Výlet do Opavy

Publikováno 02.05.2018 09:37 Odbočka Olomouc


Obrázek

Výlet do Opavy

Vloni v červnu a opakovaně letos v březnu absolvovala skupina členů Oblastní odbočky SONS Opava prohlídku olomouckých pamětihodností (historické kašny, sloup Nejsvětější trojice, radnice, několik kostelů, Arcidiecézní muzeum a Arcibiskupský palác). Na oplátku nás naši přátelé pozvali zase do Opavy.

Výlet členů OO SONS Olomouc a současně členů Sekce turistiky Surikaty se uskutečnil v sobotu 28. dubna za krásného, skoro letního počasí.

Na Opavském východním nádraží nás očekávala pracovnice místní odbočky Petra Plchová. Pod jejím vedením jsme se trolejbusem přemístili do centra města. Na Dolním náměstí nás očekávala poměrně velká skupina členů zdejší odbočky včele s vedoucí pracoviště odbočky paní Ivetou Čiháčkovou a energickou paní průvodkyní, pracovnicí opavského Národního památkového ústavu.

Velmi zasvěceně a s velkým nadšením nám pověděla o pohnuté historii areálu kláštera dominikánů, před nímž jsme se nacházeli.

Klášter založil v roce 1291 opavský kníže Mikuláš I. Opavský. Jeho součástí je kostel sv. Václava a přilehlé budovy. Klášter byl několikrát pobořen v důsledku válečných událostí, vícekrát vyhořel. V devadesátých letech se uvažovalo o jeho zboření. Naštěstí byl klášter prohlášen za kulturní památku, opraven a dnes slouží pro kulturní účely města. Prohlédli jsme si kostel a sousední Loretánskou kapli. Interiér vyhlížel jako před rekonstrukcí. Paní průvodkyně nám vysvětlila, že je kostel po opravě, ale že bylo záměrem památkářů zachovat různé stavební slohy, které by díky radikálním úpravám byly nutně zakryty.

Po obědě v blízké restauraci nás na smluveném místě opět očekávala naše skvělá a vtipná průvodkyně. Provedla nás přes Horní náměstí do místního parku, kde jsme vystoupali na bastion, jenž zde byl vybudován za švédských válek jako obranný val a byl součástí opevnění. Bohužel však bylo město dobyto a vypleněno. Po skončení švédských válek však město neztratilo svůj význam a nadále bylo centrem knížectví.

Význam Opavy v 19. století podtrhlo i konání tzv. Opavského kongresu neboli také kongresu. Svaté aliance v roce 1820, na němž se sešli evropští panovníci (rakouský císař František I., ruský car Alexandr I. a pruský král Bedřich Vilém III.)

Minuli jsme poté několik významných historických budov a nahlédli do kostela sv. Ducha, který je součástí kláštera minoritů.

Paní průvodkyně se s námi sotva stačila rozloučit a hned spěchala za další skupinou. V centru města se začaly shromažďovat skupiny lidí – právě v tento den se konalo otevírání turistické sezony v Moravskoslezském kraji.

Prohlídku města jsme zakončili – jak jinak – výbornou kávičkou a zmrzlinou v příjemné kavárně.

Pak nás obě pracovnice odbočky – paní Iveta Čiháčková a Petra Plchová – doprovodily na stanici trolejbusu. Zde jsme poděkovali za vlídné přijetí a příjemný den strávený ve Slezské metropoli. Bezproblémově jsme již dojeli na nádraží a vlakem pak do svých domovů. Děkujeme a věříme, že jsme v tomto krásném městě nebyli naposledy.

                                                                                                                                                              J.P.


Obrázky