Výlet do Humpolce

Publikováno 08.08.2019 09:25 Odbočka Pelhřimov


Obrázek

Na výlet v úterý 9. července jsme vyrazili v 9.45 hodin z pelhřimovského autobusového nádraží. Z Pelhřimova nás jelo 6 členů a v Humpolci se k nám přidali další 3 členové. Naším hlavním cílem bylo  Muzeum Dr. Aleše Hrdličky, kterým nás velice poutavým vyprávěním provedla vedoucí muzea. Začali jsme ve druhém patře, kde je expozice věnovaná každodennímu životu, práci, kultuře a tradicím na Humpolecku. Viděli jsme mnoho zajímavých věcí denní potřeby a nástrojů potřebných například na výrobu svíček, perníků, dýmek, pletení ze slámy. Nemohla chybět expozice  soukenictví, jehož tradice je stará více než 500 let.

V prvním patře je nově otevřená expozice věnovaná práci antropologa Dr. Aleše Hrdličky, jehož 150. výročí narození si letos připomínáme. Viděli jsme velký model mozku, ucha, srdce, kostry, neandrtalce v životní velikosti.

Po prohlídce muzea jsme zašli na oběd. Poté naše kroky směřovaly do skanzenu Zichpil. Tam jsme si prohlédli staré Nápravníkovo stavení, toleranční kostelík a synagogu. Výlet jsme jako obvykle zakončili posezením v cukrárně.

Zpět do Pelhřimova jsme jeli v 15 hodin. Napsala: Markéta Drbalová


Obrázky

V Muzeu Dr. Hrdličky V Muzeu Dr. Hrdličky
v muzeu v muzeu
v muzeu v muzeu
v muzeu v muzeu