Výlet do Žďáru nad Sázavou

Publikováno 27.05.2019 09:47 Odbočka Kroměříž


Obrázek

Cílem naší cesty byla především návštěva areálu poutního kostela sv. Jana Nepomuckého na Zelené hoře s komentovanou prohlídkou, dílo architekta Jana Blažeje Santiniho-Aichela, který je zapsán na seznamu světového přírodního a kulturního dědictví UNESCO.

Během prohlídky jsme se dověděli mnoho zajímavého o vzniku a historii této stavby, legendě o sv. Janu Nepomuckém a symbolice spojované s touto legendou zakomponované do stavby celého areálu a prohlédli si i haptický model půdorysu celé stavby. Návštěvu Žďáru nad Sázavou jsme zakončili jako vždy dobrým obědem. Děkujeme všem účastníkům za společně strávené chvíle a nové zážitky, které jsme měli možnost načerpat i díky finančnímu daru Základní umělecké školy Kroměříž.


Obrázky