Zážitkový seminář pro studenty

Publikováno 11.04.2022 14:17 Odbočka Přerov


Obrázek
1. dubna navštívila přerovskou odbočku studentky dálkového studia ze Střední pedagogické školy Přerov, aby se v rámci praxe dozvěděly informace o službách pro zrakově postižené občany, prohlédly si základní kompenzační pomůcky, vyzkoušely si střelbu na laserovém ozvučeném trenažéru a zhlédly didaktický film "Výlet bez bariér".

K.H.

Obrázky