přerov

Marek Šimíček, předseda odbočky SONS Přerov, Čechova 2a

Telefon: 604 325 334

E-mail: mareksimicek@seznam.cz

  •  

Kamila Hošková, DiS.

vedoucí pracoviště,sociální pracovnice, koordinátorka dobrovolníků

Telefon: 581 735 187; 775 438 152

E-mail: prerov-odbocka@sons.cz

Konzultační hodiny:

Pondělí       8:00 – 16:00

Středa        8:00 – 16:00

Čtvrtek       8:00 – 13:30 (poradenství v terénu)

Polední přestávka 12:00 – 12:30

Půjčovna kompenzačních pomůcek na objednání.

  •  

Jana Doupalová, pracovnice v sociálních službách

Telefon: 581 735 187, 778 412 700

E-mail: doupalova.j@seznam.cz

Sociálně aktivizační služby jsou zajišťované dle programu uveřejněném ve Zpravodaji.

Kontakty na pracovnici TyfloCentra v Přerově

Mgr. Dagmar Staňková, sociální pracovnice TyfloCentra, o. p. s.

Regionální středisko Přerov, Čechova 2a

Telefon: 581 735 187; 730 870 766

E-mail:prerov@tyflocentrum-ol.cz

Konzultační hodiny:

Úterý 8:00 – 12:00 nebo jiný termín po telefonické domluvě

Zpravodaj leden a únor 2016 sestavila Oblastní rada, v elektronické a tištěné podobě upravila Kamila Hošková, dne 16. prosince 2015. Příští číslo vyjde na konci února 2016.