Výlet do Muzea bratří Čapků v Malých Svatoňovicích

Publikováno 11.06.2018 09:35 Odbočka Náchod


Obrázek

Výlet do Malých Svatoňovic.

Ve středu 18. dubna 2018 se vydali členové OO SONS z Náchoda a z Trutnova společně na malý výlet do Malých Svatoňovic. Náš cíl byl navštívit Muzeum bratří Čapků. Přivítala nás paní průvodkyně, která svým komentovaným projevem zaujala každého z nás. Provedla nás dvěma patry budovy, kde jedno patřilo panu Karlovi a druhé Josefovi. Při výkladu ihned odpovídala na naše dotazy. Projevem dokazovala úžasné a bohaté znalosti. Vybavila nás tučným propagačním materiálem a připomněla nám další památky v místě Svatoňovic.

Na náměstí je poutní kostel – Sedmi radostí Panny Marie, který dala postavit majitelka náchodského panství Viktorie Piccolomini. Zašli jsme také ke kapli – podle pověsti se zázračnou vodou, a tak jsme ji ochutnali a nyní čekáme na výsledek. Jako další přírodní zajímavost je Mariánský svah s Křížovou cestou, kde se nachází Boží hrob ze zkamenělých stromů. Po prohlídce jsme poobědvali v blízké hospůdce a plni dojmů jsme se vraceli k vlaku na zpáteční cestu domů.

Přispělo k tomu také krásné počasí a příroda v plné své kráse jara.

U vlaku jsme se rozloučili s trutnovskými členy a těšíme se zase někdy na shledanou příště na dalším výletě.

 

Za OO SONS Náchod

Věra a Jiří Máslovi