Výlet na státní zámek Hrubý Rohozec

Publikováno 11.07.2022 10:02 Odbočka Jičín


Obrázek

Výlet na státní zámek Hrubý Rohozec

 

     V červnu jsme naplánovali pro naše členy výlet na státní zámek Hrubý Rohozec. Na čtvrtek 23. června jsme objednali dopravu od společnosti SpeedTaxi a v devět hodin vyjeli dvěma vozy směr Turnov. Na místo jsme dojeli asi za půl hodiny a pomalu jsme se přemístili z parkoviště do zámku. Cesta k zámku byla náročná. Povrch cesty byl tvořen z kamenů různých tvarů a chůze po tak nerovném terénu je náročná i pro mladé zdravé lidi.
     Zámek se nachází na severozápadní okraji Turnova ve stejnojmenné městské části. Jeho počátek sahá až do r. 1300 období vlády Karla IV. Člen rodu Markvarticů zde nechal postavil na skále nad řekou gotický hrad. Dalšími majiteli byli páni z Turgova, páni z Michalovic a Krajířové z Krajku (14. a 15. století). Za Konráda Krajíře z Krajku začátkem 16. století byl hrad přestavěn do podoby pozdně gotického sídla.
     Od poloviny 16. století se majiteli stali Vartenberkové a koncem 16. století dochází k další přestavbě, tentokrát již do podoby renesančního zámku. Vartenberkové se však zúčastnili stavovského povstání a zámek jim byl zkonfiskován. Roku 1623 se stal zámek majetkem Albrechta z Valdštejna. Později r. 1628 zámek i s okolním panstvím zakoupil Mikuláš des Fours. Jeho potomkům zámek sloužil jako rodové sídlo až do roku 1945, kdy byl zámek konfiskován pro kolaboraci s Němci. Zámek je od té doby ve vlastnictví státu. Rod Des Fours (od r. 1831 Des Fours Walderode) pokračoval v dalších úpravách. Nejprve barokní úpravou. Z tohoto období se zachoval interiér zámecké kaple Nejsvětější trojice vybavená barokním a rokokovým zařízením. Konečnou podobu získal v 19. století podle návrhu architekta Jana Filipa Joendla ve stylu empíru (např. novogotický portál dveří vedoucích na schodiště do zámecké kaple.
     My jsme si měli možnost prohlédnout interiér zámku v podobě jaké byl v 30. let, kdy zámek obýval Mikuláš Vladimír Des Fours Walderode. Tento člen rodu byl velký vzdělanec a milovník historie a historie svého rodu. Ve svém sídle trávil čas v knihovně s velkou sbírkou knih a vlastním knihovníkem, který byl vždy připraven vyhledat požadovanou knihu či spis.
      Mikuláš Des Fours byl také velmi důsledný a pořádný a veškeré předměty a věci v zámku měl písemně zaevidovány a součástí předmětů byl lístek s popisem původu a vzniku vlastnictví. Takto byly zaevidovány i květiny, které si přinesli z procházky. Díky této evidenci a dalším šťastným okolnostem, jako bylo přidělení užitkového významu nemovitosti v době socialismu, má zámek zachován veškerý původní majetek. Dokonce jsme si měli možnost osahat i dva vybrané předměty z vystavované sbírky. 
     Po prohlídce zámku jsme se nechali přepravit vozy do nedaleké restaurace u Rohozeckého pivovaru. Zde jsme potkali souseda naší členky, a tak jsme měli protekční péči a extra velké porce. Po obědě jsme se vraceli zpět do Jičína.   


Obrázky