Ze dne otevřených dveří OO SONS Zlín

Publikováno 09.11.2017 10:49 Odbočka Zlín


Obrázek

První na programu byl krátký film Výlet bez bariér, aby dětem přiblížil život nevidomého člověka a aby si pak snadněji dokázaly představit běžný den nevidomého. Film posloužil také jako úvod k dalším aktivitám - měli jsme připraveno několik tematicky různě zaměřených stanovišť:

- ukázka psaní a čtení Braillova písma, hmatové obrázky a časopisy Zora a Ema

- ukázka sportovních trofejí, získaných zrakově postiženými v různých disciplínách

- chůze s bílou holí v terénu s překážkami

- lektorna IT pro zrakově postižené s ukázkami ozvučených IT pomůcek a s výkladem od lektorů 

- vybrané pomůcky pro domácnost a hry, kamerové lupy a simulační brýle

- zvuková střelba

Žáci byli velmi zvídaví, vyzkoušeli vše, co jsme jim nabídli a sami se také doptávali na další detaily problematiky života se zrakovým postižením.

Těšíme se zase na další spolupráci s žáky i učiteli ZŠ Otrokovice - Trávníky.

 

 

 

 

 


Obrázky

Ukázka chůze s bílou holí Ukázka chůze s bílou holí
Ukázka hmatových obrázků a kalendářů Ukázka hmatových obrázků a kalendářů
Psaní v Braillově písmu Psaní v Braillově písmu
V učebně IT V učebně IT
Čtení a psaní v Braillově písmu Čtení a psaní v Braillově písmu
Hra Člověče nezlob se Hra Člověče nezlob se
Zvuková střelba Zvuková střelba
Ukázka pomůcek pro domácnost Ukázka pomůcek pro domácnost