Zážitkový seminář

Publikováno 29.05.2018 12:29 Odbočka Pelhřimov


Obrázek

V Pacově se uskutečnil zážitkový seminář „POTMĚ“ „…aneb když nás vedou smysly….“ Seminář pořádalo SVČ Síť „Domeček“ a Centrum pro seniory a vU3V v Pacově ve spolupráci se  Školou pro výcvik vodicích psů, s. r. o., Brno, Tyfloservisem, o.  p. s., Jihlava, SONS ČR, z. s., Oblastní odbočkou Pelhřimov a Centrem pro zdravotně postižené kraje Vysočina, o. p. s., Pacovští gymnazisté, studenti vU3V a ostatní zájemci z řad veřejnosti si mohli alespoň z části vyzkoušet život bez zraku. S klapkami na očích si připravili svačinu, kterou následně snědli, snažili se přemístit z jedné místnosti do druhé pomocí slepecké hole, dále hmatem a pomocí čichu rozpoznávali předměty každodenní potřeby. Svůj osobní příběh povyprávěl zúčastněným nevidomý pan Robert Kotrba z Jihlavy, který též odpovídal na někdy i všetečné dotazy studentů. Panovala dobrá nálada. Seminář splnil svůj cíl, alespoň zčásti zprostředkovat život nevidomých lidí, odstranit bariéru mezi veřejností a zrakově postiženými lidmi. Poradil se zásadami kontaktu s nevidomým člověkem.

 


Obrázky