Žáci z Horní Libchavy u nás na návštěvě

Publikováno 18.02.2020 15:05 Odbočka Česká Lípa


Obrázek

Žáci z Horní Libchavy u nás na návštěvě

Děti jsou radost a milá návštěva je vždy potěšením. Saša - žák ze ZŠ v Horní Libchavě -  má babičku se zrakovým znevýhodněním a přál si vidět, kam babička chodí za poučením i za zábavou. Chtěl ale také svým spolužákům ukázat, co všechno babička a osoby s postiženým zrakem dovedou a proto jsme se s vedením školy domluvili na besedě a děti z MŠ i žáci ze ZŠ k nám přijeli se svými pedagogy společně. Po vzájemném představení si všichni vyzkoušeli rozpoznávání mincí a bankovek, psaní svého jména na pichtově psacím stroji, chůzi s bílou holí, střílení podle zvuku, showdown, zahráli si různé stolní hry a seznámili se s některými kompenzačními pomůckami. Pro představu, jak vidí někteří lidé s postižením zraku, si vyzkoušeli simulační brýle. Pro skupinku dětí z MŠ byl přizpůsobený program jejich věku, takže byl připravený kouzelný sáček s předměty, hledání místa v domečku ze židlí a přečtená ukázka z knihy o škole pro vodicí psy. Kaya a Glorie – vodicí fenky – byly opět středem zájmu všech přítomných. Děti odcházely poučeny, jak se chovat k nevidomým osobám a jejich čtyřnohým pomocníkům a hlavně, že si mají chránit zrak. A už by uměly poradit každému, kdo má se zrakem nějaké problémy, kam má jít pro radu. A to je moc důležité.


Obrázky