Zpravodaj 3/2015

Publikováno 21.10.2015 08:48 Králová Taťána


 

Zpravodaj

Sjednocené organizace nevidomých a slabozrakých

 

Úvodní slovo 

Vážení sponzoři, vážení dárci a příznivci SONS,

scházíme se opět po teplotně vydařených letních měsících nad stránkami našeho zpravodaje, ve kterém Vás jako obvykle informujeme o aktuálním dění v naší organizaci. Věříme, že jste si všichni odpočali a užili letních radovánek a těšíme se na další spolupráci. 

redakce

 

Stalo se

Ve dnech 10. – 13. září proběhl v Karlových Varech a Ostrově nad Ohří Tyfloart 2015 – 23.  ročník přehlídky zájmové umělecké činnosti nevidomých a slabozrakých. Festival je veřejně přístupný s bezplatným vstupem. Letošní ročník byl jedním z nejúspěšnějších s velkou návštěvností a bohatým programem. Součástí programu byla i kreativní dílna aneb tvoření vybranými kreativními technikami.

 

Připravujeme

Ve čtvrtek dne 12. listopadu 2015 Vás všechny co nejsrdečněji zveme na Den otevřených dveří, který jako každoročně při příležitosti Dne nevidomých pořádá SONS ve spolupráci s Tyfloresrvisem a Tyflocentrem Praha ve svém sídle Krakovská 21, 110 00 Praha 1. V přůběhu celého dne se můžete přesvědčit, jaké služby nabízíme zrakově postiženým. Jako tradičně budete moci využít komentovanou prohlídku s osvědčenými průvodci či samostatně nahlížet do dveří kanceláří a učeben. V rámci této akce budou v klubovně promítány i krátké filmy o životě se zrakovým postižením.

Jako tradičně i letos pořádáme u příležitosti Mezinárodního dne osob se zdravotním postižením dne 3. prosince 2015ve Španělském sále Pražského hradu již 21. Slavnostní koncert SONS, nad kterýmpřevzali záštitu prezident ČR Miloš Zeman a arcibiskup pražský, kardinál Mons. Dominik Duka, OP.Vystoupí zde zrakově postižení umělci. V průběhu koncertu budou předány ceny ministra zdravotnictví za práci ve prospěch zdravotně postižených občanů a za rozvoj zdravotně sociální péče.

 

U příležitosti Mezinárodního dne bílé hole se dne 14. října 2015 uskuteční veřejná sbírka pod názvem Bílá pastelka, která proběhne takřka ve 200 českých a moravských městech. Zakoupením originální bílé pastelky jako symbolu světa neviditelných linií může kdokoliv přispět a podpořit zaměstnávání osob se zrakovým handicapem včetně dalších speciálních služeb pro nevidomé a slabozraké.

Sbírku lze podpořit:

  • v den sbírky 14. 10. 2015 nákupem bílé pastelky v minimální hodnotě 20,- Kč
  • poukazem libovolné částky na sbírkový učet: 8888332222/0800
  • jednorázově dárcovskou SMS ve tvaru DMS PASTELKA na číslo 87 777
    (cena jedné SMS je 30 Kč, příjemce Vaší pomoci obdrží 28,50 Kč)
  • celoročně dárcovskou SMS ve tvaru DMS ROK PASTELKA na číslo 87 777 
    (cena jedné SMS je 30 Kč, příjemce Vaší pomoci obdrží 28,50 Kč)

Slavnostní vyhlášení výsledků veřejné sbírky Bílá pastelka 2015 se uskuteční dne 13.  listopadu 2015 v krásných prostorách rezidence pražské primátorky, kterou SONS pro tuto akci zapůjčila.

 

Naše projekty

Příprava osob se zrakovým postižením pro vstup na trh práce je název nového projektu SONS, který je realizován v termínu od 1. 2. 2015 do 31. 10. 2015. Projekt je financován z prostředků ESF prostřednictvím Operačního programu Praha – Adaptabilita. Je zaměřen na asistenci a podporu osob se zrakovým postižením v integraci na trh práce. Účastníci jsou vzděláváni v oblasti práce s informačními technologiemi na zařízeních se speciálním software. Současně je jim poskytováno poradenství a podpora při hledání pracovního místa.

 

Kontakt: SONS, Krakovská 21, 110 00 Praha 1

PDF verze ke stažení Zpravodaj 3/2015 (pdf; 64 KB)

www.sons.cz