Ze života odbočkového

Publikováno 01.11.2023 23:50 Odbočka Opava


Koncem října jsme se sešli v hojném počtu na Oblastním shromáždění. Potěšilo nás, že naše pozvání přijal a zavítal mezi nás prezident SONS, Mgr. Luboš Zajíc.
 
 
 
 
 
 
 

Obrázky

Na fotografii jsou zleva: prezident SONS Mgr. Zajíc, předseda opavské odbočky pan Veverka a sociální pracovnice Bc. Čiháčková Na fotografii jsou zleva: prezident SONS Mgr. Zajíc, předseda opavské odbočky pan Veverka a sociální pracovnice Bc. Čiháčková
Na fotografii jsou zleva: pokladník odbočky pan Loyda a člen OR  pan Uruba Na fotografii jsou zleva: pokladník odbočky pan Loyda a člen OR pan Uruba
Na fotografii jsou členové odbočky Na fotografii jsou členové odbočky