Výlet do Prahy

Publikováno 29.08.2018 13:25 Odbočka Pelhřimov


Obrázek

Na letošní prázdniny jsme naplánovali třídenní výlet do Prahy. Sešli jsme se na autobusovém nádraží v Pelhřimově a vyjeli jsme s trochou obav, zda to přežijeme. Panovaly totiž velká vedra, ale „plán se musí dodržet“. Ubytování jsme měli zajištěné v našem pobytovém rehabilitačním a rekvalifikačním středisku pro nevidomé Dědina, o.p.s. Po ubytování jsme si krátce odpočinuli a po obědě jsme se vydali do Průhonic. Průhonický park založil v roce 1885 hrabě Arnošt Emanuel Silva-Tarouca. V parku je celkem čtyřicet kilometrů cest, my jsme ale prošli jen malou část, jelikož projít park od začátku do konce by trvalo celý den. Přirozené koryto Botiče v údolí bylo na několika místech přehrazeno, vznikly splavy a vodopády. U Podzámeckého rybníka, který je osázený barevnými lekníny , jsme si odpočinuli a kochali jsme se krásným výhledem  na celý zámek, který je nádherně opravený. Po procházce parkem jsme se občerstvili v zámecké cukrárně  a den jsme zakončili cestou na Letiště Václava Havla, kde jsme pozorovali odlétající a přilétající letadla.

Druhý den jsme po snídani vyrazili na městskou dopravu, jelikož jsme měli domluvenou prohlídku Trojského zámku. Prohlídka byla uzpůsobená skupině osob se zrakovým postižením.  Stavba raně barokního zámku Troja byla zahájena v roce 1679. Autorem projektu zámku byl architekt francouzského původu Jean Baptiste Mathey. V návrhu zúročil zkušenosti ze svého pobytu v Itálii a inspiroval se typem římské příměstské vily.Po prohlídce vnitřních prostor včetně podzemí, jsme obdivovali sochařskou výzdobu dvouramenného schodiště vedoucího do zahrady, která byla svěřena drážďanským umělcům Georgovi a Paulu Hermannovým. Monumentální plastiky, zdobící schodiště, symbolizují boj Titánů s antickými bohy. Jednotlivé plastiky po obvodu schodiště představují antické bohy, alegorie denních i ročních období a světadílů. Prošli jsme zahradou a prohlídku zakončili v oranžerii.

Unaveni vedrem jsme se došli občerstvit do blízké restaurace. Poté jsme se odebrali do Botanické zahrady, kde jsme si ve stínu odpočinuli a vnímali krásu kolem. Poté jsme prošli vinicí k přívozu a odtud k přístavišti. Cestu zpět jsme totiž absolvovali lodí. Bylo to trošku dramatické, protože nás chytla pořádná bouřka. Pršet ovšem před výstupem z lodi přestalo, takže jsme nezmokli. Kdo chtěl, navštívil ještě koncert v kostele sv. Mikuláše u Staroměstského náměstí. Z důvodu velmi vysokých teplot jsme třetí den odjeli v dopoledních hodinách domů. I přes vedra se nám výlet líbil, přežili jsme a jsme plni nových zážitků.


Obrázky