Výstavy ve Dvoře Králové: Královédvorští včelaři a Modrotisk

Publikováno 30.05.2022 15:52 Odbočka Trutnov


Obrázek

Deštivý den nás donutil vyměnit turistiku za kulturu, ale bylo to moc fajn. Místo plánované turistiky jsme navštívili Dvůr Králové n. L. a tam dvě aktuální výstavy - ve Špýcharu Královédvorští včelaři a ve Staré radnici Modrotisk. Paní průvodkyně nás seznámila s oběma tématy a prohlídku přizpůsobila pro našince, takže jsme si mohli spoustu exponátů i osahat. Získané informace a zážitky jsme pak společně probrali u kávy, která tento deštivý den chutnala opravdu báječně.


Obrázky