Výlet do Záhlinic

Publikováno 31.07.2020 10:24 Odbočka Přerov


Obrázek
Záhlinice

Jsou města i obce velké a známé, ale i malé a nenápadné, které teprve čekají na své turistické objevení. I zde, ve zdánlivě obyčejných místech může prožít svůj život člověk nevšedních kvalit, který by měl být příkladem a inspirací pro mnohé z nás.
Takovouto obcí jsou i Záhlinice, vesnička o 350 obyvatelích na trati Přerov-Břeclav. Svou exkurzi zahájili členové přerovské a kroměřížské odbočky v místním kostelíku Nanebevzetí Panny Marie, kde nás pracovnice tamního muzea za dohledu zdejšího kostelníka seznámila s historií obce i kostela a farnosti. Poté jsme se přesunuli na protější stranu návsi do Muzea Františka Skopalíka. Průvodkyně nás s obrovským zápalem vtáhla do seznámení s osobností, životem a dílem jmenovaného.
František Skopalík byl místní rodák, za nedlouho v obci oslaví 200 let od jeho narození. Finanční poměry mu neumožnily studovat, ale vlastní pílí, zájmem a houževnatostí se samostudiem vypracoval ke všeobecnému uznání a úctě. Slovem i písmem ovládal 4 jazyky. Po 30 let zastával funkci starosty obce, prosadil stavbu obecního domu, kostela i fary. Prosadil jako první v celé Rakousko-Uherské monarchii scelování pozemků, zavedl pěstování nových plodin např. vojtěška, cukrová řepa i mnohé jiné moderní způsoby zemědělského hospodaření. Za tyto úspěchy a osvětu byl mnohokrát oceněn a vyznamenán i samotným císařem. Toto dotvrzují mnohé vystavené předměty a listiny. Byl poslancem zemského i říšského sněmu.
V dalších místnostech pak byla k prohlídce i školní třída a tématická výstava, aktuálně svatební šaty a kytice od roku 1890 po současnost.
Po krátkém odpočinku a občerstvení z vlastních zásob jsme se vydali na procházku po hrázích místních rybníků. Slunečná obloha zde velmi kontrastovala s vývraty a popadanými větvemi z noční bouřky. Prohlídky, obec i nenáročná vycházka se všem velmi líbily.

Na shledanou při příštím výletě se těší

Marek Šimíček

Obrázky