Výlet do Rymic

Publikováno 24.08.2016 09:55 Odbočka Kroměříž


Obrázek

Výlet do Rymic byl příležitostí opět se setkat a něco nového poznat. V Rymicích se nachází areál památek lidového stavitelství.  Ve skanzenu jsou autentické doškové chaloupky, od průvodkyně Muzea Kroměřížska jsme se dozvěděli o životě a práci našich předků v kovárně, sedlářské dílně, větrném mlýnu a o expozici o větrném mlynářství na tvrzi.


Obrázky