Zpravodaj SONS Přerov - březen, duben 2016

Publikováno 31.03.2016 10:51 Odbočka Přerov


Začíná: 01.03.2016
Končí: 30.04.2016
Kde:

 

Sjednocená organizace nevidomých a slabozrakých ČR

              

Odbočka Přerov, Čechova 2a 

BŘEZEN – DUBEN 2016

Vážení čtenáři a příznivci SONS,

blíží se jaro a s ním další číslo našeho Zpravodaje. Než se začtete do programu na další dva měsíce, připomeňme si, co jsme v SONS Přerov uskutečnili v lednu a únoru.

I v letošním roce pokračujeme v pravidelných kroužcích, o které je zájem. Jedná se o trénink bowlingu a střeleb, šachy, počítačový klub pro pokročilejší zájemce, Střeďásek se společenskými hry, posezení v klubovně se čtením nebo kolektivním poradenstvím či vařením. Mimo tyto pravidelné akce jsme v lednu uskutečnili besedu se zástupcem firmy Sagitta a v únoru nám pan Rosmus povyprávěl o kamarádovi, již zesnulém známém plavci, Františku Venclovským z Přerova.

13. února jsme uspořádali Kvalifikační soutěž v simulované střelbě. V této soutěži byli opět úspěšní střelci, kteří trénují v přerovské SONS. První místo obsadil náš Marek Šimíček, na druhém místě byl Lukáš Lacina z Olomouce a na třetím místě opět náš Břeťa Strauss. V kategorii ostatní (dříve Open) byl mezi muži na druhém místě také náš člen, Josef Huňat. Gratulujeme za hezké umístění.

V únoru začalo posezení s procvičováním základní obsluhy počítače. Po dvou lekcích jsou účastníci s výukou Mgr. Radka Dlouhého spokojeni a bude jedenkrát za čtrnáct dnů pokračovat.

Ve stejném měsíci začal i šachový turnaj, který se během roku podle harmonogramu odehrává v kavárně kina Hvězdy v Přerově.

Nové poradenské hodiny v Hranicích

Chtěla bych informovat uživatele našich služeb, kteří žijí v Hranicích a okolí, že mají možnost kromě poradny v Přerově navštívit poradnu i v Hranicích, a to každý čtvrtý pátek v měsíci, od 8 do 10 hodin, v Klubu seniorů, na ulici Na Náspech 57. Budu se těšit na Vaši návštěvu ohledně sociálně právního poradenství.

Kamila Hošková, sociální pracovnice SONS Přerov

_________________________________________________________

Program na BŘezen

Hru v šachy nebo hru celoročního šachového turnaje si domluvte s Markem Šimíčkem na telefonu: 604 325 334.

  1. 1.          března (úterý) – kolektivní procvičování základů obsluhy počítače s Radkem Dlouhým, od 13 hodin v klubovně SONS Přerov. Této akce se zúčastní také klienti TyfloCentra;
  2. 2.          března (středa) – Střeďásek od 9:00 do 12:00 hodin, v klubovně odbočky. Trénink střeleb od 9 do 16 hodin;
  3. 3.           března (čtvrtek) od 14 hodin vaření v klubovně – toustová roláda. Za 10 Kč získáte ochutnávku a recept;

7. března (pondělí) – bowling na Madoně od 16 do 17 hodin. Sraz před 16. hodinou na Madoně nebo odchod z odbočky v 15:45 hodin. Členové přispívají na dráhu 20 Kč na osobu za jednu návštěvu tréninku;

8. března (úterý) – od 15:00 hodin počítačový klub, který vede pan Stanislav Plachý, e-mail: standapl@gmail.com;

9. března (středa) Střeďásek od 9:00 do 12:00 hodin, v klubovně odbočky. Trénink střeleb od 9 do 16 hodin;

10. března (čtvrtek) – posezení od 14 hodin v klubovně. Povídání si s přítomnými a čtení povídek;

15. března (úterý) – kolektivní procvičování základů obsluhy počítače s lektorem Radkem Dlouhým, od 13 hodin v klubovně SONS Přerov. Této akce se zúčastní také klienti TyfloCentra;

6. března (středa) Střeďásek od 9:00 do 12:00 hodin, v klubovně odbočky. Trénink střeleb od 9 do 16 hodin;

17. března (čtvrtek) – návštěva výstavy kvetoucích kamélií v nově rekonstruovaném Velkém skleníku v Květné zahradě v Kroměříži. Sraz u pokladen vlakového nádraží v Přerově v 9:10, odjezd vlaku v 9:25, přestup v Hulíně na navazující vlak do Kroměříže. Vstupné hradí SONS.

20. března (neděle) – Kvalifikační soutěž „Něžné tóny jarní střelby“ v Praze.Střelci, kteří se chtějí zúčastnit, hlaste se Markovi Šimíčkovi do 7. března;

22. března (úterý) – seznamování s možnostmi tvoření z hlíny – 1. setkáníve Středisku volného času ATLAS Přerov od 9:30 do 11 hodin. Sraz před půl desátou u vchodu do ATLASU, na ulici Žižkova 12 v Přerově. Tato činnost je sponzorovaná MUDr. Stokláskem;

23. března (čtvrtek) – Střeďásek od 9:00 do 12:00 hodin, v klubovně odbočky. Trénink střeleb od 9 do 16 hodin. Oblastní rada od 16 hodin.

24. března (čtvrtek) – výtvarný kroužek od 14 hodin v klubovně. Budeme mít pro vás připravené perníčky, které si ozdobíte. Bude zajištěn dostatečný počet, neváhejte přijít. Příspěvek na jeden perníček 4 Kč;

29. března (úterý) – kolektivní procvičování základů obsluhy počítače s Radkem Dlouhým, od 13 hodin v klubovně SONS Přerov. Této akce se zúčastní také klienti TyfloCentra;

30. března (středa) – Střeďásek od 9:00 do 12:00 hodin, v klubovně odbočky. Trénink střeleb od 9 do 16 hodin;

31. března (čtvrtek) – přednáška s Bc. P. Sehnálkem o legionářích, s ukázkou výzbroje a výstroje. Od 14 hodin v klubovně SONS Přerov.

PROGRAM NA DUBEN

Hru v šachy nebo hru celoročního šachového turnaje si domluvte s Markem Šimíčkem na telefonu: 604 325 334.

2. dubna (sobota) – Kvalifikační soutěž ve střelbě „Plzeňský terč“. Zájemci o účast hlaste se Markovi Šimíčkovi do 18. března.

4. dubna (pondělí) – bowling na Madoně od 16 do 17 hodin. Sraz před 16. hodinou na Madoně nebo odchod z odbočky v 15:45 hodin. Členové přispívají na dráhu 20 Kč na osobu za jednu návštěvu tréninku;

6. dubna (středa) – Střeďásek od 9:00 do 12:00 hodin, v klubovně odbočky. Trénink střeleb od 9 do 16 hodin;

7. dubna (čtvrtek) – seznamování s možnostmi tvoření z hlíny – 2. setkání, ve Středisku volného času ATLAS Přerov od 9:30 do 11 hodin. Sraz před půl desátou u vchodu do ATLASU, na ulici Žižkova 12 v Přerově. Tato činnost je sponzorovaná MUDr. Stokláskem;

12. dubna (úterý) – 1. lekce trénování paměti s Marií Kebrdlovou. Od 10 do 12 hodin v klubovně SONS Přerov. Přijďte se naučit techniky k zapamatování, procvičit mozek. Rádi přivítáme nové zájemce, ale i ty, kteří kurz absolvovali v minulém roce;

12. dubna (úterý) – procvičování základů obsluhy počítače s Radkem Dlouhým, od 13 hodin v klubovně SONS Přerov. Této akce se zúčastní také klienti TyfloCentra;

12. dubna (úterý) – od 15:00 hodin počítačový klub, který vede pan Stanislav Plachý, e-mail: standapl@gmail.com;

13. dubna (středa) – Střeďásek od 9:00 do 12:00 hodin, v klubovně odbočky. Trénink střeleb od 9 do 16 hodin;

Schůze Oblastní rady od 16 hodin.

14. dubna (čtvrtek) – výtvarný kroužek s Janou Doupalovou v klubovně SONS. Výroba přívěšku. Příspěvek na materiál 10 Kč.

19. dubna (úterý) – 2. lekce trénování paměti s Marií Kebrdlovou. Od 10 do 12 hodin v klubovně SONS Přerov;

20. dubna (středa) – Střeďásek od 9:00 do 12:00 hodin, v klubovně odbočky. Trénink střeleb od 9 do 16 hodin;

Pokud bude zájem, pojedeme na vystoupení zrakově postižených hudebníků do Prostějova, do Městské knihovny, v rámci Dne umění nevidomých na Moravě. Akce se koná 20. 4. v odpoledních hodinách. Odjezd autobusem z Přerova v 12:50 hodin ze stanoviště č. 18. Více se informujte v SONS.

21. dubna (čtvrtek) – seznamování s možnostmi tvoření z hlíny – 3. setkání ve Středisku volného času ATLAS Přerov od 9:30 do 11 hodin. Sraz před půl desátou u vchodu do ATLASU, na ulici Žižkova 12 v Přerově. Tato činnost je sponzorovaná MUDr. Stokláskem;

26. dubna (úterý) – 3. lekce trénování paměti s Marií Kebrdlovou. Od 10 do 12 hodin v klubovně SONS Přerov;

26. dubna (úterý) – procvičování základů obsluhy počítače s Radkem Dlouhým, od 13 hodin v klubovně SONS Přerov. Této akce se zúčastní také klienti TyfloCentra;

27. dubna (středa) – Střeďásek od 9:00 do 12:00 hodin, v klubovně odbočky. Trénink střeleb od 9 do 16 hodin;

28. dubna (čtvrtek) – seznamování s možnostmi tvoření z hlíny – poslední návštěva ve Středisku volného času ATLAS Přerov od 9:30 do 11 hodin. Sraz před půl desátou u vchodu do ATLASU, na ulici Žižkova 12 v Přerově. Tato činnost je sponzorovaná MUDr. Stokláskem;

Pozor, na začátek května, 1. 5. připravujeme pro vás Den Světla, tentokrát spojený se Dnem umění nevidomých na Moravě. Tak jako každý rok, bude naproti vlakového nádraží v Přerově připravený autobus v 9 hodin, který vás zaveze do Troubek.

Na programu bude od 9:30 hodin v kostele Mše Svatá, následovat bude průvod s kapelou od památníku Sv. Floriánka, patrona hasičů, k hasičské zbrojnici, kde se bude konat přátelské posezení. Po obědě, který si zde za menší poplatek budete moci zakoupit, se na 13. hodinu přesuneme do Kulturního domu, kde vystoupí v rámci Dne umění nevidomých na Moravě Radek Žalud. Vstupné na tento koncert bude dobrovolné.

Informace a odpovědi na dotazy ze Sociálně právní poradny SONS ČR

Průvodce nevidomého držitele průkazu ZTP/P – oprávnění, ne povinnost

Koncem minulého roku se na nás začali ve zvýšené míře obracet nevidomí, kteří zažili (někteří i opakovaně) velmi nepříjemné okamžiky při nástupu do veřejné hromadné dopravy (konkrétně do meziměstského autobusu; řidič jim po předložení průkazu ZTP/P řekl, že nemohou cestovat sami, bez průvodce. Když se ho zeptali, jak je to možné, řidič jim odpověděl, že byl takto instruován na vnitropodnikovém školení. V některých případech po chvilce handrkování řidič ustoupil, jindy to dopadlo tak, že si nevidomý byl nucen zvolit průvodce z řad spolucestujících, teprve pak byl řidičem přepraven. Většina těchto stížností pocházela z regionu severní Moravy, konkrétně Moravsko-slezského kraje.

U dvou případů, v nichž nevidomí cestující přesně věděli, u kterého přepravce a v kterém konkrétním spoji k tomuto excesu došlo, jsme tedy oslovili příslušné dopravce, jmenovitě šlo o společnost ČSAD Frýdek-Místek, a. s. a Arriva Morava, a. s. Ve stížnosti, kterou jsme těmto dopravcům adresovali, jsme jednoznačně uvedli, že to, zda si nevidomý držitel průkazu ZTP/P na jednotlivou cestu vezme průvodce nebo zda ji absolvuje samostatně, vždy bylo, je a nadále musí být svobodnou volbou samotného nevidomého. Toto rozhodnutí nesmí mít žádný vliv na nárok na slevu z jízdného, která držiteli průkazu ZTP/P náleží v zákonné výši 75 % v pravidelných spojích vnitrostátní autobusové dopravy, o niž v těchto případech šlo.

Reakce uvedených dopravních společností byla naštěstí rychlá a jednoznačná.

Obě společnosti konstatovaly, že popsaný postup řidiče nemá žádnou oporu v obecně závazných právních předpisech ani v přepravních podmínkách společnosti, že se jednoznačně jednalo o pochybení jednotlivého řidiče. Shodně zároveň popřely, že by řidiči byli při jakémkoliv školení nabádáni k takovémuto postupu, naopak se za toto neodůvodněné chování omluvily.

Ústně nám bylo přislíbeno, že uvedené společnosti své řidiče na tuto chybu preventivně upozorní.

Protože jsme zjistili, že si na podobné problémy stěžovali i další osoby u kolegů z Metodického centra odstraňování bariér SONS, v zájmu jednotného a co nejefektivnějšího postupu tuto problematiku úzce konzultujeme a řešíme společně.

Někteří cestující se dokonce setkali i s tvrzením řidiče, že nemohou cestovat bez průvodce, a to i v situaci, kdy tyto osoby provázel vodicí pes. O absurditě takových tvrzení na tomto místě, předpokládám, nemá smysl psát. Nicméně bych rád vyzval každého, kdo by se s podobným chováním setkal, aby v rámci následného řešení takového protiprávního postupu byl schopen doložit co nejpřesnější údaje o spoji, kde k tomu došlo. Mezi potřebné údaje patří zejména:

-    název přepravní společnosti,

-    datum a čas spoje.

-    plánovaná nástupní a výstupní zastávka

V případě autobusové dopravy obsahuje dostatečné údaje jakýkoliv vydaný přepravní doklad (jízdenka, místenka apod.).

Závěrem dodejme, že české právní předpisy neobsahují jednoznačné ustanovení, které by bylo možné v případě potřebné argumentace např. při samotném konfliktu podobného druhu použít, typu „tady máte napsané, černé na bílém“, že je to tak a tak...“ Tuto skutečnost je třeba dovozovat z neexistence ustanovení, které by nevidomému držiteli průkazu ZTP/P povinnost mít průvodce stanovilo, ze zákonné formulace možnosti přepravy průvodce držitele průkazu ZTP/P zdarma jako nároku, nikoliv povinnosti, a za pomoci další právní argumentace, vycházející z Ústavy a zejména z Listiny základních práv a svobod zakotvených principů.

Doporučujeme však vždy slušně nicméně nekompromisně trvat na tom, že volba být či nebýt doprovázen je v každou konkrétní chvíli pouze na samotném nevidomém, řidičova argumentace školením pro cestující není závazná, pokud není podložena jasným ustanovením např. z přepravních podmínek či tarifu konkrétního přepravce. Existence takovéhoto ustanovení, které by v jistých aspektech patrně vykazovalo diskriminační povahu, nám rozhodně není známa. Pokud byste kdokoliv na obdobné potíže narazil, neváhejte se obrátit se stížností podloženou konkrétními informacemi (viz výše) jak na samotného přepravce, tak na naši poradnu, rádi vám pomůžeme.

Výše uvedené se pochopitelně nevztahuje na určitá omezení, která mohou být přepravními podmínkami a tarify jednotlivých přepravců stanovena pro průvodce, jde např. o omezení spodní věkové hranice průvodce, pravidla pro přepravu a chování vodicích psů, apod.

____________________________

Spoluvlastníci a předkupní právo

Následující informace by mohla zaujmout mnohé čtenáře, kteří jsou podílovými spoluvlastníky nějaké věci, ať už jde o věc movitou či nemovitou. K nabytí spoluvlastnických podílů dochází typicky po vypořádání dědictví po zemřelé osobě za situace, kdy existuje více dědiců.

Dřívější úprava

Starý občanský zákoník (z. č. 40/1964 Sb.) stanovil ve prospěch spoluvlastníků tzv. zákonné předkupní právo. To znamenalo, že každý ze spoluvlastníků, chtěl-li převést (např. prodat) svůj podíl na kohokoliv jiného, měl povinnost všem dalším spoluvlastníkům nejdříve podíl za stejných podmínek nabídnout. Teprve poté, kdy tito spoluvlastníci svého předkupního práva nevyužili, mohl původní spoluvlastník svůj podíl na jiného převést. Z tohoto předkupního práva existovala podstatná výjimka, a to za situace, kdy byl spoluvlastnický podíl převáděn na osobu blízkou.

Současná úprava

Toto zákonné předkupní právo spoluvlastníků však nový občanský zákoník (z. č. 89/2012 Sb., dále také „NOZ“)) zrušil, resp. výrazně omezil. Nyní je zákonné předkupní právo zachováno toliko pro následující specifické situace:

a)       Jde-li o převod spoluvlastnického podílu rodinného závodu nebo věci, která je jeho součástí,

b)       jde-li o zemědělský závod, zde však jen za dalších specifických okolností,

c)       stavebník má předkupní právo k pozemku, a vlastník pozemku k právu stavby,

d)       Vznikne-li jednotka (byt) rozdělením domu na samostatné jednotky, pak má při prvním převodu jednotky předkupní právo její nájemce,

e)       konečně tehdy, pokud spoluvlastnictví bylo založeno např. pořízením pro případ smrti nebo jinou právní skutečností tak, že spoluvlastníci nemohli svá práva a povinnosti od počátku ovlivnit.

Podmínky předkupního práva u rodinného a zemědělského závodu se mírně liší, ale podrobnější informace nejsou pro náš článek (myslím) podstatné.

Co se týče předkupního práva uvedeného pod písmenem c., jde o nástroj vedoucí k právnímu stavu, který NOZ předpokládá, tedy sjednocení vlastníka či spoluvlastníků pozemku a stavby, která na pozemku stojí.

Pro většinu čtenářů může mít určitý byť omezený význam předkupní právo uvedené pod písmeny d nebo e).

U písmene d) jde o situaci, kdy se vlastnictví k domu rozdělí na vlastnictví k bytovým jednotkám. Zde je nájemce (pouze fyzická osoba) chráněn předkupním právem při prvním převodu takové jednotky. Je zde však zakotvena šestiměsíční lhůta běžící od nabídnutí jednotky k odkoupení, pokud ji nájemce nevyužije, pak předkupní právo zaniká.

V předkupním právu uvedeném pod písmenem e. jde o situaci, kdy např. dva sourozenci zdědí po svém otci dům, každý jeho jednu polovinu. Zde je opět velmi podstatné omezení, které říká, že toto předkupní právo trvá pouze po dobu šesti měsíců od nabytí spoluvlastnického podílu. Poté již může každý z bratrů prodat svoji polovinu bez toho, aby druhý bratr mohl uplatnit své předkupní právo.

Dodejme ještě, že NOZ obsahuje přechodné ustanovení, které spoluvlastníkům dávalo určitý časový prostor ke smluvní úpravě předkupního práva, když zachovalo dříve platné zákonné předkupní právo ještě na dobu dvanácti měsíců poté, kdy NOZ vstoupil v účinnost, ale tato časová lhůta uplynula již 31. prosince 2014. Současní spoluvlastníci si samozřejmě mohou i za stávající úpravy vzájemné předkupní právo smluvně upravit, ale k tomu je již nyní zapotřebí shodné vůle subjektů, které by smluvně zakotvené právo zavazovalo.

Závěrem lze tedy konstatovat, že byla výrazně zvýšena možnost každého spoluvlastníka disponovat volně se svým podílem, zároveň bylo velmi omezeno právo ostatních spoluvlastníků ovlivnit, s kým budou věc v podílovém spoluvlastnictví sdílet.

Za Sociálně právní poradnu SONS Praha

Luboš Zajíc

 

Kontaktní místo při vyřizování příspěvků na mobilitu, na péči, na zvláštní pomůcku a kartu OZP

Úřad práce

Žerotínovo nám. 168/21, Přerov I-Město, 2. patro s výtahem

Tel.: 950 155 111, 950 155 182

 
 

Pondělí:

 

8:00 - 12:00, 13:00 - 17:00

   
 

Úterý:

 

8:00 - 11:00

   
 

Středa:

 

8:00 - 12:00, 13:00 - 17:00

   
 

Čtvrtek:

 

8:00 - 11:00

   
 

Pátek:

 

8:00 - 11:00 (pouze podatelna)

   
 

POZOR CHODCI – povinnost reflexních prvků

Praha 16. února (ČTK) - Od soboty 20. února budou muset chodci za tmy nebo snížené viditelnosti nosit na oblečení reflexní prvky. V tiskové zprávě to dnes uvedlo ministerstvo dopravy. Opatření, které je součástí novely zákona o silničním provozu, má především zvýšit bezpečnost chodců, zabývá se ale i omezením provozu vozítek segway a umožňuje policii zadržet malý technický průkaz majitelům technicky nezpůsobilých automobilů.

Povinnost nosit reflexní prvky pro chodce bude platit na špatně osvětlených místech, v obcích pak především na místech, kde není chodník, a chodci se pohybují po krajnici vozovky. Pokud chodci nebudou označeni například reflexními pásky nebo jinými prvky, hrozí jim v blokovém řízení až dvoutisícová pokuta, ve správním řízení je postih v rozmezí 1500 až 2500 korun. Zpočátku však podle ministerstva nebude policie lidi pokutovat, ale bude jim domlouvat a rozdávat reflexní pásky a tašky.

Mezi roky 2012 - 2015 zemřelo na silnicích 523 chodců, z toho 303 v noci.

Jen loni takto zemřelo 72 lidí, protože nebyli v noci vidět, uvedlo ministerstvo dopravy. To opakovaně upozorňuje, že pro zvýšení bezpečnosti není nutné nosit reflexní vestu, nebo jiný rozměrný reflexní prvek, ale třeba jen svítící pásek, který je možné jednoduše vyndat z kapsy a umístit na rukáv. Reflexní prvky zvyšují viditelnost chodců za tmy až na 200 metrů.

Zákon také umožní odebrat na půl roku řidičský průkaz řidičům, kteří by přejížděli železniční přejezd v době signalizace příjezdu vlaku. Pokuta za takový přečin se zatím nezvýšila, do budoucna se ale zvažuje její navýšení z 5000 korun na pětinásobek.

Obce budou mít rovněž právo na základě související vyhlášky zakázat na vymezených místech provoz vozítek segway buď dopravní značkou, nebo svým nařízením. Novela také stanoví, že lidé na těchto vozítkách budou moci jezdit "nejvýše rychlostí srovnatelnou s rychlostí chůze".

 

 

Kontakty na pracovníky SONS Přerov

Marek Šimíček, předseda odbočky SONS Přerov, Čechova 2a

Telefon: 604 325 334

E-mail: mareksimicek@seznam.cz

  •  

Kamila Hošková, DiS.

vedoucí pracoviště,sociální pracovnice, koordinátorka dobrovolníků

Telefon: 581 735 187; 775 438 152

E-mail: prerov-odbocka@sons.cz

Konzultační hodiny v Přerově, Čechova 2a:

Pondělí       8:00 – 16:00

Středa        8:00 – 16:00

Čtvrtek       8:00 – 13:30 (poradenství v terénu)

Polední přestávka 12:00 – 12:30

Každý 4. pátek v měsíci od 8 do 10 hodin poradenství v Hranicích.

Půjčovna kompenzačních pomůcek na objednání.

  •  

Jana Doupalová, pracovnice v sociálních službách

Telefon: 581 735 187, 778 412 700

E-mail: doupalova.j@seznam.cz

Sociálně aktivizační služby jsou zajišťované dle programu uveřejněném ve Zpravodaji.

Kontakty na pracovnici TyfloCentra v Přerově

Mgr. Dagmar Staňková, sociální pracovnice TyfloCentra, o. p. s.

Regionální středisko Přerov, Čechova 2a

Telefon: 581 735 187; 730 870 766

E-mail:prerov@tyflocentrum-ol.cz

Konzultační hodiny:

Úterý 8:00 – 12:00 nebo jiný termín po telefonické domluvě

Zpravodaj březen a duben 2016 sestavila Oblastní rada, v elektronické a tištěné podobě upravila Kamila Hošková, dne 24. 2. 2016. Příští číslo vyjde na konci dubna 2016.