Zahájení spolupráce s firmou Sensority

Publikováno 20.09.2019 10:23 Salaba Marek


SONS zahájila spolupráci s firmou Sensority. Jejích technologie TrackSense bude využita pro pilotní testování indoor navigace pro nevidomé.

Logo Sensority (png; 8 KB)