Zájezd do Jiříkova a Rešova

Publikováno 29.07.2015 17:44 Odbočka Olomouc


Obrázek
Je to unikátní projekt profesionálního řezbáře pana Jiřího Halouzky. Galerie je umístěna v areálu
dančí farmy.
Pan Halouzka areál neustále rozšiřuje. Do svých plánů zařadil i využití kostela Sv. Michala v Jiříkově,
který zakoupil.
Přes mříže byly v interiéru kostela vidět nádherné sochy ze dřeva vyřezaných andělů v životní
velikosti s rozpětím křídel 1,5 metrů.
V Pradědově galerii vystavuje pan Halouzka svá díla na ploše 8 ha.
Dominantou galerie je socha vládce Jesenických hor děda Praděda. Tyčí se do výše 10,4 metrů a váží
15 tun. Je vytesaná z 24 lipových kmenů.
Největší chloubou galerie a taky nejznámější je Betlém s postavami v životní velikosti, který má asi
261 soch o váze asi 20 tun. Betlém byl oceněn titulem Největší Betlém na světě a také oceněn
Asociací betlémů v Římě.
Osm soch p. Halouzky je dokonce zapsáno v České knize rekordů.
Další zajímavostí je obrovská dřevořezba děda Praděda a jeho říše, jehož originál stál původně
v kamenné rozhledně na vrcholu Pradědu. Obraz je vyřezán z 24 lipových kmenů a měří 5,5 metrů x
2,2 metrů.
Od roku 2008 je zde otevřeno muzeum betlémů moravských řezbářů.
Také je v dřevořezbě provedena historie našich dějin.
V areálu nechybí sochy různých zvířat v životní velikosti, např. koně, velbloudi, sloni, ovce, kozy, husy
aj. nádherně provedená díla, jako i lidské postavy.
Obrovský je také i drak, krokodýl – ten měl paradentózu, protože se mu kývaly řezáky.
To už vlastně přecházím do zahradní galerie. Kromě soch jsou zde atrakce pro děti (houpačky,
kolotoče, průlezky). Kolotočů, které taktéž vyřezal pan Halouzka, si užili i někteří naši účastníci
zájezdu. A farmový chov daňků? Ty jsme neviděli, byli schovaní před sluncem v přístřešku.
Pozoruhodností v zahradním areálu je medvěd Kodiak. 4 m vysoký, vážící 3 tuny. Kdo prolezl otvorem
v jeho těle, mohl si něco přát. Tak ať se nám přání vyplní.
Kuriozitou je dřevěný drak chrlící oheň. Pomocí zabudovaných plynových hořáků dokáže chrlit až
třímetrové plameny. V roce 2009 byl oceněn jako kuriozita roku.
Celý areál Pradědovy galerie je svědkem práce člověka, který ji vytváří celým svým srdcem. Proto se
zde člověk cítí velice příjemně. A štěstím pro zrakově postižené je, že díla mohou poznávat hmatem.
Všem se galerie velice líbila.
Autobusem jsme přejeli do Rešova. Je to malá vesnice 3 km od Horního Města, kde pramení řeka
Huntava, která má souvislost s další naší akcí a to je návštěva Rešovských vodopádů.
Ale nejdříve jsme šli na oběd do restaurace Rešov. Než jsme poobědvali přehnala se bouře a sluníčko
nám opět svítilo na cestu. Čekala nás chůze k vodopádům v délce 1,5 km. Cesta tam byla stálé
prudké klesání. Ale příroda, to je dar. Vůně lesa, šumění řeky Huntavy. Tato říčka je zázrak přírody.
Na horním toku vyhloubila hluboké skalnaté údolí s četnými kaskádami a několika vodopády,
největšími v Nízkém Jeseníku.
Rešovské vodopády jsou Národní přírodní památkou.
Úžasná přírodní krása umocněná vůní lesního porostu, šuměním řeky Huntavy a paprsky slunce,
které se prodíraly mezi větvemi stromů a vytvářely nádhernou hru světla a stínů.
A vodopády? Člověk stojí v němém úžasu před touto přírodní krásou. Takovou krásu je těžké popsat.
Neseme si ji ve svém srdci do svého života a vzpomínek.
Další cesta se zastávkou vedla do Rudy. Byli jsme se podívat na křížovou kamennou cestu, která vede
od kostela a je zakončena na kopci obrovským křížem. Došli jsme tak k pátému zastavení a z časových
důvodů cestu nedokončili.
Vrátili jsme se bohatší o setkání a poznání úžasné lidské práce a setkání s nádhernou přírodou.
Tak někdy zase nashledanou. Byli jste báječní.

Eva Zatloukalová
P.S.:
Vybráno z „Hymny života“ od matky Terezy.
„Život je krása – obdivuj ji.“

Obrázky