Zámek Napajedla

Publikováno 22.04.2018 10:21 Odbočka Kroměříž


Obrázek

Než nám byly otevřeny brány zámku, udělali jsme si památeční skupinové foto. Po vstupu do zámku jsme byli srdečně přivítáni paní Mášovou a panem Pavlicou, kteří nás posléze svěřili do laskavé péče naší milé průvodkyně, paní Slavíkové.  Ta nás seznámila nejen s historií zámku, šlechtickými rody, které zde sídlily i jednotlivými historickými majiteli zámku, ale také se současností, životem a děním na zámku a plány nových majitelů, týkajícími se rekonstrukce samotného zámku, zámeckých interiérů, včetně jejich dovybavování historickým mobiliářem i zámeckého parku. S bohatým doprovodným výkladem nás provedla zámkem doslova od sklepa až téměř po půdu. Prošli jsme historickými sály, navštívili zámeckou kapli a jako první návštěvníci po její rekonstrukci také oratoř i apartmány zámeckého hotelu, včetně novomanželského apartmá.

Během prohlídky jsme měli možnost hmatem poznávat interiéry zámku, jejich vybavení nábytkem, sochami a dalšími uměleckými předměty.

Po prohlídce jsme si dopřáli šálek kávy a čaje v zámecké kavárně, spolu s výborným čokoládovým koláčem s malinami a rozloučili se s naší milou průvodkyní, která nás ještě stačila inspirovat k dalším výletům. Než jsme se rozloučili a poděkovali našim hostitelům za příjemně strávené dopoledne plné krásných zážitků, prohlédli jsme si další salony v přízemí zámku a vyzkoušeli jejich pohodlné vybavení a poté navštívili také zámecký park.   


Obrázky