Výlet do Polné

Publikováno 25.08.2020 08:18 Odbočka Pelhřimov


Obrázek

Výlet do Polné pro nás ale začal poněkud dobrodružně. Poučeni o existenci integrované veřejné dopravy Vysočiny jsme se rozhodli zakoupit přestupní jízdenky. Způsobili jsme tím patnáctiminutové zpoždění na lince Pelhřimov – Jihlava, protože zařízení na výdej jízdenek se „ zavařilo“ a odmítalo jízdenky tisknout. Na přestup v Jihlavě jsme naštěstí měli dost času, takže jsme nakonec do Polné dorazili podle plánu.

Na autobusovém nádraží na nás čekala paní Marie Winklerová a dovedla nás na Karlovo náměstí, centrum židovského města. Cestou se k nám připojilo dalších sedm přátel z Havlíčkova Brodu spolu se dvěma vodícími psy.

Jako první jsme navštívili zrekonstruovanou synagogu, která za minulého režimu podobně jako mnohé další, pokud je nezbourali, jako například tu v Pelhřimově, sloužila jako skladiště. Dnes je v hlavním sále k vidění obnovený původní svatostánek, některé dochované kultovní předměty a panely věnované stavební historii synagogy. V sousedním rabínském domě jsme prošli černou kuchyní s pekárnou macesů, v suterénu jsme nahlédli do rituální lázně mikve, částečně vytesané ve skále, s nepřetržitým přítokem a odtokem vody. Je to druhá nejstarší mikve v naší republice. V expozici umístěné v Kanceláři polenského rabinátu, která je věnovaná historii Židovského města i samotné budovy, nás zaujal papírový model trojúhelníkového náměstí, v patře jsme navštívili zimní modlitebnu a prohlédli si panely s  informacemi o historii a životě židovského města, starými fotografiemi a dokumentací židovského hřbitova. Polná si také stále ještě připomíná dosud nedořešený problém s vraždou Anežky Hrůzové v roce 1899. A velká část expozice je věnována právě Hilsneriádě a antisemitismu.

Po vydatném obědě v Měšťanském pivovaru jsme si prohlédli náměstí a zamířili jsme k děkanskému kostelu Nanebevzetí Panny Marie, zařazenému mezi národní kulturní památky. Ti odvážnější vystoupali na věž, aby měli Polnou před sebou jako na dlani, ostatní se pokusili alespoň nahlédnout do jednoho z našich největších barokních chrámů. Odtud jsme přešli do areálu hradu a zámku. Polenský hrad je nejstarší dochovanou památkou ve městě. V průběhu staletí byl několikrát přestavován, takže se na něm podepsaly stavební slohy od gotiky přes renesanci až po baroko. Dnes v areálu sídlí Městské muzeum, Základní umělecká škola, Kulturní středisko se sálem, Městské kino a Zámecká restaurace s ubytováním. Na zámeckém ochozu nás mile překvapily voliéry s dravými ptáky a návštěvu areálu jsme zakončili pohledem na impozantní rybník Peklo.

Od zámku jsme se vrátili zpět na náměstí, čekalo nás ještě krátké přátelské posezení v cukrárně a rozloučení s našimi milými průvodci. Veliký dík patří předsedkyni odbočky SONS v Havlíčkově Brodě paní Marii Heilandové a její dceři paní Marii Winklerové za přípravu programu našeho zájezdu a za péči, kterou nám po celý den věnovaly.

Zájezd byl přínosný také pro naše děti, které byly s námi. Dozvěděly se něco z historie naší země, a mohly sledovat vodící psy v akci. Domů jsme už dojeli bez problémů, plni nových poznatků a zážitků.

                                                                                                                                                                                                                         Napsala: J. Hanušová

 


Obrázky

u zámku u zámku
zámek zámek
cesta od autobusu... cesta od autobusu...
u voliér u voliér