Výstavní Galerie DOMINO – Letovice

Publikováno 13.02.2017 15:28 Odbočka Blansko


Obrázek

Sešli jsme se společně v Galerii Domino v Letovicích (10 osob jelo auty, ostatní společně vlakem a poté autobusem), bylo to velice příjemné, že i v takovém nepříznivém počasí jsme dohromady napočítali 25 osob z našeho spolku. Nálada byla výborná a co nás čekalo? Nejprve nám paní Synková popovídala o betlémech, jejich historii a pak už se věnovala jednotlivým exponátům, které nám zevrubně přiblížila. Vzápětí jsme byli vtaženi do následujících dnů - Tří králové a jejich poselství. V závěru jsme si společně zazpívali koledy, popili čaj či kávu. Nutno podotknout, že nám bylo všem dobře. Domů jsme se navraceli až ve večerních hodinách, ale nikdo nelitoval.


Obrázky