Ze života odbočkového

Publikováno 12.11.2023 22:19 Odbočka Opava


Společenské taneční odpoledne
Ne vždy se vše vydaří podle našich představ a k plné spokojenosti všech zúčastněných. Důležité ale je udržet si nadhled a dobrou náladu a netrápit se věcmi, které nemůžeme ovlivnit. To se nám pvedlo a společné setkání jsme si užili.
Nejvíce si ovšem hudbu a tanec užívaly naše nejmladší členky.
Také jsme se ohlédli za sbírkou BÍLÁ PASTELKA a ocenili jsme aktivitu paní Pavly Kupkové, která se neúnavně a s nadšením do ní zapojila.

Obrázky

Na fotografii jsou členové odbočky při tanci Na fotografii jsou členové odbočky při tanci
Na fotografii jsou naše tři malé princezny při tanci s maminkou Na fotografii jsou naše tři malé princezny při tanci s maminkou
Na fotografii je v popředí paní Pavla Kupková, za ní stojí předseda odbočky pan Veverka Na fotografii je v popředí paní Pavla Kupková, za ní stojí předseda odbočky pan Veverka
Na fotografii jsou sociální pracovnice paní Čiháčková a předseda odbočky pan Veverka Na fotografii jsou sociální pracovnice paní Čiháčková a předseda odbočky pan Veverka
Na fotografii jsou členové odbočky při tanci Na fotografii jsou členové odbočky při tanci