Závěr Kurzu paměti

Publikováno 25.03.2019 15:27 Odbočka Mladá Boleslav


Ve středu 20. 3. 2019 proběhlo závěrečné setkání v rámci Kurzi paměti, byl to již třetí běh. Letos jsme si paměť procvičovali na Braunových sochách Neřestí a Ctností, kdy jsme se učili nejen jejich názvy a pořadí, ale i symboliku jejich atributů a celkové vyznění. Za tento kurz děkujeme paní Bc. Gabriele Řepové.


Obrázky