Výlet v Ústí nad Labem

Publikováno 10.02.2020 10:24 Odbočka Louny


  1. ledna jsme navštívili výstavu „Dotek věčné krásy“ v Severočeské vědecké knihovně v Ústí nad Labem. Měli jsme možnost si prohlédnout očima i hmatem reprodukce archeologických nálezů ze starověkých kultur Řecka, Egypta, Říma, Orientu atd. Výlet vlakem spolu s nákupy a obědem se vydařil a malý déšť nám náladu nezkazil.

Obrázky