Výlet vlakem do Lokomotivního depa

Publikováno 10.08.2022 13:10 Odbočka Jičín


Obrázek

Výlet vlakem do Lokomotivního depa

  

     Na sobotní aktivitu v červenci jsme naplánovali výlet vlakem do Turnova. Kousek od vlakového nádraží v Turnově se nachází Lokomotivní depo. Spolek party dobrovolných nadšenců zde spravuje historická železniční vozidla.
     Na nás čekali dva průvodci a strojvedoucí úzkokolejky, který nás povozil vláčkem. Jeden z průvodců nás překvapil tričkem s Braillovým písmem z akce Českých drah pro nevidomé. Po projížďce nás vzali do lokomotivního depa, kde jsme mohli vidět vlaky na železničních rampách pro opravy a rekonstrukce. Poslechli jsme si, jak tento koníček pro tyto nadšence je náročný nejen fyzicky, ale především finančně. Největší části práce je hledání sponzorů. Pro zprovoznění parní lokomotivy je nutné vždy vyměnit trubky vedoucí páru z kotle. I takto malá rekonstrukce dosahuje vysokých částek.
     Z vlakového depa jsme se vydali na železniční točnu, kde jsme viděli, jak obraceli v depu lokomotivy. I my jsme se na točně zatočili. Naštěstí nikdo z točny nespadl, ale museli jsme dávat pozor, protože do točny padaly v minulosti i celé lokomotivy, jak jsme se dozvěděli. Od jednoho pádu mašiny je točna poškozena a nemohou ji plně používat pro všechny tratě v depu.
     Poslední a krásnou zastávkou byla budova s kanceláří výpravčího, kde jsme si mohli vyzkoušet jeho práci. Na modelu původního zařízení pro správu trati jsme mohli vypravit vlak na trať, tak jak to dělali výpravčí dříve. V horním patře jsme si mohli prohlédnout elektrický model železnice a zahrát si na simulátoru na strojvedoucího. Po prohlídce jsme si dali kávu v kavárně a vydali se vlakem zpět do Jičína.  


Obrázky

Svezli nás vláčkem po úzkokolejce Svezli nás vláčkem po úzkokolejce
Motor vláčku úzkokolejky Motor vláčku úzkokolejky
Parní lokomotivy v depu Parní lokomotivy v depu
Parní lokomotivy v depu 2 Parní lokomotivy v depu 2
Parní lokomotivy v depu 3 Parní lokomotivy v depu 3
Parní lokomotivy v depu 4 Parní lokomotivy v depu 4
Parní lokomotivy v depu 5 Parní lokomotivy v depu 5
Mašina před depem Mašina před depem
Točna Točna
Kancelár výpravčího Kancelár výpravčího
Model vláčků a trati Model vláčků a trati
Simulátor strojvedoucího Simulátor strojvedoucího