Výstava poskytovatelů sociálních a návazných služeb Kyjovska

Publikováno 28.01.2022 19:29 Odbočka Kyjov


Obrázek
Začíná: 03.02.2022 08:00
Končí: 28.02.2022 16:00
Kde: Radniční galerie Kyjov

Cílem výstavy je návštěvníkům přiblížit organizace, na které se mohou obracet, dostanou-li se do tíživé životní situace. Na místě budou k dispozici informační materiály s kontakty na jednotlivé organizace, které pomáhají například rodinám s dětmi, seniorům, drogově závislým, osobám se zdravotním postižením nebo duševně nemocným. Výstava ale nebude mít pouze informativní charakter. K vidění budou výrobky klientů konkrétních služeb, jejichž fungování můžeme podpořit právě koupí exponátů.Nebudou chybět ani výtvarné práce nevidomých a zrakově postižených, členů OO SONS Kyjov.