Záznam z oblastního shromáždění SONS ČR, z.s., OO Blansko ze dne 21. března 2019

Publikováno 21.03.2019 14:02 Odbočka Blansko


Z á z n a m

z oblastního shromáždění SONS ČR, z.s., OO Blansko ze dne

21. března 2019

 

Program: viz přiložen

Setkání, kterého se zúčastnilo celkem 100 členů,  za hosty se setkání zúčastnili Jana Kratochvílová – HHP Blansko, předsedkyně sociální komise MěU Blansko; Mgr. Ivo Polák – místostarosta města Blansko; Jaroslav Kavan – Adeptech Praha; Jakub Kachel – Sagitta Brno.  

 

Oblastní shromáždění probíhalo dle  přiloženého programu.

V úvodu nás potěšili manželé Blažkovi – zpěv Mgr. Eva Blažková, klavírní doprovod Antonín Blažek.

 

Zprávu o činnosti přednesla Věra Peterková, dále seznámila se  stavem hospodaření přítomné Marie Reková. Poté Jana Bumbová předložila zprávu oblastní revizní komise.

 

V diskusi vystoupili hosté, na závěr proběhlo schválení zpráv.    

 

Po věcné diskusi a blahopřání jubilantům bylo předneseno závěrečné usnesení.

 

Nezbytnou součástí byly přihlášky na rekondice, zájezdy a další akce naší odbočky. Proběhla platba členských příspěvků.

 

 

 

Zapsala: Reková