Výlet za poznáním města Brna

Publikováno 09.06.2016 09:07 Odbočka Kroměříž


Obrázek

V úterý 7. června jsme se vydali do Brna. Paní průvodkyně z TIC nás provedla historickým centrem města. Z jejího vyprávění jsme se dozvěděli nejen o historii Brna, ale i o jeho některých novodobých dominantách. Například o Brněnském orloji na náměstí Svobody, který představuje mechanickou nábojnici s hodinovým strojem uvnitř, z níž vypadávají každý den v jedenáct hodin brněnské skleněnky. Jednu světle zelenou nám paní Ing. Sedláková půjčila k prozkoumání. Na Moravském náměstí nás upoutal pomník Jošta Moravského od Jaroslava Róny, který byl odhalen vloni na podzim. Bronzová socha jezdce na koni je vysoká 8 metrů a stojí před kostelem svatého Tomáše, v němž jsou uloženy Joštovy ostatky. Vedle je na kamenném podstavci bronzová haptická mapa Brna z dob třicetileté války. Už víme, pročpak v Brně zvoní poledne dvakrát. Podle pověsti se při dlouhém obléhání města v roce 1645 velitel Torstenson rozhodl naposledy udeřit a prohlásil, že pokud neobsadí Brno než budou zvonit poledne, odtáhne. Dozvěděl se o tom velitel obrany Jean Louis Raduit de Souches a dal rozkaz zvonit poledne už v jedenáct hodin. Švédské vojsko ukončilo boje a odtáhlo. Od té doby na počest vítězství na Švédy zvoní Petrské zvony poledne v jedenáct hodin.


Obrázky

Brněnský orloj Brněnský orloj
Pomník Jošta Moravského Pomník Jošta Moravského
Pomník Jošta Moravského Pomník Jošta Moravského
Kostel svatého Jakuba Staršího Kostel svatého Jakuba Staršího