Zdravotní procházka

Publikováno 16.05.2022 07:29 Odbočka Frýdek Místek


Obrázek

S uživateli jsme se dne 12. 5. vydali na procházku kolem předhrady Olešná. Počasí nám přálo, takže jsme si zdravotní procházku náramně užili . Dělali jsme přestavky, aby to pro ně nebylo příliš fyzicky náročné. Zašli jsme si i na menší občerstvení. Společně jsme na procházce probrali plánované akce odbočky. Uživatale mluvili i o svých zkušenostech a zážitcích. Uživatelům byl tak nejen zprostředkován kontakt se společenským prostředím, ale zdravotní procházka vedla k prevenci izolace a zapojení se do pohybové aktivity.


Obrázky

plánek přehrady plánek přehrady

hráz hrázrestaurace U Toma restaurace U Toma
po cestě nám vyhládlo po cestě nám vyhládlo