Výlet do Slatiny nad Úpou

Publikováno 12.06.2017 11:15 Odbočka Náchod


Obrázek

Výlet do Slatiny nad Úpou a kostelíku Boušín

Krásného květnového rána (23.5.2017) se vydala skupina členů OO SONS Náchod po stopách Jiráskova románu „U nás“.

Vesnice Slatina nad Úpou i osada Boušín  byla v plné jarní kráse.  A bylo co obdivovat. Na Boušíně nás čekala usměvavá paní Marta Kolisková, bývalá dlouholetá starostka Slatiny nad Úpou. V kostele i památné faře nám přiblížila bohatou historii kraje. Vyprávěním paní starostky i účastnice Běly Hejzlarové jsme se přenesly do 19. století, kdy si Boušín  vybral Alois Jirásek za místo děje jeho románu.

Tady se tehdy na boušínské faře ukrývala židovka Justýnka a z okénka vyhlížela posla Doubenuse, až přinese zprávy o milém Toníkovi. V okolí fary stávaly úly pana faráře Ondráška. Byly to jeho „včeličky dušičky“. Útulná fara i s úly tu stojí dodnes. Spisovatel by si tu i dnes stejně jako před léty rád poseděl u bábovky a čaje. Radost by měl, že i příroda se nezměnila. Voní tu seno a kopretiny i dnes vystrkují bílé hlavičky z trávy. Do kraje je stejný pohled, vidět je k Hronovu i daleko k Boru a polským Stolovým horám.  Ani studánka s léčivou vodou, o které píše v díle „Babička“ Božena Němcová, ještě nevyschla. A pod ní dále hučí řeka Úpa.

Ale nejen literaturou a historií byl naplněn program výletu. Pěkný den jsme zakončili v hospůdce U Martinců v Červené Hůře. Všichni účastníci výletu mají zase na co vzpomínat.

 

Napsala: Mgr. Běla Hejzlarová

členka OO SONS Náchod