Výstava slabozraké malířky Zlaty Zumrové

Publikováno 08.06.2020 14:04 Odbočka Olomouc


Obrázek
Začíná: 02.07.2020
Končí: 31.08.2020
Kde: Knihovna města Olomouce, pobočka Brněnská


26. ročník festivalu
Dny umění nevidomých na Moravě

Sjednocená organizace nevidomých a slabozrakých České republiky, zapsaný spolek, Oblastní odbočka Olomouc

Vás srdečně zve na

VÝSTAVU

slabozraké malířky

Zlaty Zumrové

 

v Knihovně města Olomouce, pobočka Brněnská
od 2. července do 31. srpna 2020

Neformální setkání s autorkou 9. července od 14 hodin

vstupné zdarma

 

Několik slov o DUN

Sjednocená organizace nevidomých a slabozrakých ČR, z. s. pořádá každoročně Dny umění nevidomých na  moravě – festival zrakově postižených umělců a souborů, jejichž jsou nevidomí a slabozrací rozhodujícími činiteli.

Koná se každoročně již od roku 1995 v období jara a léta ve vybraných městech především střední, severní a Východní Moravy.

Cílem festivalu je představit nejširší veřejnosti nadané zrakově postižené umělce a přesvědčit ji tak o tom, že nevidomý člověk má pouze ztížené zrakové možnosti, ale jinak je zcela schopen být nedílnou součástí společnosti.  

„Aby vznikl dobrý obraz, potřebuji určitý vnitřní stav a touhu vyjádřit to, co cítím.“

 

Kdo je Zlata Zumrová (*1951)

Pochází z Brna, dětství strávila na Vysočině, již od útlého věku se věnuje výtvarné tvorbě. Jejími učiteli byli akademický malíř Robert Hliněnský, Petr Skácel a profesor Jiří Šindler.

V průběhu své tvůrčí činnosti se malířka postupně věnovala figurální
i abstraktní malbě, používala techniky jako olej, tempera, pastel, tuš nebo fix. Začátkem 70. let se věnovala malbě ikon, poté se soustředila na abstraktní malbu (do modra laděné obrazy s tematikou vesmíru).
Pro konec 70. let jsou typické divoké obrázky malované barevnými fixy (charakteristickým motivem jsou bílé letící ženské postavy). V 80. letech obrátila autorka svou pozornost k naivnímu umění (malby temperou).
Od 90. let se věnuje osobité tvorbě janter a mandal. Souběžně maluje také obrazy inspirované přírodou, pro něž si jako výtvarnou techniku zvolila olejový pastel.

Autorčina zraková vada „putující pigmentóza“ se od dětství zhoršovala, nyní má pouze koncentrické vidění. Kvůli těmto problémům se od mládí věnuje józe, kterou již téměř 20 let jako instruktorka předává zrakově postiženým v Brně, kde také žije.

Jantra a její smysl

Jantra je geometricky řešený útvar, který v mnoha rysech připomíná mandalu. Hlavní rozdíl je ve způsobu použití.  Na rozdíl od mandaly
je jantra určená k opakovanému používání například jako prostředek k léčení, harmonizaci organismu, k určitému druhu meditací apod. Všechny jantry mají stejné základní schéma: ohrazení neboli „stěny“, tvary uvnitř těchto stěn se mění podle účelu jantry. Obsahem některých jsou univerzální témata: posvátná slabika ÓM, energie čaker, podstata
a projevy živlů – ohně, vody, vzduchu, země a vztahy mezi nimi. Jinou skupinu tvoří jantry s lunární tématikou, další jsou jantry – bytosti.

 

DUN Olomouc_Z. Zumrová_plakát_výška

DUN Olomouc_Z. Zumrová_plakát_šířka

DUN Olomouc_Z. Zumrová_pozvánka