Zahájení výstavy Není tma jako tma

Publikováno 09.05.2016 13:43 Odbočka Zlín


Navštívili jsme zahájení výstavy Není tma jako tma ve Zlínském zámku, kterou uspořádala agentura Profima. 

Jedná se o seznámení široké veřejnosti se životem nevidomých a těžce zrakově postižených. Zde si návštěvníci budou moci vyzkoušet jak se žije se zrakovým postižením. Součástí výstavy jsou improvizované prostory (např. kuchyň) - to je tzv. tmavá část. Touto částí provází návštěvníky  nevidomí či slabozrací. Další částí výstavy pak jsou ukázky kompenzačních pomůcek, her i věcí do domácnosti upravených pro osoby se zrakovým postižením. Výstava bude ve Zlíně do konce července 2016 a poté se přesune do Uherského Hradiště.

Více o této akci zde na webovkách: http://nenitma.cz/


Obrázky

IMG_1013.JPG IMG_1013.JPG
IMG_1012.JPG IMG_1012.JPG
IMG_1011.JPG IMG_1011.JPG
IMG_1010.JPG IMG_1010.JPG