Zpravodaj 2/2015

Publikováno 13.07.2015 08:57 Králová Taťána


 

Zpravodaj

Sjednocené organizace nevidomých a slabozrakých

 

Vážení sponzoři, vážení dárci a příznivci SONS,

dostává se Vám do rukou druhé číslo zpravodaje, ve kterém Vás jako i v minulém čísle informujeme, co se nám za poslední čtvrt roku podařilo a co plánujeme do budoucna. Vážíme si Vaší podpory, která nachází široké uplatnění v rozsáhlé škále aktivit nevidomých a slabozrakých a těšíme se na další spolupráci. Přejeme Vám všem krásné slunečné léto a hodně nových zážitků z dovolené.    

redakce

Stalo se

SONS se zapojilado internetového projektu GIVT, který umožňuje přímou finanční podporu neziskových organizací. Pokud nakupujete u e-shopů, stačí, když do „svého“ e-shopu vstoupíte přes portál www.givt.cz. Zde si můžete vybrat organizaci, kterou chcete podpořit. U každého e-shopu vidíte počet procent, které ze sumy vašeho nákupu (bez DPH) jde do vámi zvolené organizace. Nákup provedete na stránkách zvoleného e-shopu, tak, jak jste zvyklí. A neplatíte nic navíc. Pokud podpoříte SONS, přispějete tím na projekty integrující nevidomé a slabozraké do společnosti – podpora jejich zaměstnávání, rekvalifikační kurzy, speciální výukové programy pro ty, kdo se učí žít při ztrátě či vážném poškození zraku, zajištění systematické přípravy v oblasti samostatného pohybu a orientace v prostoru či výukové programy zaměřené na ovládání výpočetní techniky.             

 

Věra Macháčková, referentka z oddělení pro oblastní odbočky a celostátní kluby SONS, skvěle reprezentovala SONS na Světových hrách zrakově postižených, které se konaly v květnu 2015 v jihokorejském Soulu. Získala v kategorii nejlehčího zrakového postižení zlatou medaili v bowlingu. V all events vybojovala pak další medaili, tentokrát bronzovou.

 

 

Viceprezident SONS Rudolf Volejník byl hostem televizního pořadu Střepiny, ve kterém byly připomenuty osudy lidí postižených metanolovou kauzou. V přímém vstupu odpovídal na otázku, jak se změní život člověku, který náhle v dospělém životě přijde o zrak. Dr.  Volejník informoval, že kromě lékařských služeb existují i služby nelékařské, které vracejí člověka do života. A právě drtivou většinu těchto služeb poskytuje SONS, která má odbočky v 70 místech ČR a v každém kraji 1 velmi aktivní dceřinou společnost a také 1 celostátní dceřinou společnost.

 

V průběhu května 2015 uspořádala SONS ve svém

sídle v Krakovské ulici exkurzi pro studenty

I. ročníku střední školy Sociální činnosti

Jedličkova ústavu. Akce se setkala s velkým

úspěchem jaku studentů, tak i vyučujících a

vychovatelů, o čemž svědčí e-mail třídního učitele

Petra Masného, z něhož si dovolujeme část

odcitovat: „Byli jste úžasní. Skláním se a smekám.

Bylo to skvělé, erudované a v pravdě široké

vyložení historie i současnosti, systému a funkcí i cílů celé SONS a jejich dceřiných společností. Bylo to opravdu autentické uvedení nás všech do částečné ztráty zraku až po praktickou slepotu a možnosti kompenzací pomocí celé škály pomůcek. Myslím, že všichni zažili přerod, překročili jakousi pomyslnou bránu nevědomosti k pochopení Pavlových stavů (black-outů), kdy zcela neočekávaně vypadne zrak a člověk je sám v šoku, jeho okolí tím pádem také, on tápe v temnotách a je nucen se učit všemu znova, jakoby se právě narodil a to ještě do jiné dimenze. Veliké díky. Je to obrovská práce, kterou děláte pro všechny nevidomé a slabozraké, nedocenitelná a obrovsky záslužná. Všichni vás obdivujeme a přejeme mnoho a mnoho úspěchů“. Domníváme se, že se jedná o názorný příklad partnerského vztahu zrakově postižených k osobám s jiným zdravotním postižením, který stojí za zveřejnění.

 

V květnu 2015 uspořádala odbočka SONS Vsetín u příležitosti ročního výročí provozu relaxačního centra – chráněné pracovní dílny se zrakově postiženými maséry Den sociálních služeb a masáží SONS. Návštěvníci měli možnost seznámit se s aktivitami této odbočky a prohlédnout si prostory sociálních služeb a relaxačního centra, kde zrakově postižení maséři nabízejí zdravotní, léčebné, rehabilitační, relaxační, ruční lymfatické a sportovní masáže, ale i akupresuru. O všechny typy masáží je mezi klienty velký zájem, což ocenila i místostarostka města Vsetína Simona Hlaváčová, která se akce osobně zúčastnila.

 

Připravujeme

Letošní, v pořadí již 23. ročník festivalu Tyfloart  2015, se uskuteční v Karlových Varech a Ostrově nad Ohří ve dnech 10. – 13. září 2015. Jedná se o představení zrakově postižených umělců, ať už se jedná o jejich tvorbu hudební, výtvarnou, rukodělnou, divadelní či dramatickou.

Kontakt: SONS, Krakovská 21, 110 00 Praha 1

PDF verze ke stažení Zpravodaj 2/2015 (pdf; 40 KB)

www.sons.cz