ZORA slaví narozeniny - 27. 1. 2022

Publikováno 27.01.2022 19:39 Odbočka Blansko


Obrázek

SAS - klubové setkání - ZORA slaví narozeniny;


M. Dvořák připravil retrospektivu vydávání časopisu ZORA pro zrakově postižené;
připomněl 100 let od prvního vydání; přítomní měli možnost listovat i staršími ročníky;
ukázali jsme též sesterské časopisy - EMA, OBZOR, Naši šanci a další vydávané tituly.
V závěru jsme se shodli, že pro další propagaci umístíme jednotlivá vzorová starší čísla
jednak do místních lékáren, čekáren očních lékařů a domovů pro seniory; s knihovnou
spolupracujeme převážně v Blansku, kde také proběhne propagace našich časopisů.


Obrázky