Zpravodaj 1/2015

Publikováno 13.07.2015 08:44 Králová Taťána


 

Zpravodaj

Sjednocené organizace nevidomých a slabozrakých

„Žijeme ve společensky zodpovědném světě“

 

Úvodní slovo

Vážení sponzoři, vážení dárci a příznivci SONS,

dostává se Vám do rukou první číslo zpravodaje, ve kterém Vás budeme pravidelně jednou za čtvrt roku informovat o aktuálním dění v naší organizaci – co nového připravujeme, co se nám podařilo a co plánujeme do budoucna. Řada akcí by se nemohla uskutečnit bez zájmu a přispění Vás, dárců a sponzorů. Za Váš postoj k podpoře aktivit nevidomých a slabozrakých občanů bychom Vám chtěli touto cestou poděkovat. Věříme, že úspěšná spolupráce bude pro Vás a představitele dalších společensky zodpovědných firem motivací i do budoucna. 

Mgr. Václav Polášek

prezident SONS

Připravujeme

Letos v období duben – září se uskuteční již 21. ročník Dnů uměnínevidomých na Moravě. Festival uměleckých výtvorů nevidomých a těžce slabozrakých se pravidelně koná na různých místech Moravy a prezentuje jejich práce keramické, malířské i hudební tvorbu.

Mezi účinkujícími jsou nejen čeští, ale i zahraniční umělci.

V letošním roce se mohou návštěvníci těšit na malířku

Sally Booth z Velké Británie.

Výstava Sally Booth je výstavou putovní. V dubnu se uskuteční v zámku Kinských v Lešné poblíž Valašského Meziříčí, v květnu pak přijede Sally na vernisář do Knihovny města Ostravy V červnu se mohou zájemci seznámit s tvorbou Sally v Opavě, v červenci ve Zlíně, v srpnu v Novém Jičíně a v září pak v Olomouci. V rámci této výstavy bude představena i keramika z dílny Kateřiny Rathúské, rodačky z Uherského Hradiště.

Návštěvníky festivalu kromě uvedené výstavy čeká řada koncertů nevidomých či slabozrakých umělců a dalších zajímavých akcí.

Naše projekty

SONS ČR, který je největším zaměstnavatelem nevidomých a lidí se zrakovým postižením v ČR, realizuje od září 2014 projekt Rozvoj oddělení zaměstnanosti osob se zrakovým postižením. Cílem projektu je pomoci zrakově postiženým při jejich uplatňování na otevřeném trhu práce. Za tím účelem analyzujeme, jak se větší firmy staví k jejich zaměstnávání a zároveň se snažíme těmto firmám doporučit, aby pro začátek přijímali zrakově postižené stážisty. Projekt podpořila společnost GlaxoSmithKline.

 V březnu 2015 jsme obdrželi dotaci z Moravskoslezského kraje v rámci dotačního programu Podpora aktivit v oblastech využití volného času dětí a mládeže a celoživotního vzdělávání osob se zdravotním postižením pro rok 2015 na projekt Vzdělávání dospělých s těžkým zrakovým postižením v oblasti počítačové gramotnosti v návaznosti na zavádění eGovernmentu v České republice. Cílem projektu je, aby osoby s těžkým zrakovým, popř. jiným postižením, získaly přístup k ICT a naučily se je běžně používat, a to v souvislosti se zaváděním eGovernmentu. Získají tak lepší přístup k informacím, vzdělání a lépe se uplatní na trhu práce.  Navíc elektronická komunikace s veřejnou správou, internetové bankovnictví či online nakupování šetří čas a právě pro osoby se zrakovým postižením je důležité, že řadu záležitostí vyřeší z domova bez nutnosti osobní docházky.

Stalo se

Koncem loňského roku se uskutečnil ve Španělském sále Pražského hradu již tradiční, 21. Slavnostní koncert SONS ČR, který byl uspořádán k Mezinárodnímu dni osob se zdravotním postižením, za účasti ministra zdravotnictví Svatopluka Němečka. Záštitu nad koncertem převzali prezident Miloš Zeman a kardinál Dominik Duka.

Zrakově postižená výtvarnice Jaroslava Bendová, členka SONS ČR, pravidelně vystavuje svá díla; poslední dvě výstavy sekonaly v Praze (září – říjen 2014, leden – březen 2015).

Výtvarnice učí společenské vědy a občanskou nauku na střední škole v Chomutově. I přes těžký zrakový handicap se věnuje umění. Tvoří barevné obrazy pomocí voskových barev a žehličky technikou zvanou enkaustika. Rovněž se věnuje malování jinými technikami a fotografování přírodních scenérií. 

Kontakt: SONS, Krakovská 21, 110 00 Praha 1

PDF verze ke stažení Zpravodaj 1/2015 (pdf; 46 KB)

 

www.sons.cz