Zpravodaj 4/2015

Publikováno 04.02.2016 18:41 Chlanda Luboš


 

Zpravodaj

Sjednocené organizace nevidomých a slabozrakých

„Žijeme ve společensky zodpovědném světě“

 

Úvodní slovo

Vážení sponzoři, vážení dárci a příznivci SONS,

dostává se Vám do rukou čtvrté číslo zpravodaje SONS ČR, které se ohlíží za událostmi na sklonku roku 2015. Toto období bylo naplněné mnoha aktivitami a setkáními, které se týkaly nevidomých a slabozrakých občanů. Na jejich uskutečnění má lví zásluhu Vaše podpora, které si nesmírně vážíme. Děkujeme za Vaši přízeň a přejeme Vám v osobním i profesním životě úspěšný rok 2016.

                                                                                  Vaše redakce

Naše projekty

Semináře v rámci projektu Brańte se! Osvěta v oblasti nekalých praktik prodejců, proti manipulaci ze strany rodinných příslušníků a dluhové pasti pro seniory s těžkým zrakovým postižením proběhly v pěti krajích (v 12 odbočkách SONS) v průběhu listopadu a prosince 2015. Vzhledem k úspěšnosti projektu SONS požádala ministerstvo práce a sociálních věcí rovněž o dotaci i pro rok 2016.

 

Stalo se

Mezinárodní organizace Lions-Club International se již téměř sto let aktivně podílí na společenském povznesení nevidomých a slabozrakých lidí v mnoha zemích světa. V současné době díky vítané iniciativě vedení distriktu 122 pro Českou a Slovenskou republiku je tato spolupráce povýšena i na mezistátní úroveň. Úřadující guvernér distriktu 122 JUDr. František Kočka a prezident SONS Mgr.  Václav Polášek se dohodli na uzavření Memoranda o spolupráci, které bude slavnostně podepsáno dne 20. února 2016 u příležitosti zasedání kabinetu distriktu. Text memoranda se odvíjí ze společných rysů poslání SONS a Lions Clubu a z již uskutečněných celostátních aktivit. Jako příklady uveďme peněžitý dar Lions-Clubu na podporu materiálního zabezpečení sbírky Bílá pastelka 2015 ve výši 70 000 Kč. Viceprezident SONS Rudolf Volejník považuje za pozitivní rys skutečnost, že se nejedná o dobročinný akt vůči pasivní, závislé skupině občanů, nýbrž o rovnoprávný vztah, ve kterém obě strany přispívají ke společnému dobru.

U příležitosti Dne nevidomých uspořádala SONS ČR akci Poděkování nejlepším. V pátek 13. listopadu byly v pražské primátorské rezidenci oceněny vítězné dvojice soutěže dobrovolníků sbírky Bílá pastelka, která se konala 14. října. Během letošního 16.  ročníku vybraly částku 1 731 350 korun. Nejplnější pokladničku nasbírala dvojice Iva Zúchová a Milena Zúchová ze Severočeského kraje.

 

Dne 3. prosince 2015 se uskutečnil ve Španělském sále Pražského hradu již tradiční 22. Slavnostní koncert SONS ČR, který byl uspořádán k Mezinárodnímu dni osob se zdravotním postižením a spojený s udílením cen ministra zdravotnictví. Na koncertě vystoupili sólisté James Risdon s Velké Británie, hráč na zobcovou flétnu, a pianista Roman Schenk, hrál Komorní orchestr Czech Virtuosi s dirigentem Ondřejem Vrabcem.

 

Připravujeme

V roce 2016 se v období duben – září uskuteční již 22. ročník Dnů umění nevidomých na Moravě. Festival uměleckých výtvorů nevidomých a těžce slabozrakých se každoročně koná v moravských městech a obcích. Jeho protagonisty jsou zrakově postižení umělci, kteří představují profesionální hudební a výtvarnou tvorbu.

Po úspěšných výstavách britských umělců Jonathana Huxleyho a Sally Booth se na festivalu jako zahraniční host představí německá nevidomá malířka a fotografka Silja Korn. Silja je velmi činorodá zajímavá žena se spoustou koníčků a pozitivním přístupem k životu. Její životní motto zní: „Naslouchej nejen ostatním, ale také sobě.“

 

SONS ČR

Krakovská 21

110 00 Praha 1

PDF verze ke stažení Zpravodaj 4/2015 (pdf; 406 KB)          

www.sons.cz