Záznam z oblastního shromáždění OO SONS ČR, z.s., Blansko ze dne 10. října 2019

Publikováno 10.10.2019 09:41 Odbočka Blansko


Obrázek

Program a seznam přítomných přiložen

Setkání, kterého se zúčastnilo celkem 104 členů a 5 dobrovolníc ze Střední zdravotnické školy Blansko, proběhlo v klidném prostředí všemznámého Klubu důchodců v Blansku.
Shromáždění řídila Věra Peterková, předsedkyně OO Blansko. Přivítali jsme hosty: ing. Jiří Crha – starosta města Blansko, ing. František Hasoň – místostarosta a Mgr. Ivo Polák – místostarosta, Jakub Kachel a Jiší Špacír – Sagitta Brno, Jaroslav Kavan – Adeptech Praha.


Na úvod všechny přítomné mile překvapilo hudební vystoupení dětí ze ZUŠ Blansko (2 učitelky a 3 děti). Důstojně jsme tak zahájili slavnostní podzimní setkání, konané při příležitosti Dne bílé hole a Dne nevidomých. Mgr. Zezulové všem připomněla naše svátky.


Po uctění památky zesnulých a přečtení přítomných přednesla zprávu o činnosti předsedkyně Věra Peterková. Poté se ujala slova Marie Reková, která seznámila přítomné se službami v rámci zákona o sociálních službách a novinkami ze sociální oblasti. Dále jsme se všichni věnovali 20. ročníku veřejné sbírky Bílá pastelka. Dalším bodem byla volba delegáta na 10. celostátní shromáždění – Mgr. Jaroslava Zezulová, náhradník Martin Dvořák.

Poté proběhly přihlášky na akce, které se do konce roku budou pořádat (rekondice, objednávky časopisů, prodej kalendářů). V závěru jsme dárkem a kyticí poblahopřáli jubilantům. Navržené usnesení bylo schváleno. Věra Peterková poděkovala v závěru všem za pomoc a hladký průběh celého shromáždění. Občerstvením jsme zakončili naše podzimní setkání.


Zapsala: Re


Obrázky