Výlet do Opavy

Publikováno 02.09.2019 20:00 Odbočka Nový Jičín


Začíná: 19.09.2019 08:00
Končí: 19.09.2019 16:00
Kde: Zemské slezské muzeum v Opavě, Komenského 419/10, 746 01 Opava | Zámek Hradec nad Moravicí, Městečko 2, 747 41 Hradec nad Moravicí

Ve čtvrtek 19. září pojedeme mikrobusem na výlet do Opavy. Těšit se můžete na prohlídku výstavy loutek v Slezském muzeu, dobrý oběd a komentovanou prohlídku zámku v Hradci nad Moravicí.  

Ilustrativní koláž pro Výlet do Opavy.CENA: 

  • 150,- Kč pro členy SONS ČR, z. s.
  • 182,- Kč pro ostatní (+21% DPH)
  • Oběd si účastníci hradí sami. 

PŘIHLÁŠENÍ: do 13. září 2019 (pátek) 

Zemské slezské muzeum v Opavě prezentuje výstavu loutek a dekorací kočovných loutkářů. Převážná část vystavených artefaktů pochází z loutkářských rodin Pflegrů a Rumlů, kteří, ač pocházející z Čech, se trvale usadili na severní Moravě a jejich štace směřovaly zejména na průmyslově se rozvíjející Ostravsko. K stěžejním exponátům výstavy patří instalace dobové scény, kterou zhotovil malíř dekorací Jan Boška z Vlachova Březí na konci 19. století. Návštěvníky jistě potěší nejrůznější typy loutek patřící k základnímu vybavení loutkového divadla. Zhlédnout můžete klasické marionety, ale také spodové a varietní loutky.

Zámek Hradec nad Moravicí se nachází na severovýchodním výběžku Nízkého Jeseníku nad soutokem řeky Moravice a potoka Hradečná. První zmínky o Hradci a jeho hradisku pocházejí z poloviny 11. století. Po jeho požáru v polovině 13. století započal s velkorysou výstavbou nového gotického hradu král Přemysl Otakar II. Gotický hrad byl přestavěn na renesanční, posléze barokní zámek a empírovou přestavbou získal svůj charakteristický výraz.

Do komplexu památkových budov s rozsáhlým parkem dnes patří Bílý zámek, za ním se tyčí tzv. Bílá věž a do areálu se vstupuje branou, která je součástí novogotického Červeného zámku.

Těšíme se na Vás Martin a Hanka