Výroční schůze oblastní odbočky

Publikováno 24.01.2016 00:38 Odbočka Kyjov


Obrázek
Dne: 25.01.2016
Kde:

 

 

 

 

 

Sjednocená organizace nevidomých a slabozrakých ČR

oblastní odbočka Kyjov

P O Z V Á N K A

na výroční schůzi, která se koná v pondělí 25. ledna 2016

  P O Z O R   Z M Ě N A   M Í S T A   K O N Á N Í   !!!!!

 v přednáškovém sále Městské knihovny v Kyjově, ulice Komenského,

v přízemí budovy, kde má sídlo naše odbočka

  Začátek ve 14.00 hodin

  Program

 1.             Zahájení
 2.            Kulturní vystoupení
 3.            Schválení programu schůze
 4.            Volba mandátové, návrhové a volební komise
 5.            Zpráva o činnosti OO SONS Kyjov za rok 2015
 6.            Zpráva o hospodaření oblastní odbočky SONS Kyjov za rok 2015
 7.            Vystoupení hostů
 8.            Diskuse k předloženým zprávám
 9.           Volba delegáta a náhradníka na 9. Celostátní shromáždění SONS ČR
 10.            Diskuse
 11.           Vyhlášení výsledku voleb
 12.           Návrh usnesení, diskuse k usnesení a schválení usnesení

 

Od 12:30 hod. v předsálí budete mít možnost si prohlédnout a vyzkoušet nabídku kompenzačních pomůcek pro zrakově postižené, sociální firmy ERGONES z Olomouce, která přijede s mobilními telefony a Braillským řádkem.

 Před zahájením výroční schůze budete mít možnost zaplatit členský příspěvek

na rok 2016 ve výši 100,- Kč.

NEZAPOMEŇTE NA PRŮKAZKY ! ! !

Srdečně zve

    Pavel Švorba

   předseda OO SONS Kyjov