Zábavné sobotní odpoledne

Publikováno 03.04.2018 13:50 Odbočka Česká Lípa


Obrázek

Sobotní zábavné odpoledne ve Stvolínkách

Malá obec Stvolínky leží 12 km na jihozápad od České Lípy. Je nám dobře známá, protože mnoho akcí pořádaných pro naše členy se koná právě zde u manželů Chalupových. Bylo to například pálení čarodějnic, zabíjačkové hody, letní stanování, koupání v bazénu, jablečné hody, domluvená prohlídka zámku a dvakrát ročně zámecké slavnosti, na kterých už máme místo pro prezentaci naší odbočky. Jezdíme sem moc rádi a tak jsme se domluvili s paní starostkou Ing. Pavlínou Ištokovou, že bychom připravili na nově zrekonstruovaném sále pro občany Stvolínek a okolí zábavné odpoledne. Využili jsme předvelikonočního času a připravili i výstavu jarních výrobků našich členů. Předvedli jsme různé kompenzační pomůcky a hry pro nevidomé. Zapojili jsme veřejnost do soutěže v simulované střelbě. Nejvíce zaujali ale naši čtyřnozí pomocníci. Po přečtení ukázky z knihy o psí škole následovala i praktická ukázka dovedností vodicích psů. Společně jsme si i zazpívali. Atmosféra byla skvělá.

Děkujeme paní starostce za umožnění této akce a především za zajištění občerstvení pro všechny přítomné.

Děkujeme panu Ištokovi za obsluhu zvukové aparatury.

Děkujeme všem přítomným za skvělou atmosféru a zájem o problematiku osob se zrakovým postižením.

 


Obrázky