Zpráva o činnosti

Publikováno 28.12.2021 17:37 Odbočka Kladno


Zpráva o činnosti oblastní odbočka SONS Kladno

za období listopad 2019 až listopad 2021

                                      

V následující zprávě Vám předkládáme přehled akcí, které jsme pořádali a uskutečnili za uplynulé období listopad 2019 až říjen 2021.

6.12.2019 se od 17.00 pořádala Mikulášská zábava v restauraci u Matěje. K tanci a poslechu nám zpívala již tradičně paní Dáša Rajdlová se svou kapelou. Čert a Mikuláš rozdávali mikulášské balíčky. K jídlu se podával Gyros. Účast byla hojná a zábava nám rychle utíkala.

19.12.2019 se od 14.00 konalo tradiční Vánoční posezení na sekretariátě.

23.1.2020 pořádala odbočka SONS na sekretariátě besedu se spisovatelem Romanem Hájkem, což je předseda spolku Halda. Přednáška byla na téma Kladensko. Občanské sdružení Halda vydává knížky, organizuje vycházky a veřejné aktivity. Dozvěděli jsme se například, že v Kladně a Dubí bývalo na 200 až 300 hospod. Sdružení pořádá prohlídky věžového domu v Rozdělově, kterou se odbočka také chystá navštívit. Pan Hájek vyprávěl  o sametové revoluci na Kladně. Bylo to zajímavé a poutavé vyprávění.

4.2.2020 se konalo v hotelu Kladno Oblastní shromáždění odbočky SONS. Shromáždění zahájil předseda Miloš Burda a zároveň přivítal hosta p. ing. Viktora Vodičku ze společnosti Sdružení českých spotřebitelů. Tématem bylo možnost odstoupení od smlouvy.

9.2.2020 se konala oblíbená akce Bowling v restauraci Flora. Dvě hodiny jsme měli skvělou zábavu a dobře jsme si zasoutěžili a protáhli trochu tělo.

20.2.2020 se na sekretariátě konal  trénink paměti, kterým nás provázeli pánové Pavlík Jakub a Volf Jaroslav. Povídali nám o lidské paměti a také nás trochu otestovali. Velice zajímavé a poučné setkání.

5.3.2020 jsme měli na sekretariátě další Besedu – Pověsti o Kladensku. Povídat nám přišel pan Mgr. Miroslav  Oliverius Na břehu Žlabeckého potoka se nachází kaplička tzv. Panny Marie Žlabecké postavená nad  malým pramenem. Dle pověsti byla kaplička postavená v r. 1649 rodinnou Unhošťského primase poté, co voda s pramene zázračně vyléčila zrak jeho dceři Sabině Pěnkavové, když se zde  společně s dalšími unhošťskými obyvateli schovávala před vojáky bojujícími ve třicetileté válce.  

Březen až srpen 2020 ohledně  koronaviru  se bohužel neuskutečnily žádné akce, které byly naplánované. Byl zrušen i rekondiční pobyt v Raspenavě.

 

První akce, která se po delší době konala, bylo

1.9.2020  Oblastní shromáždění odbočky SONS Kladno v hotelu Kladno.

Shromáždění zahájil p. předseda Miloš Burda.  Přivítal hosta paní Šabartovou Barboru z Krajské vědecké  knihovny Kladno. Knihovna má celkem 6000 členů a oddělení zvukových knih celkem 106 členů. Oddělení má k dispozici celkem 5 500 zvukových knih a přes 18 000 nahrávek. Každý měsíc přibyde na seznam 30-40 nových titulů. CD nosiče a USB-flashdisky je možné dovést až do bytu, dále magnetofonové kazety i gramofonové desky -všechny tyto služby poskytuje knihovna zdarma.

19.9.2020- od 14.00 jsme navštívili Klášter bosých Karmelitánů ve Slaném. Klášterní kostel Nejsvětější Trojice byl původně renesanční, protestanský kostel byl vysvěcen v letech 1581-1602 jako kostel hřbitovní. Roku 1662 byl kostel vysvěcen pražským arcibiskupem kardinálem Arnoštem Vojtěchem z Harrachu jako kostel klášterní. V kostele nás provázel bratr Jaroslav a otec Michal. Strávili jsme zde 2 hodiny příjemného a uklidňujícího povídání a rozjímání v napjaté době Covidu.  

3.10.2020 se konal jednodenní výlet. Navštívili jsme  zámek Chýši a zámek Nový hrad. Vedoucí zájezdu  byla paní Běla Iblová. Autobus řídil p. Jiří Zimmerhakl. Účast byla 16 osob.

Na zámku Chýše se nám osobně věnovali majitelé zámku paní Marcela Lažanská a pan Vladimír Lažanský. Na závěr prohlídky nás zavedli do pivovaru, kde byla ochutnávka jejich hradního piva. Odpoledne proběhla další prohlídka zámku Nový hrad v obci Jimlín. Na věž zámku se vydala jen hrstka statečných. Na nádvoří zámku jsme se občerstvili u zámeckého bistra. V 16.00 jsme zamířili do Kladna. Příjezd k Metě v 17.00.

Bohužel vzhledem k další vlně Covidu to byla na dlouhou dobu poslední akce. Jelikož jsme netušili, jak se bude situace vyvíjet v létě a obávali jsme se nízkého zájmu účastníků, byl po dlouhých úvahách opět zrušen rekondiční pobyt na rok 2021. Během této doby se udržovala stálá služba na sekretariátu, která zajišťovala rozvoz a dodávku desinfekčních prostředků a respirátorů mezi členy.

 

7.9.2021 jsme se po téměř roce opět sešli v hotelu Kladno na Oblastním shromáždění.

Shromáždění zahájil p. předseda Miloš Burda. Přivítal hosta  p. Ing. Viktora

Vodičku – Sdružení českých spotřebitelů. p. Ing. Vodička nám tentokrát povídal o právech a povinnostech v dopravě jak autobusové tak železniční. Poradil, kam se máme obrátit např. při zpoždění spojů nebo při koupi špatné jízdenky. Probíralo se také téma poskytnutí asistence zrakově postiženým např. při výluce. V případě problémů ho můžeme kontaktovat na  čísle  602 561 856 nebo a email: scs@konzument.cz .  Posléze  nám pan Vodička poslal k tomuto tématu informační brožury.                    

Od 10.9.až 12.9. 2021 se uskutečnil třídenní poznávací zájezd. Ubytovaní jsme byli v hotelu Raspenava u Frýdlantu, kde se původně měl konat rekondiční pobyt. Ačkoli jsme měli termín zamluvený již od jara, teprve pár týdnů před odjezdem jsme se dozvěděli, že původní majitel hotel prodal a naši rezervaci novému majiteli nepředal. Naštěstí byl tento víkend hotel volný a vše muselo být znovu ujednáno s novým majitelem.

Během třech dnů jsme navštívili zámek Sychrov, restauraci Obří Sud- Lázně Libverda, Poutní kostel Navštívení Panny Marie-Hejnice, zámek Frýdlant, pivovar Frýdlant  a v Liberci  IQLANDII, což je moderní  vědecko- zábavné centrum. Na závěr jsme se měli zastavit v pivovaru  Svijany, ale při výjezdu z Liberce se porouchal autobus  a dvě hodiny jsme měli zpoždění. Návštěva pivovaru se nekonala, snad to vyjde příště při jiné příležitosti. Vedoucí tohoto zájezdu byla pí. Běla Iblová, účast byla vysoká, 39 osob.

9.10.2021  jsme navštívili Muzeum věžáků. Jednalo se o exkurzi prvního věžového domu v Kladně Rozdělově,. Účast byla 18 osob. Exponáty nás provázel p. Roman Hájek předseda spolku Halda, který se také podílel na realizaci tohoto projektu. Šestice kladenských věžových domů (stavba 1953-1957) představuje jednu z nejvýznamnějších realizací bytové architektury 20. století. Poznali jsme technickou i funkční  dokonalost přímo uvnitř jednoho z věžových domů. Prohlédli jsme unikátní vstupní halu, expozici, vzorový byt, vyhlídku na střeše i návštěvu krytů civilní obrany, kde na nás dýchla tíživá atmosféra 50.let. Důležité také bylo, že si některé exponáty mohli nevidomí osahat. Exkurze trvala 1,5 hodiny a byla velice zajímavá.

13.10.2021 se uskutečnila sbírka Bílá pastelka za naší odbočku vyrazili do ulic pouze dva členové: paní Eva Vaňková a pan Antonín Bozděch. Od rána až do odpoledních hodin prošli s kasičkou Rozdělov, centrum Kladna až k Magistrátu. Za to jim patří poděkování a velký obdiv.

13.11.2021 se konalo slavnostní oblastní shromáždění Den nevidomých v hotelu Kladno. Byla shrnuta činnost a hospodaření za uplynulé dva roky A přednesy plány na příští rok. Sešlo se 26 členů, zasedání bylo zaončeno oběděm. 

To byla doposud poslední akce pořádaná odbočkou Kladno. Budeme pevně doufat, že nám situace s epidemií opět nezmění plány a budou se moct konat i další akce, v tomto roce ještě tradičně Mikulášská zábava a vánoční posezení. Také na příští rok máme již plno plánů. Přejeme tedy všem pevné zdraví, ať si můžeme společně užívat naše aktivity.

 

Na zápisu zprávy spolupracovaly:

Bendová Miloslava  

Macounová Ivana