Zpravodaj SONS Přerov květen, červen 2016

Publikováno 27.04.2016 11:02 Odbočka Přerov


Začíná: 01.05.2016
Končí: 30.06.2016
Kde:

Sjednocená organizace nevidomých a slabozrakých ČR

Odbočka Přerov, Čechova 2a 

KVĚTEN - ČERVEN 2016

Vážení a milí čtenáři,

opět se k Vám dostalo další číslo Zpravodaje Sjednocené organizace nevidomých a slabozrakých v Přerově. Děkujeme za účast na akcích konaných v březnu a dubnu, také za návštěvu sociální poradny a půjčovny kompenzačních pomůcek. I nadále budeme rádi, když svým přístupem přispějete k hladkému průběhu služeb, zejména přihlašováním do stanovených termínů a odhlašováním, v případě závažných důvodů, nejpozději jeden den před akcí. Děkujeme.

 1. výročí SONS ČR

Dne 16. června 1996 vznikla Sjednocená organizace nevidomých a slabozrakých sloučením obou do té doby celostátně působících občanských sdružení občanů s těžkým zrakovým postižením - České unie nevidomých a slabozrakých a Společnosti nevidomých a slabozrakých v ČR. V dnešní době má po celé republice přes70pracovišť a dceřiné společnosti jako Tyfloservis, o. p. s., TyfloCentrum, o. p. s. a Pobytové rehabilitační a rekvalifikační středisko pro nevidomé Dědina, o. p. s.

SONS ČR má také 5 celostátních klubů - Klub držitelů vodicích psů, Klub učitelů hudby, Vokál-klubCech zrakově postižených masérů a Qardo klub. „Ztrátou nebo vážným poškození zraku život nekončí - učíme žít bez zraku.“

Přerovská SONS uspořádá k 20. výročí Den otevřených dveří, a to ve čtvrtek 16. června, na adrese pracoviště Čechova 2, v 1. patře. Čeká vás ukázka pomůcek, možnost vyzkoušení zvukové střelby nebo her pro nevidomé a slabozraké, seznámíme vás s nabídkou služeb.

_________________________________________________________

NEPŘEHLÉDNĚTE - přerovská SONS se podílí na oslavě svátku sv. Floriána v Troubkách akcí Den Světla a Den umění nevidomých na Moravě. Pozor: letos odjíždí autobus z Přerova do Troubek 1. května již v 8:30 hodin. Více se dozvíte v květnovém programu.

______________________________________________________

PLÁNUJEME – společný celodenní autobusový zájezd odboček SONS Přerov, Olomouc, Kroměříž a Prostějov, který se uskuteční 20. června. Dovolujeme si vás tímto pozvat na prohlídku hradu Buchlov, dále Botanické a sladkovodní expozice Živá voda v obci Modrá a Centra slováckých tradic, kde lze navštívit muzeum, předváděcí palírnu, vinné sklepy a řízenou ochutnávku. Objednaný autobus vyjede z Olomouce, přisedneme v Přerově. Sraz v 8:20 hodin na konci prvního autobusového nástupiště (směr HyperAlbert). Na celodenní výlet přispěje člen SONS 150 Kč, nečlen 182 Kč. V rezervované restauraci si budete moci zakoupit na místě oběd. Ostatní náklady nad příspěvek člena platí odbočka. Je nutné se přihlásit a zaplatit do konce května. Počet míst je omezen a stanoven na 12 až 15 osob na jednu odbočku, proto neváhejte s přihlašováním. Pokud se ze závažných důvodů nebudete moci zúčastnit, odhlaste se nejpozději 15. června nebo zajistěte náhradníka, jinak částka propadá na náklady zájezdu. Těšíme se na vaši účast.

Program na KVĚTEN

Hru v šachy nebo hru celoročního šachového turnaje si domluvte s Markem Šimíčkem na telefonu: 604 325 334.

 1. května (neděle) – Den Světla a Den umění nevidomých v Troubkách. Autobus z Přerova odjíždí letos už v 8:30 hodin, připravený naproti vlakového nádraží. Na programu je od 9 hodin mše v kostele sv. Markéty, průvod s kladením věnců k pomníku sv. Floriána, ukázka hasičské techniky v hasičské zbrojnici, občerstvení. Od 13 hodin začne v kulturním domě koncert v rámci DUN s vystoupením nevidomého Radka Žaluda a Aleny Schutové. Odjezd z Troubek zpět do Přerova je naplánovaný na 15 hodinu. Těšíme se na vaši účast.
 2. května (pondělí) – bowling na Madoně od 16 do 17 hodin. Sraz před 16. hodinou na Madoně nebo odchod z odbočky v 15:45 hodin. Členové přispívají na dráhu 20 Kč na osobu za jednu návštěvu tréninku;
 3. května (středa) Střeďásek od 9:00 do 12:00 hodin, v klubovně odbočky. Trénink střeleb od 9 do 16 hodin;
 4. května (čtvrtek) – výtvarný kroužek od 14 hodin v klubovně odbočky – výroba plstěných mýdel. Zájemci si donesou k výrobě své mýdlo;
 5. května (úterý) – 4. lekce procvičování paměti s Marií Kebrdlovou, od 10 do 12 hodin v klubovně SONS Přerov;
 6. května (úterý) kolektivní procvičování základů obsluhy počítače s lektorem Radkem Dlouhým, od 13 hodin v klubovně SONS Přerov;
 7. května (úterý) – od 15:00 hodin počítačový klub, který vede pan Stanislav Plachý, e-mail: standapl@gmail.com;
 8. května (středa) Střeďásek od 9:00 do 12:00 hodin, v klubovně odbočky. Trénink střeleb od 9 do 16 hodin;
 9. května (čtvrtek) – od 14 hodin posezení a vaření s Janou, tentokrát to bude „vařená pomazánka;“
 10. května (úterý) 5. lekce procvičování paměti s Marií Kebrdlovou, od 10 do 12 hodin v klubovně SONS Přerov;
 11. května (středa) Střeďásek od 9:00 do 12:00 hodin, v klubovně odbočky. Trénink střeleb od 9 do 16 hodin;
 12. května (čtvrtek) exkurze do Muzea Olomouckých tvarůžků v Lošticích s možností nákupu tvarůžkových výrobků, oběda v restauraci nebo návštěvy tvarůžkové cukrárny. Sraz u pokladen vlakového nádraží v 9:45 hodin, odjezd v 10:06, přestup v Olomouci na vlak do Moravičan. Před nádražím v Moravičanech přesun do autobusu, který nás odveze na náměstí, blízko muzea. Od 12 hodin je objednaná exkurze. Předpokládaný návrat do Přerova je v 16 hodin. Organizace SONS platí za celou skupinu vstupné do muzea;
 13. května (pátek) od 10 hodin vás zve TyfloCentrum na promítání komentované české pohádky Sněžný Drak, v knihovně na Velké Dlážce. Před začátkem promítání nás seznámí Mgr. P. Bradáč s bariérami na přerovském vlakovém nádraží;
 14. května (úterý) – 6. lekce procvičování paměti s Marií Kebrdlovou, od 10 do 12 hodin v klubovně SONS Přerov;
 15. května (úterý) – kolektivní procvičování základů obsluhy počítače s lektorem Radkem Dlouhým, od 13 hodin v klubovně;
 16. května (středa) – Střeďásek od 9:00 do 12:00 hodin, v klubovně odbočky. Trénink střeleb od 9 do 16 hodin.

Oblastní rada od 16 hodin.

 1. května (čtvrtek) – procházka po parku Michalov sposlechem zpěvu ptactva s odborným komentářem pracovníka Ornitologické stanice. Sraz v 15:45 hodin u lávky U Loděnice na straně u Kopanin nebo v 16 hodin přímo u Ornitologické stranice na ulici Bezručova 10.
 2. května (sobota) – Kvalifikační soutěž „Tvarůžková střela“ v Olomouci. Zájemci o účast hlaste se Markovi Šimíčkovi do 18. května;
 3. května (úterý) 7. lekce procvičování paměti s Marií Kebrdlovou, od 10 do 12 hodin v klubovně SONS Přerov;

Do 31. května je termín závazné přihlášky se zaplacením celého příspěvku 150,- (182,-) Kč na zájezd do Buchlova a Modré!

 

PROGRAM NA ČERVEN

Hru v šachy nebo hru celoročního šachového turnaje si domluvte s Markem Šimíčkem na telefonu: 604 325 334.

 1. června (středa) – Střeďásek od 9:00 do 12:00 hodin, v klubovně odbočky. Trénink střeleb od 9 do 16 hodin;
 2. června (pondělí) – bowling na Madoně od 16 do 17 hodin. Sraz před 16. hodinou na Madoně nebo odchod z odbočky v 15:45 hodin. Členové přispívají na dráhu 20 Kč na osobu za jednu návštěvu tréninku;
 3. června (úterý) – poslední kolektivní procvičování základů obsluhy počítače s lektorem Radkem Dlouhým, od 13 hodin v klubovně;
 4. června (středa) – Střeďásek od 9:00 do 12:00 hodin, v klubovně odbočky. Trénink střeleb od 9 do 16 hodin;
 5. června (čtvrtek) – Letní akce Sagitty. Beseda se zástupcem firmy panem Kachelem o nových pomůckách proběhne opět i s občerstvením na hřišti v obci Buk, za nepříznivého počasí v hasičárně. Začátek ve 14 hodin. Odjezd v 13:25 hodin z autobusového stanoviště č. 20. Z důvodu objednání občerstvení se přihlaste do 3. června;
 6. června (úterý) – 8. lekce procvičování paměti s Marií Kebrdlovou, od 10 do 12 hodin v klubovně SONS Přerov;
 7. června (úterý) – od 15:00 hodin počítačový klub, který vede pan Stanislav Plachý, e-mail: standapl@gmail.com;
 8. června (středa) – Střeďásek od 9:00 do 12:00 hodin, v klubovně odbočky. Trénink střeleb od 9 do 16 hodin;

Schůze Oblastní rady od 16 hodin.

 1. června – Den otevřených dveří k 20. výročí vzniku SONS. Naše odbočka představí své prostory, pomůcky a služby od 9 do 16 hodin.
 2. června (pondělí) – celodenní zájezd okolo Buchlova. S sebou průkazy ZTP-P, vhodnou obuv, svačinu, vodu, léky, deštníky, peníze na občerstvení. Přihlaste se do konce května u pracovnic SONS Přerov, tel. 775 438 152 nebo 778 412 700. Více na  2. straně Zpravodaje;
 3. června (úterý) – 9. lekce procvičování paměti s Marií Kebrdlovou, od 10 do 12 hodin v klubovně SONS Přerov;
 4. června (středa) – Střeďásek od 9:00 do 12:00 hodin, v klubovně odbočky. Trénink střeleb od 9 do 16 hodin;
 5. června (čtvrtek) – předprázdninové zpívání s kytarami a houslemi, od 15 hodin ve vinárně Červená kočka, PFB 13, u Tyršova mostu. Prosíme o přihlášení na odbočce SONS do 20. 6.;
 6. června (úterý) – poslední lekce procvičování paměti s Marií Kebrdlovou, od 10 do 12 hodin v klubovně SONS Přerov;
 7. června (středa) – Střeďásek od 9:00 do 12:00 hodin, v klubovně odbočky. Trénink střeleb od 9 do 16 hodin;
 8. června (čtvrtek) – posezení s prohlídkou fotografií z uplynulých akcí nebo vycházka. Můžete navrhnout program. Sraz na odbočce ve 14 hodin.

 

PORADENSTVÍ

Slevy z cen za veřejné telefonní služby

Začátek tohoto kalendářního roku přinesl pro některé zrakově postižené osoby, které užívají tzv. zvláštní ceny veřejně dostupné telefonní služby, tedy lidově řečeno „slevy na telefon“, ne úplně milé překvapení, když se museli rozhodnout, zda akceptují nové tarify operátora O2, nebo zda začnou využívat služeb operátorů konkurenčních.

V této souvislosti nám byla našimi klienty kladena také otázka, zda je v souladu s právními předpisy, když společnost O2 Czech Republic a.s. státní slevu ve výši 200 Kč, ale i vlastní slevu poskytuje pouze tehdy, pokud od ní zákazník užívá mobilní služby nebo pevnou linku. Někteří by totiž rádi využili cenové slevy pouze na službu připojení k internetu.

Protože jsme si v tomto směru nebyli jistí ani po prostudování právních norem, které tuto problematiku upravují, oslovil jsem Český telekomunikační úřad. Níže cituji výňatek z odpovědi, který dává za pravdu výkladu společnosti O2:

„Závěrem Úřad uvádí, že Vámi uvedený způsob čerpání slevy, tedy pouze za předpokladu, že zákazník využívá současně s datovým připojením veřejně dostupnou telefonní službu (pevnou linku nebo mobilní tarif dle Vašeho dopisu), je v souladu s rozhodnutím a platným zněním Zákona.

Úřad nemůže zasahovat neomezeně ve všech případech, ve kterých mohou účastníci (ať už právem, či domněle) cítit nepravost nebo nespravedlivost. Věříme, že pochopíte, že Úřad jako orgán státní správy může konat pouze ve věcech, mezích a způsoby, které stanoví zákon o elektronických komunikacích. Přijměte laskavě s pochopením tuto informaci.“

S ohledem na výše citovanou odpověď tedy musíme přijmout jako skutečnost to, že čerpat cenovou slevu je možné pouze při využití pevné linky nebo mobilního tarifu, přičemž poskytování připojení k internetu může být samozřejmě součástí „balíčku“ využívaných služeb. Každá oprávněná osoba může cenové zvýhodnění čerpat pouze jednou.

Stručně ještě zrekapitulujme to, co jsem již uváděl v některém z nedávných článků, které osoby mají na cenové zvýhodnění nárok:

 1. držitel průkazu ZTP/P
 2. držitel průkazu ZTP z důvodu úplné nebo praktické hluchoty
  C. osoba závislá na pomoci jiné fyzické osoby se stupněm závislosti II., III., IV. ve smyslu zákona 108/2006 Sb., Zákon o sociálních službách
  D. osoba, která vychovává nebo osobně pečuje o nezletilou osobu, která mu byla svěřena do péče nahrazující péči rodičů na základě rozhodnutí příslušného orgánu a která je držitelem průkazu podle písmene A nebo B nebo je osobou podle písmene C

Všechny tyto vyjmenované osoby mají právo na slevu ve výši 200 Kč (státní příspěvek) a dále na tzv. O2 slevu ve výši 210 Kč (pevná linka) nebo 49 Kč (mobilní paušál).

Informace o cenách jsou čerpány ze stránek operátora o2, kde najdete i další detaily: https://www.o2.cz/osobni/197133-stavajici_zakaznik/225675-sluzby_pro_zdravotne_postizene.html

Na služby konkurenčních operátorů pak státní příspěvek ve výši 200 Kč nelze čerpat vůbec.

Za Sociálně právní poradnu SONS Luboš Zajíc

 

 První týden v červenci, od 4. do 8. 7., je v SONS ČR celozávodní dovolená. V další dny bude po dobu letních měsíců na pracovišti k dispozici minimálně jeden pracovník.  


Novinky 2016 v prodejnách Tyflopomůcek

Informace z Tyflopomůcek Olomouc

V minulém roce jsme uvedli do prodeje teploměr Mluvík kombinovaný česky mluvící za 2300,-Kč. Výrobce zareagoval na potřeby nevidomých a na základě jejich požadavků a připomínek vyvinul sondy k tomuto teploměru, které Vám od podzimu loňského roku můžeme nabídnout.  Jedná se o tyto sondy:

Sonda  S3 – Měření relativní vlhkosti a teploty – cena 300,-Kč.

Sonda  S4 – Testování stavu napětí baterií – cena 300,-Kč.

Sonda S7 – Meteo sonda – cena 1000,-Kč.

Sonda  S8 – Sonda indikace osvětlení - cena 190,-Kč.

V únoru letošního roku nabyla účinnost novela zákona o silničním provozu, kde mimo jiné jednou ze zásadních novinek je povinnost označení osob pohybujících se mimo obec za snížené viditelnosti prvky z reflexního materiálu. Nabízíme proto Reflexní samonavíjecí páska na ruku. Cena 25,-Kč za kus.
Novela předpisů o silničním provozu také uvádí jako novinku označení bílé slepecké hole nejméně jedním reflexním bílým pruhem o šířce 50mm.  Tyto reflexní folie mohou Tyflopomůcky Olomouc nebo Praha klientům zaslat na vyžádání.

Další novinkou je Teploměr bezdotykový anglicky mluvící, cena 960,-Kč

Bezkontaktně změří teplotu lidského těla dětí i dospělých, teplotu povrchu předmětů, teplotu lahví s dětskou výživou, teplotu koupele, pokojovou teplotu a další během 1 sekundy za pomoci nejmodernější infračervené technologie. Použití teploměru je praktické, snadné, bezpečné a hygienické.

Na procvičování hmatu, jemné motoriky a myšlení Hra pexeso hmatové dřevěné, Cena 190,-Kč

Pexeso z topolové překližky o tloušťce 3 mm. Na kartičce velikosti 4x4cm je nalepen hmatový obrázek. V jedné sadě je celkem 15 dvojic různých obrázků. Tato hra je k dostání zatím pouze v prodejně Olomouc.

Mapa České republiky s kraji

Cena 180,-Kč

Mapa je vyrobena z topolové překližky o tloušťce 6mm s vyznačením hranic jednotlivých krajů pouze černotiskem. Dle potřeby se dají na mapu konturenpastou tyto hranice hmatově zvýraznit, popřípadě dle výuky se dají vyznačit jednotlivá hlavní města krajů, řeky, pohoří atd.

Kutilům můžeme opět nabídnout Pásmo svinovací česky mluvící s úhloměrem,

cena 3900,-

Pro malé ale i velké hudebníky nabízíme Hru hudební box, cena 1080,-Kč

V dřevěné krabici je 6 hudebních nástrojů – tamburína, triangl, činely, rumba koule (maracas), ozvučená dřívka a dřevěná klapačka. Vhodné při muzikoterapii nebo jen při pobavení a stmelení celé rodiny.

 

Záznamník Olympus DP-311, cena 1950,-Kč

Maximálně jednoduché ovládání pomocí tří jasně daných tlačítek a kompaktní provedení si naprosto oblíbíte. Přední straně vévodí přehledný displej a velký reproduktor pro čistý poslech.

Svému uživateli nabídne 2 GB interní paměti, což vystačuje až na 166 hodin záznamu. Použít můžete i vlastní micro SD kartu pro další navýšení kapacity.

Záznamník Eltrinex mini 8GB, cena 1590,-Kč

Je určen k záznamu poznámek, rozhovorů a běžných každodenních situací. Přepnutím posuvníku na tomto náramkovém diktafonu okamžitě aktivujete záznam, namluvíte poznámku a záznam opět přepnutím posuvníku uložíte. Eltrinex Mini dokáže na jedno nabití zachytit až 18 hodin nepřetržitého záznamu.

Na veškerou nabídku našich pomůcek se můžete podívat na adrese www.tyflopomucky.cz/olomouc  i na www.tyflopomucky.cz/praha

Tyflopomůcky mají ve svém sortimentu pomůcky, které usnadňují práci v domácnosti, audiopomůcky, společenské hry, různá měřidla, hodiny, pomůcky, které pomáhají k odstraňování informačních bariér a usnadňují orientaci v prostoru. Získáte zde i celý sortiment kompenzačních pomůcek hrazených zdravotními pojišťovnami. Zajišťuje i zásilkovou službu do celé republiky.

Přes  e-shop  si můžete pomůcky prohlédnout, přečíst popis a zároveň i v případě zájmu objednat. Telefonické spojení: Olomouc 585 415 130, Praha 221 462 464.

 

Kontakty na pracovníky SONS Přerov

Marek Šimíček, předseda odbočky SONS Přerov, Čechova 2a

Telefon: 604 325 334

E-mail: mareksimicek@seznam.cz

Kamila Hošková, DiS.

vedoucí pracoviště, sociální pracovnice, koordinátorka dobrovolníků

Telefon: 581 735 187; 775 438 152

E-mail: prerov-odbocka@sons.cz

Konzultační hodiny v Přerově, Čechova 2a:

Pondělí       8:00 – 16:00

Středa        8:00 – 16:00

Čtvrtek       8:00 – 13:30 (poradenství v terénu)

Polední přestávka 12:00 – 12:30

Každý 4. pátek v měsíci od 8 do 10 hodin poradenství v Hranicích.

Půjčovna kompenzačních pomůcek na objednání.

Jana Doupalová, pracovnice v sociálních službách

Telefon: 581 735 187, 778 412 700

E-mail: doupalova.j@seznam.cz

Sociálně aktivizační služby jsou zajišťované dle programu uveřejněném ve Zpravodaji.

Kontakty na pracovnici TyfloCentra v Přerově

Mgr. Dagmar Staňková, sociální pracovnice TyfloCentra, o. p. s.

Regionální středisko Přerov, Čechova 2a

Telefon: 581 735 187; 730 870 766

E-mail: prerov@tyflocentrum-ol.cz

Konzultační hodiny:

Úterý 8:00 – 12:00 nebo jiný termín po telefonické domluvě

Zpravodaj květen a červen 2016 sestavila Oblastní rada, v elektronické a tištěné podobě upravila Kamila Hošková, dne 27. 4. 2016. Příští číslo vyjde na konci června 2016.