Z pera našich členů: Vzpomínka na Luhačovice

Publikováno 23.09.2022 11:12 Odbočka Šumperk


Obrázek

Z pera našich členů:

Vzpomínka na Luhačovice

 

 

         Druhé ohlédnutí je za rekondičním pobytem, který se letos konal od 3. do 10. září v Luhačovicích. V prvé řadě patří poděkování Pepovi a Daně (jsou to syn a snacha Marušky Pliskové), kteří nás bezpečně dovezli k hotelu Vltava a potom i domů. Jsou to milí mladí lidé, pomohli nám s ubytováním, odnesli zavazadla na pokoj a také pomohli druhým.

V neděli ráno jsme byli svoláni na chodbu před pokoje, každý jsme dostali gumu ke cvičení, a tak to bylo každý den až do pátku. U cvičení jsme se moc nasmáli.     Po deštivém nedělním dopoledni jsme po obědě, kdy se počasí umoudřilo, vyrazili autobusem s průvodkyní do obce Vnorovy. Tam jsme se nalodili na loď, kde se nás ujali manželé Šulcovi. Na plavbu jsme se vydali napřed po řece Moravě a přes plavební komoru jsme se dostali na Baťův kanál.  Průvodkyně nám vyprávěla o dějinách kanálu a různé příhody,  mezitím jsme dopluli do Veselí, kde jsme dostali občerstvení. Na zpáteční cestě paní vzala kytaru, zpívala a my s ní. Byl to nezapomenutelný zážitek.

Další den za námi přijela paní Ševčíková z Tyfloservisu Olomouc, dopoledne jsme si zopakovali chůzi s bílou holí v neznámém prostředí, odpoledne nás paní Míša seznámila s novými pomůckami.

V úterý jsme hned po snídani odjeli autobusem na celodenní výlet do Kroměříže. První zastávka byla v Květné zahradě, tam nás paní průvodkyně seznámila nejen s dějinami, ale poutavě vyprávěla i o současnosti. Také jsme si mohli ochytat i očichat lístky různých rostlin nebo ochytat nádherně zastřižené dřeviny. Bylo to pěkně prožité dopoledne, i počasí nám přálo. Odpoledne jsme se šli podívat do Arcibiskupských vinných sklepů, kde jsme při zajímavém vyprávění ochutnali čtyři druhy mešního vína a na památku dostali sklenice.

Středa pak byla věnována péči o tělo a duši – navštívili jsme spa centrum a vyzkoušeli hydromasážní vanu, a v lázních se pak učili inhalovat vincentku a uvolňovat si ztuhlé svaly pomocí masáže.

A je tu čtvrtek. Navštívili jsme pražírnu kávy s ochutnávkou a potom oplatkárnu, kde jsme ochutnali a nakoupili oplatky. Obě prohlídky byly zajímavé.

Poslední den jsme si vyjeli místním vláčkem na Kozlovickou přehradu, průvodkyni nám dělala známá paní z infocentra Luhanka. Na začátku pobytu jsme dostali krásné pohárky na pití léčivé vody, a tak jsme se všichni šli ještě po obědě napít. Večer bylo slavnostní ukončení pobytu, který byl většinou z nás hodnocen kladně a na závěr jsme vypili štamprličku některého z místních pramenů jako pozdrav Luhačovicím.

Poděkování patří paní Marušce Pliskové, která se o mě vzorně starala na pokoji, paní Lídě Tomáškové a její dceři Věře, které se o mě staraly v jídelně. Dále paní Božence Mildové za doprovod, paní Aničce Brunecové, Láďovi Chytkovi, kteří nám pomáhali s odnosem nákupu. Nakonec poděkování samozřejmě patří vedoucí pobytu paní Soni Bezděkové spolu s paní Renatou Jandrtovou, a to za přípravu tak rozmanitého programu a že nám umožnily prožít příjemný týden. Poslední poděkování patří všem, kteří se pobytu zúčastnili, byli jsme prima parta.

                  Zdeňka Molíková

 


Obrázky